• Trang Chủ
  • HỎI & ĐÁP
  • Người Niệm Phật Quyết Lòng Vãng Sanh Nếu Tiên Vaccine Chống Covid Thì Có Phải Là Có Tâm Sợ Chết Không?

Người Niệm Phật Quyết Lòng Vãng Sanh Nếu Tiên Vaccine Chống Covid Thì Có Phải Là Có Tâm Sợ Chết Không?

NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT LÒNG VÃNG SANH. NẾU TIÊM VACCINE PHÒNG CHỐNG COVID THÌ CÓ PHẢI LÀ CÓ TÂM SỢ CHẾT KHÔNG?

Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Ở địa phương con có lập danh sách tiêm phòng Covid miễn phí. Nhưng con đã từ chối vì tuổi già, lại nhiều bệnh. Tâm của con là không sợ chết, không sợ bệnh. Nếu không may có mắc covid cũng hoan hỉ để thực hiện được Tín-nguyện-hạnh đầy đủ để mong có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy nếu con đăng ký tiêm phòng covid thì có mang tâm là sợ bệnh sợ chết không ạ? Con xin kính mong thầy hoan hỉ từ bi chỉ dạy cho con một lời khuyên ạ. Con xin cảm niệm công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật.

Trả lời: A Di Đà Phật. Người biết niệm Phật quyết lòng vãng sanh mà còn phát tâm ra đi Hộ Niệm cho người ta nữa mới là vững vàng phải không bác Hải Nguyễn?

Đi Hộ Niệm cho người ta thì mình tiếp xúc người này người nọ. Nếu mà mình tiêm chủng ngừa, làm cho chính mình không bị mắc bệnh covid. Thì làm cho đại chúng bên cạnh mình cũng an tâm, cũng an tâm. Tại vì mình là phàm phu mà. Nếu mà mình vướng cái covid mình đi Hộ Niệm cho người ta lại làm cho người khác bị vướng vào covid thì làm sao?

Mình thì chết mình không sợ, nhưng mà người bên cạnh người ta phải ngại ngùng. Cho nên nếu mà thực sự mình có cái tâm nguyện đi Hộ Niệm cứu người, thì đề nghị với bác Hải Nguyễn là nên tiêm đi. Để cho đại chúng bên cạnh mình an tâm, để cho cái Đạo Tràng mình an tâm. Và mình đi mình không có sợ là mình mang cái con vi khuẩn này đi tới mà rao truyền mà giới thiệu với người khác. Vì con vi khuẩn này nó dữ lắm. Nó thầm thầm nó, nó chui hết vào hết người này đến người nọ.

Cho nên cũng khó khăn. Cho nên mình cứ thuận theo đi. Nếu mà chính quyền cho tiêm, đề nghị với Hải Nguyễn cùng chư vị hãy nên tiêm đi trước khi mình đi Hộ Niệm. Đây là điều vừa an toàn cho mình, vừa an toàn cho những người chung quanh mình. Và những cái cuộc Hộ Niệm đó ai cũng phải vững vàng chứ không sao đâu nhé.
A Di Đà Phật.

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ. RỘNG KẾT PHÁP DUYÊN. CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!
cusidieuam.com

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –