• All
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Thực Tập/Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Người Bị Vong Nhập
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Người Bệnh
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Hương Linh
All
  • All
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Thực Tập/Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Người Bị Vong Nhập
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Người Bệnh
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Hương Linh

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới Ngày 18/08/2021 (Rất Hay)

LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI NGÀY 18/08/2021 (RẤT HAY) A Di Đà Phật! Cảm ơn bác Quảng Nguyện. Khởi sự ra đọc …

Niệm Phật Hồi Hướng Cho Hương Linh Là Một Trong Những Cách Thức Siêu Độ Vi Diệu Nhất.

Niệm Phật chân thành hồi hướng cho những hương linh là một trong những cách thức ‘siêu độ’ vi diệu nhất, đây là một trong nhiều công đức thù thắng …

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Người Thường Nhìn Thấy Vong Nam Theo Mình Ban Đêm (101)

Lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cháu Nguyễn Thị Bích Nhật PD Diệu Quang 25T bị vong nhập

Kính thưa Lão CS Diệu Âm! Con là Nguyễn Thị Liên, PD Diệu Hoa, 54T. Hôm nay con kính xin Lão CS Diệu Âm khai thị cho con của con …

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Bé Nguyễn Bảo Hân 17 Tuổi Bị Vong Nhập Thân(147)

Nam mô A Di Đà Phật! Con xin đăng ký Lão CS Diệu Âm khai thị cho bé Phạm Bảo Hân, 17T. Mấy năm trước bé thấy một cụ già …

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị CHo PT Nguyễn Thị Nhàn PD Tú Anh 26 Tuổi, Bị Vong Nhập

Kính xin thầy DÂ từ bị khai thị cho: Cháu Nguyễn thị Nhàn pd Tú Anh, cháu 26 tuổi. Cháu có một con nhỏ. Cháu bị vong nhập thân 3 …