• Trang Chủ
  • 66. Các Vị Quỷ Vương Dưới Địa Ngục Là Ai? Chuyện Hành Hình Tội Nhân Ở Điạ Ngục Là Do Ai Làm?

66. Các Vị Quỷ Vương Dưới Địa Ngục Là Ai? Chuyện Hành Hình Tội Nhân Ở Điạ Ngục Là Do Ai Làm?

CÁC VỊ QUỶ VƯƠNG DƯỚI ĐỊA NGỤC LÀ AI? CHUYỆN HÀNH HÌNH TỘI NHÂN Ở DƯỚI ĐỊA NGỤC LÀ DO AI LÀM?

Hỏi:

Trong một cuốn sách khác con đọc, cũng có nói rằng chính Diêm Vương và các vị Chủ ngục cũng bị hành hạ 3 lần một ngày? Có phải tại vì họ hành hạ những người bị đọa quá khắc nghiệt quá mà phải chịu đựng như vậy hay chính họ phải trả nghiệp của họ?…

Trả lời:

Chú chỉ chuyên niệm Phật. Niệm Phật rất cần nhất tâm. Muốn nhất tâm thì không được tham việc nghiên cứu sâu rộng, vì càng nghiên cứu rộng thì càng loạn tâm, càng gặp nhiều chướng nạn, chắc chắc là điều không tốt cho người muốn niệm Phật cầu vãng sanh!

Chính vì thế mà kiến thức của chú kém lắm! Ngay cả điều Hải Sơn đưa ra này chính chú chưa biết đến, cho nên không dám bàn thêm!

Nếu cháu muốn thì hãy điều tra thêm cho rõ, xem thử từ trong kinh nào? Có huyền nghĩa nào khác không?…

Còn nếu muốn nhất tâm niệm Phật thì những kiến thức này tạm thời bỏ qua đi mới tốt. Tìm hiểu nhiều quá để mất vãng sanh, thì lo chuyện vãng sanh thoát vòng sanh tử, há không hay hơn sao?…

Ngài Tịnh Không thường nói, Pháp Phật cũng phải buông xuống để đi thành Phật, hà huống không phải là pháp Phật. Đây cũng là lời Phật dạy trong kinh Kim Cang. Người biết đường thành Phật thì hãy buông hết mấy thứ lủng củng xuống để được nhẹ nhàng đi làm Phật, chứ đèo bồng làm chi các gánh “Pháp” đó cho nặng. Phật dạy, “Qua sông liệng bè”. Người biết Tín-Nguyện-Hạnh là người một đời này qua sông đó, đừng mang đủ thứ trên vai nữa mà trì trệ đường giải thoát.

Các vị Quỷ Vương ở dưới địa ngục đều là Bồ-tát thị hiện, điều này có nói trong kinh. Chuyện hành hình ở điạ ngục thực ra cũng không phải ai hành hình mình đâu. Chính cái cảnh giới từ chính trong tâm của họ hiển hiện mà hành hình họ đó.

Chính vì vậy mà Bồ tát xuống điạ ngục để cứu vớt chúng sanh cũng khó khăn mới cứu được. Vì tất cả đều phát xuất từ trong tâm của họ mà ra. Phật Bồ tát chỉ khuyên chúng sanh bỏ ác làm thiện, niệm Phật thoát nạn. Tự họ phải cứu họ.  Người nào nghe lời khuyên, cải đổi tâm tánh thì thoát điạ ngục, người nào cố chấp không nghe theo, cứ để tâm hận thù, ganh tỵ, đố kỵ thì sẽ tiếp tục chịu hành hình từ kiếp này sang kiếp khác.

Tất cả các quỷ sứ, hình phạt, địa ngục đều chiêu cảm từ trong tâm hiện ra. Các Ngài “Quỷ Sứ”, nếu có hiển hiện, thì họ chỉ là những người chấp pháp, chứ không phải là người hành hạ chúng sanh.

Giống như người thường nằm ác mộng, có người bị ác mộng ghê rợn từng đêm từng đêm, mỗi đêm càng nặng hơn. Họ sống tại dương gian này mà đau khổ có khác gì trong địa ngục. Trong ác mộng họ thấy có người chém, đâm, bóp cổ, hành hạ họ đủ cách… Nhưng thật ra có ai hành hạ họ dâu?

Vì lâm vào cảnh giới này mà nhiều người phải điên loạn luôn, phải tự tử chết….  Tất cả đều là giả huyễn hết. Nhưng chính họ bị vướng vào đó, họ thấy có thực, rõ ràng. Nhất định không thể chối bỏ được!

Nếu chính họ ngộ ra, đó chỉ là giả huyễn, thì tự nhiên hết. Lý đạo là vậy, nhưng giải quyết vấn đề không phải dễ! “Quán Tưởng” được sự việc đều hão huyền không phải là khả năng của người phàm phu. Nghĩa là, có quán gì quán cũng mù mịt. Có tưởng gì tưởng vẫn bị hành hình. Nói rõ hơn, khó thể thoát nạn!

Cách tốt nhất là niệm Phật. Niệm Phật thì khỏi niệm ma, khỏi niệm Quỷ, khỏi bị sợ hãi, khỏi bị kinh hoàng, nghĩa là thoát khỏi các cảnh khổ đó. Niệm Phật thì được chư Thiên Long Hộ pháp bảo vệ, chư Bồ tát gia trì, được Phật gia trì, tự nhiên tâm hồn sẽ an tịnh. Tâm an tịnh sẽ hưởng cảnh giới an tịnh.

Chúc Hải Sơn thành tâm niệm Phật, thường xuyên niệm Phật. Cứ niệm Phật tự nhiên tâm sẽ sáng, gọi là Minh Tâm mà Kiến Tánh vậy (Chứ chú không chúc Hải Sơn nghiên cứu nhiều).

 

Diệu Âm

(28/04/09)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –