• Trang Chủ
  • 29. Khi Đi Hộ Niệm Có Được Hoài Nghi Rằng: Không Biết Mình Đi Hộ Niệm Người Này Có Được Vãng Sanh Không?

29. Khi Đi Hộ Niệm Có Được Hoài Nghi Rằng: Không Biết Mình Đi Hộ Niệm Người Này Có Được Vãng Sanh Không?

Hỏi:

Một thành viên khi đi Hộ Niệm có được hoài nghi rằng: Không biết mình đi Hộ Niệm người này có được Vãng Sanh không?

Hoặc nghĩ rằng: Đi Hộ Niệm với tâm chân thành thì người được Hộ Niệm sẽ Vãng Sanh.

 Trả lời:

Câu hỏi này quá hay!

 Người hộ niệm phải giữ lấy vế thứ hai, bỏ hẳn ý nghĩ đầu. Nghĩa là đừng bao giờ cho rằng đi hộ niệm là vô ích. Phải thành tâm, chí thành, chí kính mà hộ niệm cho người có duyên.

 Đừng có tâm trạng chủ bại, hồ nghi nữa. Đem tâm hiếu kỳ, chao đảo, phân vân… đi hộ niệm, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt trong các buổi HN. Có thể vì vậy mà làm mất phần vãng sanh của chúng sanh.

 Tin thì tham gia, không tin, thì tốt nhất, nên rút lui khỏi BHN.

 Chắc chắn, nhân nào quả đó. Không tin sẽ có quả báo không tin. Đến lúc chính mình chết mới biết thế nào là giá trị của Hộ niệm.

Đừng để quá trễ!

 A-di-đà Phật

Diệu Âm

(30/04/2009)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –