Category: PHÁP ÂM

Hộ Niệm Chú Ý (Mới !)

(48 Tọa Đàm) Tại Niệm Phật Ðường A Di Ðà, Brisbane Tháng 10, 2014 Tọa đàm về những điều cần chú ý khi Hộ niệm