• Trang Chủ
  • VẤN ĐÁP
  • Oan Gia Trái Chủ Là Những Người Nào? Tại Sao Họ Lại Ở Bên Ta Để Chờ Cơ Hội Được Báo Thù?

Oan Gia Trái Chủ Là Những Người Nào? Tại Sao Họ Lại Ở Bên Ta Để Chờ Cơ Hội Được Báo Thù?

Share on facebook
Share on twitter

 

Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Lão Cư Sĩ Diệu Âm cho con hỏi? Khi ông bà, cha mẹ, tổ tiên mình ra đi, ở con đường tam ác đạo cho nên không về nhà được. Ví dụ như những ngày giỗ kỵ chưa chắc đã về được và cũng không về giúp cho con cháu được. Vậy con không hiểu sao chúng ta lại có nhiều oan gia trái chủ luôn đi sát bên mình để chờ thời cơ trả thù mình được ạ? Mong Lão Cư Sĩ Diệu Âm cho con rõ thêm. Con xin thành kính tri ân công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật!

Trả lời: A Di Đà Phật! Oan gia trái chủ chưa chắc gì đã là ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình. Mà là những người đủ mọi dạng. Có thể là những vị mà ra đi chưa có đầu thai chuyển thế. Họ lang thang trong những cảnh giới trung ấm và đau khổ từng ngày, từng giờ bởi vì mình sát sanh hại mạng của họ. Vì trong cảnh đau đớn như vậy, nghĩ tới cái lúc mình sát sanh hại vật cho nên họ căm thù vô cùng. Họ là những người yếu chứ không phải mạnh. Nhưng mà đợi đến lúc mình yếu rồi họ hợp lại cả hàng ngàn người công kích mình. Họ lại trở thành người mạnh còn mình trở thành người yếu. Còn bây giờ mình đang mạnh như thế này, mình quật họ cũng phải chạy ra.

Cho nên, những người mạnh như thế này không thấy oan gia trái chủ báo đời. Chỉ khi nào những người bị hệ thống thần kinh yếu quá, rồi nghĩ suy tưởng lung tung hết trơn, tự mình làm cho cái hệ thần kinh của mình, tự mình làm cho cái năng lực của mình yếu đi. Năng lực của mình yếu đi là cơ ngơi cho những vị đó hợp lại tấn công mình.

Ví dụ như sáng có những người bị ông thầy bói hù doạ gì đó, bị vong gì đó sợ sệt. Càng sợ thì càng hại mình, càng sợ thì mình càng yếu mình đi, làm cho mình yếu đi. Tự mình chui vào con đường nguy hiểm. Chứ thực ra, nếu mà những vị nào có oán thân trái chủ, hay có những vị vong linh tới nhập. Nếu mà chư vị biết được phương pháp Hộ Niệm, khai giải nhanh lắm, điều giải dễ lắm, không có khó.

Nếu chư vị nghiên cứu trong pháp Hộ Niệm, điều giải không khó, nguyện mong cho họ đừng nên gia nhập trong cái thân thể mình nữa. Đừng nên cầu viện gì ở tôi cả, hãy tự niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Và mình hứa với họ, mình sẽ vững vàng tin tưởng niệm Phật, làm công đức hồi hướng cho họ, mong cho họ giải thoát đi. Giải quyết dễ lắm!

Còn mình sợ họ, mình run sợ, run sợ thì họ chưa đánh mà mình đã run rồi. Run là những người yếu chứ người mạnh làm gì run đúng không chư vị? Cứ suy nghĩ đi đúng không?

Tự mình làm yếu lần, yếu lần để sau cùng mình bị nạn. Đây là những người không thoát nạn, không thoát nạn thì tôi phải trả thù.

– Tại sao lúc anh mạnh anh, anh xẻo cổ tôi, bây giờ anh yếu tôi xẻo lại tôi tha gì?!

Đúng không? Chư vị có hiểu chỗ này không?

Như vậy thì oán thân trái chủ không phải là liên quan tới ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của ta đâu. Mà có thể có, tại vì cha mẹ mình thương con không nỡ rời bỏ, cứ thương thương mãi như vậy không chịu đầu thai chuyển thế. Về chăm sóc con trong khi con đang còn sống, mình chết rồi. Mình về đứng bên con, con nhìn ra thấy mẹ mình tới bên cạnh mình sợ chết luôn. Rõ ràng người mẹ của mình thương con đến hiện ra để thăm con, mà thăm đáng lẽ mình nói:

– Mẹ ơi! Tại sao mẹ không đi siêu thoát mà mẹ tới đây làm chi?

Không nói với mẹ mình một vài điều, mà thấy mẹ sợ quá ù té chạy à. Nếu mà mẹ mình mà tới nhiều lần thì mình kêu thầy pháp đến đánh mẹ mình tơi bời hoa lá luôn. Có phải là từ cái chỗ này mà biến thành oán thân trái chủ không? Phải không chư vị? Rõ rệt!

Còn có một dạng người nữa là thương con không chịu đầu thai chuyển thế. Mà muốn lảng vảng, muốn bảo vệ con cái thì làm sao? Thì trong lúc chết đó không heo thì gà, không gà thì chó, không chó thì vịt, vịt gì.. thì gián chuột gì đó ráng chui vào đó. Vội vã đầu thai vào cái loài đó, biến thành những con gì cứ lảng vảng bên cạnh đứa con. Vì thương đứa con nên cứ bám sát đứa con, bám sát đứa con khi nó nuôi lên, đến ngày giỗ của mình, thành ra vì thương mẹ mà, nó bắt người mẹ mà đầu thai thành con gà làm thịt nó đem cúng trên bàn thờ. Cúng cái hình trên bàn thờ, bà mẹ tức quá:

– Ta là mẹ của nhà ngươi, ta chăm sóc nhà ngươi. Bây giờ mà ta nói tiếng người không được, ngươi không biết lại cắt cổ xẻo đầu ta để mà cúng.

Biến thành oán thân trái chủ nhiều lắm chư vị! Nó có đấy! Chính vì thế mà oan gia trái chủ nó có nhiều loại lắm. Có nhiều người oán thân trái chủ biến thành người luôn, đó là đứa con báo oán trong gia đình.

Cho nên con mà đến với mình nó có bốn dạng. Cái dạng báo oán là cái dạng đó, dạng báo oán là trong lúc mình giết hại họ quyết định họ căm thù mình, căm thù mình bằng cách biến thành một đứa con trong gia đình của mình để mà trả thù.

Cho nên oán thân trái chủ đa dạng lắm chứ không phải oán thân trái chủ là vô hình không đâu. Bây giờ mình biết thì sao? Gặp những người báo đời, gặp những người báo hại mình, mình cứ lặng lẽ thành tâm chấp nhận, tự nhiên hoá giải hết. Đừng bao giờ thấy người ta ghét mình mà mình ghét lại họ cho nó đã, coi chừng oán oán chập chùng không có ngày giải thoát.

Cho nên, mong chư vị hiểu được Phật pháp chúng ta phải tự giải lấy. Đừng bao giờ kết thù oán với ai. Dẫu cho người đó muốn phá hại mình, mình cũng vui vẻ đi. Tại vì người ta phá hại mình cũng không được đâu. Mình vui vẻ với họ thì tự nhiên cái căm thù này cũng biến lần, biến lần, biến thành tình thương để mình hoá giải đi, chứ không thì kẹt lắm chư vị ơi! Phải lấy tình thương mà hoá giải hận thù. Chịu không? Chịu không chư vị?

Lấy đức báo oán, oán ấy mới tiêu tan. Lấy oán báo oán nhất định oán oán chập chùng không có, không có ngày, không có ngày giải kết liễu.

Cho nên thù hằn nên mở đừng nên kết phải không bác? Chấp nhận, phải chấp nhận chịu thiệt để mình hưởng phước, đừng chấp nhận thắng thế, cứ tìm cách thắng thế đấu tranh với nhau. Rõ ràng thắng đó nhưng mà coi chừng bại cũng đó. Kết mối thù không tốt, không tốt, không tốt, không tốt. Chịu không chư vị?
A Di Đà Phật!

“Chúng con thành tâm tri ân Cư Sĩ Diệu Âm đã và đang hoàng hoá Phật pháp cho hàng đệ tử chúng con hiểu và hành đúng theo pháp của Phật”.

Xin thưa với chư vị Diệu Âm không có hoằng hoá Phật pháp. Diệu Âm chỉ nói về Hộ Niệm mà thôi. Mà biết chút xíu đó chứ không có hoằng hoá đâu. Diệu Âm không đủ cái khả năng đó. Đừng có nghĩ là Diệu Âm nói pháp. Diệu Âm chỉ nói là cái phương pháp Hộ Niệm ngắn gọn, nhỏ nhặt bên cạnh chư vị, chư vị làm để vãng sanh thôi. Diệu Âm chỉ gói tụ trong cái đó. Chư vị ở đây người nào cũng có thể nói pháp Hộ Niệm được, pháp Hộ Niệm đơn giản không có sâu mà thực tế, mà chính xác cụ thể. Người nào làm cũng được.

Còn pháp thì cao siêu quá Diệu Âm nói không được. Nói thẳng thắn là Diệu Âm nói không được cái pháp nào khác, mà chỉ một câu A Di Đà Phật nói mãi mãi thôi. Cho nên không nên nói là Diệu Âm đang hoằng hoá Phật pháp, không có đâu.
A Di Đà Phật.

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ. CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –