• Trang Chủ
  • Nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm rồi chọn một pháp tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh. Đúng không chư vị? (13)

Nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm rồi chọn một pháp tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh. Đúng không chư vị? (13)

Câu (b): Nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm rồi chọn một pháp tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Câu trước là nghiên cứu rất nhiều Pháp Hộ-Niệm, rồi tổng hợp lại tạo ra một phương pháp chung bao gồm tất cả những Pháp Hộ-Niệm khác nhau, thì mình đã không chấp nhận được, vì mỗi phương pháp dẫn đi một đường khác nhau, không thể cùng một lúc đi nhiều đường khác nhau được. Bây giờ, câu này ý nói mình nghiên cứu tất cả những pháp môn, rồi chọn lấy một pháp tâm đắc nhất với mình để hộ niệm cho người vãng sanh TPCL.

Thì xin thưa rằng, tìm một phương pháp tâm đắc để mình tu theo pháp môn đó, đi theo cảnh giới đó thì được, chứ không thể nói tìm một pháp môn tâm đắc với mình để ứng dụng hộ niệm cho người ta vãng sanh TPCL được. Ví dụ như bên Mật-Tông người ta có pháp hướng dẫn thân-trung-ấm đi qua nhiều cảnh giới rất huyễn hóa, nếu thích những cảnh giới đó chúng ta hãy tới tu chung với họ thì được, chứ đem phương pháp đó ứng dụng để hộ niệm cho người vãng sanh thì nhất định bị lạc đường.

Trong lần đi qua Mỹ vừa rồi, có một vị nghiên cứu về pháp “Hộ Niệm Thân-Trung-Ấm”, đã viết ra 2 tập sách rất dày. Nhìn qua mục lục thôi đã thấy ngay có hàng trăm cảnh giới vô cùng huyền ảo. Xin thưa thực rằng, bây giờ đây mình chưa thấy cảnh giới nào hết, nhưng chỉ đọc qua một vài cảnh giới trong đó thôi mà mình đã bị rối rồi, thì làm sao có đủ khả năng dẫn dắt người khác đi qua cả hàng trăm cảnh giới như vậy?… Một người muốn vãng sanh mà bị lạc vào đó thì làm sao thoát ra? Chính vì nhìn thấy vấn đề này, nên Diệu Âm thầm nghĩ rằng chính người dẫn dắt cũng có thể bị lạc luôn trong đó khó ra được, huống người chết là hàng phàm phu mê mờ bị lạc vào đó mà dễ thoát ra để vãng sanh.

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh dặn dò người bệnh cần tránh xa những cảnh giới huyễn hóa đi. Những cảnh giới vô thực như chiêm bao, mộng mị, ác mộng, v.v… hãy cho đó là không thực, là hão huyền. Hãy tránh xa đi, đừng để ý tới. Để chi vậy? Để tâm định lại, một lòng một dạ nhìn ảnh tượng A-Di-Đà Phật, niệm A-Di-Đà Phật, cầu A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn vãng sanh là vững vàng nhất.

Xin nhắc lại, tất cả mọi cảnh giới nào khác hiện ra nhất định đừng để ý tới, đừng sợ, đừng mừng, đừng vui, đừng chạy theo… Trong cuộc tọa đàm “Hộ Niệm Chú Ý”, Diệu Âm nói rất rõ vấn đề này. Dặn dò người bệnh khi thấy bất cứ hiện tượng nào hiện ra như: thấy cọp, thấy beo, thấy rắn, thấy rết, v.v… cứ mặc kệ chúng, đừng sợ. Thấy nước, thấy lửa, thấy lạnh, thấy nóng, thấy giông, thấy bão, v.v… cũng mặc kệ, đừng sợ. Thấy Phật, thấy Bồ-Tát, thấy Ma, thấy Quỷ… cũng cứ tự nhiên, đừng sợ. Nhất định phải nhớ cho kỹ những điểm này, để định được tâm, niệm chắc câu Phật hiệu cầu vãng sanh mà mình đi vãng sanh. Nếu không chú ý điều này thì sẽ bị sơ suất, lỡ chui vào những cảnh giới huyễn hóa đó rồi, thì khó bề gỡ ra được.

Hộ niệm thân trung ấm, có nghĩa là việc làm trước một người đã chết rồi. Đây là vấn đề thuộc về cầu siêu, chứ không phải là hộ niệm. Hộ niệm là hướng dẫn cho người còn sống biết cách thực hiện pháp vãng sanh, chứ không thể chờ cho người ta chết rồi mới hộ niệm. Rõ ràng là vị đó đã nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm, rồi tìm ra một pháp gọi là tâm đắc với mình đấy, nhưng tâm đắc này là giúp đỡ cho người đã chết rồi hưởng được một sự lợi lạc nào đó, chứ không phải thẳng đường vãng sanh TPCL.

Xin thưa với chư vị, nhiều khi nghiên cứu trên sách vở mình nói một cách vô tư, chứ khi chính mình đối diện với những cảnh giới đó rồi thì tâm thần cũng tán loạn, hãi kinh luôn, làm sao bảo đảm rằng mình đủ sáng suốt dẫn dắt người khác vượt qua ách nạn? Chính vì thế, nghiên cứu tự tìm ra môt pháp tâm đắc để áp dụng hộ niệm cho người vãng sanh thì không đúng pháp, dễ dàng hướng dẫn người ta đi lạc đường.

Xin chư vị nhớ cho, khi nằm xuống là lúc tâm hồn của chúng ta dễ bị tán loạn, dễ rơi vào những cảnh giới vô cùng kinh hoảng, hãi hùng. Hãy cố gắng định cái tâm lại, hãy giữ tinh thần trước bất cứ một cảnh giới nào ứng hiện ra. Nghĩa là, đừng nghĩ tới, đừng nhìn tới, đừng lo tới, đừng mừng, đừng sợ, cứ một lòng cất lời niệm “A-Di-Đà Phật”, nhìn kỹ tấm hình A-Di-Đà Phật đang treo trước mặt, thành khẩn cầu Ngài đến tiếp độ ta về TPCL, thì tự nhiên chư vị sẽ an tịnh trong quang minh phổ chiếu tiếp độ của Phật A-Di-Đà, chư Thiên-Long Hộ-Pháp sẽ ứng trực bên cạnh bảo vệ cho chư vị liền.

Muốn được định cái tâm trước những cảnh giới hãi hùng, thì bắt đầu từ bây giờ chư vị phải nghiên cứu cho kỹ Pháp Hộ-Niệm vãng sanh của Tịnh-Độ-Tông, nắm cho vững Pháp Hộ-Niệm vãng sanh, đừng nên đi lang thang nhiều quá. Đi lang thang thì chết!… Đi lang thang thì tiêu!… Rõ ràng Pháp Hộ-Niệm vãng sanh đã dạy cho chúng ta tất cả những điểm cần thiết phải làm rồi, không còn sợ bị lạc đường nữa.

Với pháp môn Niệm Phật, Phật dạy chúng ta hai chữ “Nhất Tâm”. Càng chuyên chừng nào, càng vững chừng đó. Những người mà nay tu cách này mai tu cách kia, nay học cái này mai học cái nọ… đến cuối cùng họ sẽ rơi vào chỗ hoang mang vô định! Vì niềm tin không vững nên sức định không có. Sức định không có nên bám trụ không được. Nghĩa là cuối cùng sẽ chơi vơi như đứng giữa vạn nẻo đường, phân vân, do dự. Khi đối diện với sự thực phũ phàng rất cần đến định lực, nhưng lúc đó tâm lực lung lay như cây gốc trồng quá cạn, ngã nghiêng đủ chiều, dễ dàng bị cảnh giới lôi đi theo đường đọa lạc. Trong những cảnh giới đó, oán thân trái chủ vô cùng dễ sợ! Vô cùng dễ sợ!…

Hiểu được như vậy, xin chư vị cần lập chí vững vàng. Ngày nào rảnh thì nên tới đây tu hành, niệm Phật thường xuyên tập lấy công phu. Càng nhiều công phu mình càng có sức định, càng nhiều công phu mình mới dự trữ được cái vốn liếng chịu đựng. Nếu có chút bệnh hoạn gì xin chư vị hãy bình tĩnh chấp nhận cái bệnh đó đi, vui vẻ với cái bệnh đó đi, để chúng ta tập cái sức đề kháng trước bệnh hoạn, tập cái sức đè phục nghiệp chướng. Hãy chuẩn bị trước đi, đừng thấy đau một chút thì than lên than xuống, khổ một chút thì buồn tới buồn lui, bệnh một chút thì cứ lạy Phật cầu xin hết bệnh… Làm như vậy là cách huân tu vô cùng sai lầm, nó sẽ trở thành thói quen, thành tập khí, thành một thứ phản xa tự nhiên đưa mình đến chỗ đại nạn. Nên nhớ cho, người đến lúc sắp chết, ít khi nghĩ rằng mình sắp chết, vì nghĩ mình còn sống thêm nên cứ van vái cầu Phật phù hộ cho mình hết bệnh… Niệm Phật để cầu hết bệnh, thì đành phải mất vãng sanh vậy.

Chính vì thế mà chúng ta cần chuẩn bị trước, tu phải hiểu cho thấu lý, hành cho đúng sự, cố gắng tu tập công phu cho vững vàng, rồi khi gặp phải bệnh hoạn mình nên thể hiện tâm thái chấp nhận tự nhiên: “À!… Mình là phàm phu tục tử, làm nhiều điều sai lầm tạo nhiều nghiệp chướng, nên giờ đây nhận lấy bệnh khổ. Thôi chấp nhận. Bây giờ mình thọ khổ thì lúc lâm chung bớt khổ….

Hãy tập chấp nhận hiện thực, tâm hồn thoải mái đón nhận thì ta lợi dụng được cơn khổ này để trả đi một số lớn nghiệp chướng, bên cạnh đó thành tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh nghiệp chướng sẽ tiêu mòn một cách tự nhiên, chứ không phải niệm Phật cầu hết bệnh, cầu tiêu nghiệp là nghiệp chướng tiêu trừ đâu nhé.

Hiểu được lý đạo này, tâm chúng ta sẽ vững vàng để thực hiện đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 13)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –