• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • Nếu nói BHN có khả năng cứu người như vậy một người đời này không tu không hành mà nhờ BHN cũng được vãng sanh hay sao?

Nếu nói BHN có khả năng cứu người như vậy một người đời này không tu không hành mà nhờ BHN cũng được vãng sanh hay sao?

Share on facebook
Share on twitter

NGƯỜI NÀO NÓI RẰNG TA CÓ KHẢ NĂNG CỨU NGƯỜI VÃNG SANH TPCL LÀ NGƯỜI ĐÓ ĐANG HÀNH TÀ ĐẠO

câu hỏi: Nếu nói BHN có khả năng cứu người như vậy một người đời này không tu không hành mà nhờ BHN cũng được vãng sanh hay sao?

Trả lời: Câu này hỏi rất hay đầu tiên BHN nào nói rằng:” Ta có khả năng cứu người vãng sanh TPCL.”  là BHN đó đang hành tà đạo.

Không đúng! Nói thẳng thắn với chư vị một người nào đó nói:” Ta có khả năng đưa người đi về TPCL” là người đó đang hành tà đạo, dẫu rằng là người ta đang niệm Phật chính chư Phật cũng không được quyền nói là:”Ta được quyền đưa nhà ngươi về Tây Phương, ta được quyền bắt nhà người ở lại làm người, ta được quyền bắt nhà người xuống địa ngục” Không có! Không có một vị Phật nào nói như vậy cả. Làm sao mà một phàm phu dám nói là BHN có khả năng cứu người.
BHN có khả năng hướng dẫn, khai thị, gỡ rối, chỉ điểm cho mình đi tại sao vậy? Tôi đã học qua cái pháp Hộ Niệm, tôi đã nghiên cứu pháp Hộ Niệm, tôi đẫ y giáo phụng hành lời tổ, y giáo trong kinh, hướng dẫn cho anh, anh làm đúng như vậy anh vãng sanh. Anh không làm đúng như vậy anh chịu đi đọa lạc. Như vậy muốn làm đúng trong lúc tỉnh táo, khỏe mạnh chư vị phải lo nghiên cứu làm cho đúng. Làm đúng rồi, đừng nghĩ rằng trong lúc lâm chung bạn làm đúng tại vì bây giờ anh sáng suốt anh có thể lí luận này, lí luận nọ lúc đó anh đang nằm chèo queo, chư căn tán hoại rồi. Ai đảm bảo cho một người chư căn tán hoại mà làm việc cho đúng? Ai có thể nghĩ là một người mê mờ mà làm việc đúng trong lúc sắp xả bỏ báo thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoàn toàn tán loạn rồi. Một người con đến ngồi mình sợ, hoảng kinh hồn vía, mình tưởng một con trâu , một con bò, con quái vật gì đó đến hù dọa mình, mình rơi trong từng phút từng giây khủng hoảng như vậy làm sao mình gọi là mình đúng, đúng không cư vị? Cho nên chúng ta nói là rời vào cái hoàn cảnh là lúc mà gần ra đi rồi, chưa chắc gì mà người nào đã sáng suốt hay không? có nhiều người nói ta tu như thế này là ta đã xóa được nghiệp chướng đã khai tâm mở tánh, chưa chắc? Phải chứng nhận rằng., phải thể hiện cho người ta biết là khi anh lúc xả bỏ báo thân thực sự có tỉnh táo hay không? Thực sự có sáng suốt hay không? Điều này mới là quan trọng, chứ những lời nói bây giờ chưa chắc gì đã quan trọng. Diệu Âm đã gặp những người tự xưng là nhất tâm bất loạn, Diệu Âm đã từng gặp một người mà cách xa Diệu Âm hơn 100 cây số mà hàng buổi, hàng mỗi buổi sáng dậy đều nghe Diệu Âm tụng kinh Vô Lượng Thọ, lúc đó Diệu Âm còn tụng kinh Vô Lượng Thọ thì một cái tuần đó Diệu Âm không tụng, vị đó từ xa đi đến thăm hỏi: ”Tại sao tuần qua chú không tụng kinh?” Mình tưởng là có người đến thông báo cho vị đó. Thì Diệu Âm nói là: ””Dạ thưa tại vì Diệu Âm bịnh” Vị đó nói là: ’’Anh không cần nói, chú không cần nói tôi cũng biết, tại vì bữa đó tôi nghe không thấy tiếng chú, tôi mới nhập định, nhập đồ gì đó, quán gì đó thấy rõ ràng là chú đang bị bệnh.” Chư vị thấy không? Trên 100 cây số mà còn có thể nghe một người đang tụng kinh. Nếu mà chúng ta không biết đạo thấy cái tình trạng này là thôi mê tít, mê tít liền quỳ xuống tôn làm sư phụ luôn. Mà có nhiều người đã quỳ xuống tôn làm sư phụ, tôn làm sư phụ. Còn Diệu Âm đã biết rồi cho nên Diệu Âm cũng tĩnh tự nhiên nhưng mà sau cùng rồi cũng phát hiện toàn bộ chỉ là huyễn cảnh, tự mình gây khổ cho mình, chưa phải là đúng đâu.
Cho nên mong chư vị khi mà một cái BHN nào tự xưng rằng: ””Tôi có khả năng cứu người vãng sanh” Thì xin chư vị niệm A Di Đà Phật mà lặng lẽ về lo tịnh tu lấy. Chư vị có đồng ý không? Thực đấy! Không có gì khó đâu.
Nếu nói tôi có khả năng cứu người như vậy tức là vị đó hơn A Di Đà Phật . Tại A Di Đà Phật nói vậy thì chư vị làm gì thì làm đi, cuối cùng ngài cứu lên Tây Phương hết chứ đâu cần gì bắt mình phải tu với tập làm chi dữ dằn vậy, điều kiện này, điều kiện nọ.
Tất cả đều do chính mỗi người thực hiện lấy, nhớ cho kĩ dẫu cho cái pháp này là pháp nhị lực thì chư vị cũng phải làm cho đúng cái phận sự của mình hợp với đạo lý thì mới hợp với con đường đi về TPCL. Chư vị đi ngược lại đành đoạn phải chịu trách nhiệm lấy huệ mạng của mình, chứ không ai cứu mình. Tự đi cho đúng, đúng rồi thì các ngài hỗ trợ cho, đấy là con đường mà chư vị đi, chư vị đi theo con đường đó, hai bên, bốn bên, năm bên đều có quang minh sáng rỡ của chư Phật gia hộ, chư Phật đi lạc đường chư vị ráng chịu chứ không biết làm sao. Cho nên rất cần, rất cần chư vị phải nghe ngài Nguyên Gíac, nghe ngài giảng đạo hiểu về lí để mà chúng ta biết đường đi, chứ đừng có úp úp mở mở rồi đi lạc đường lại đổ thừa cho người thì không tốt.
A Di Đà Phật!
THỜI 2 PHÁP HỘI Tại Montreal CANADA, Cùng với Lão Cư Sĩ Diệu Âm, 26 6 2019
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –