Hướng Dẫn Cách Niệm Phật Và Hồi Hướng Công Đức.

Hướng Dẫn Cách Niệm Phật Và Hồi Hướng Công Đức.
Hướng Dẫn Cách Niệm Phật Và Hồi Hướng Công Đức.

Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật! Kính thưa Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Con nghe có một câu chuyện trong pháp của Đại sư Ấn
Quang Văn Sao. Có một người bị bệnh nặng và bà thím của anh ta đã quyết chí niệm Phật để cho anh ta khỏi phải đi mổ và sau đó 5 ngày thì anh ta đã khỏi bệnh mà không cần phải chữa trị gì. Vậy con kính xin hỏi lão Cư Sĩ Diệu Âm. Nếu trong thời đại này, nếu người nhà của chúng ta bị bệnh nặng hoặc bệnh hiểm nghèo và chúng ta cố gắng quyết chí niệm phật để hồi hướng cho người nhà của chính mình, thì liệu người nhà của chúng ta có thể có được lợi lạc giống như là câu chuyện ở trong Ấn Quang Pháp Sư Văn sao hay không ạ? Và cái lý của việc chúng ta niệm Phật và hồi hướng cho người khác mà người khác được lợi lạc và hết bệnh là như thế nào ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin tri ân công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm.

Trả lời: A Di Đà Phật! Nếu chư vị y giáo phụng hành những lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, thì chư vị sẽ nhớ cho kỹ những lời dặn rất cần thiết mà chúng ta phải ghi tâm của Ngài. Ngài nói người nào chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên được cảm ứng đạo giao, tự nhiên bệnh sẽ hết. Còn người nào niệm Phật cầu hết bệnh thì bệnh không hết mà mất vãng sanh.

Như vậy một người mà mình thấy trong những chuyện tích của Ngài. Một người này niệm 5-10 ngày tự nhiên hết bệnh thì chắc chắn Ngài khuyên người này thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh mà tự nhiên hết bệnh. Chứ Ngài không nói là niệm Phật cầu hết bệnh sẽ được hết bệnh. Hãy nhớ cho kỹ cái điểm này. Ngài nói bệnh tật đều do nghiệp chướng, đều do nhân quả của chính mình. Người nào thành tâm niệm Phật, 25 vị Bồ Tát phóng quang gia trì. Chư Hộ Pháp bảo vệ, tự nhiên cảm ứng đạo giao.

Một niệm A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử đã có hiệu dụng. Tự nhiên một câu A Di Đà Phật phá tan tràn trề nghiệp chướng. Trong số nghiệp chướng phá tan đó có cái nghiệp tạo ra bệnh này mà người đó hết bệnh. Chứ hoàn toàn Ngài không nói là niệm Phật cầu hết bệnh để được hết bệnh.Nếu chư vị sơ ý áp dụng không đúng, tâm tâm của chúng ta cứ vùi vào cái bệnh nghiệp này, vùi vào cái thân xác mấy chục ký này. Vô tình đem cả một đại pháp cứu độ chúng sanh của Đức A Di Đà Phật để cứu từng căn bệnh thì Ngài nói: “Chẳng khác gì đem một cái hạt minh châu đáng giá liên thành đổi một tán kẹo của đứa con nít”.

Vì sao vậy? Vì thực sự niệm Phật để giải thoát đời mình khỏi cảnh trầm luân trở về Tây Phương thành đạo. Bây giờ dùng câu A Di Đà Phật, dùng cả một đại pháp của A Di Đà Phật trị giá bằng một viên thuốc trị bệnh chứ không có gì cả.

Một viên thuốc trị bệnh giống như một tán kẹo. Vài ngàn đồng ra bác sĩ mua về uống là hết. Chính vì thế xin chư vị làm cho đúng. Vẫn là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc tự nhiên có bệnh cũng hết không hết bệnh. Không hết bệnh tức là mạng nghiệp của mình đã hết. Mình chuẩn bị đi về Tây Phương, nếu niệm Phật để cầu hết bệnh thì biết đại pháp cứu độ chúng sanh thành một viên thuốc Panadol hay một viên thuốc nào đó. Chỉ vậy mà thôi chứ không có gì khác. Nhớ nhé nhớ nhé.

A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích ” Niệm Phật – Thực Tập – Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Số 39 “
Tác giả: Lão Cư Sĩ Diệu Âm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –