• Trang Chủ
  • Người niệm Phật đã được Tam-Muội thì có thể không cần đến hộ niệm, ngoài ra ai cũng cần đến hộ niệm. (12)

Người niệm Phật đã được Tam-Muội thì có thể không cần đến hộ niệm, ngoài ra ai cũng cần đến hộ niệm. (12)

Câu (h): Người niệm Phật đã được Tam-Muội thì có thể không cần đến hộ niệm, ngoài ra ai cũng cần đến hộ niệm.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Người niệm Phật đạt được “Tam-Muội”, tức là đã đạt được cảnh giới gọi là “Nhất-Tâm Bất-Loạn” đấy. Nếu niệm Phật đến cảnh giới nhất-tâm bất-loạn thì có thể chư vị không cần đến hộ niệm nữa. Thực tế có nhiều nơi người ta chủ trương phải niệm Phật đạt đến cảnh giới nhất-tâm bất-loạn, không cần hộ niệm. Điều này nên khuyến khích, cầu mong cho mọi người đều được cảnh giới nhất-tâm bất-loạn. Đã được nhất-tâm bất-loạn thì không cần đến hộ niệm nữa đâu. Hộ niệm chỉ cần cho những người yếu, những người dở, những người tệ, những người muốn nhất-tâm bất-loạn mà không thể nào chứng đắc cảnh giới này được.

Vì thế, nếu chúng ta cố gắng một thời gian quá lâu quá lâu, nhưng tâm ý vẫn loạn động, lúc đau bệnh vẫn còn khổ sở, lúc thất nghiệp vẫn thấy khó khăn, gặp chuyện thế sự, sự đời, sự đạo gì đó vẫn làm cho mình phiền não… thì xin thưa với chư vị, phải chú ý đến vấn đề hộ niệm!… Pháp Hộ-Niệm trở nên tối cần, không thể thiếu. Nếu không được hộ niệm thì nhất định khi xả bỏ báo thân không cách nào có thể thoát được ách nạn. Rất nhiều người tu hành khá lâu nhưng không chú ý đến ách nạn của cận tử nhiệp nên khi xả bỏ báo thân đã lưu lại sắc tướng không tốt, tướng lành không hiện, đây là một triệu chứng báo cho biết rằng đời sau của họ phải chịu thảm thương rồi!… Thật tu hành không phải đơn giản đâu.

Khi đi hộ niệm cho một người mà sau 12 tiếng đồng hồ thăm thân thấy thoại tướng đẹp, thân thể mềm mại, sắc tướng tươi hồng, mình mừng lắm rồi đó. Xin thưa chư vị, mừng vô cùng rồi đó. Những tướng lành này không bảo đảm chắc chắn họ được vãng sanh, nhưng dù sao, ít ra họ cũng vượt qua được ba đường ác. Nghĩa là, Địa-Ngục, Ngạ-Quỉ, Súc-Sanh chắc chắn họ không bị vướng vào. Lấy điều này ra mà ấn chứng, mình hãy tự nghĩ thử, hồi giờ những người thân thuộc, bà con, vợ chồng, cha mẹ, anh em… của mình ra đi, liệu có người nào lưu lại được tướng lành chưa? Phải chăng hàng ngàn người đã chết không tìm ra một người hai người phải không? Xin đừng khinh thường nhé. Một-hai người lưu lại tướng lành không có, thì một ngàn người chết đó họ đã đi về đâu đây?… Giả sử nếu có 1-2 người có chút tướng lành, thì 998 người kia bị nạn tam đồ rồi đấy phải không?… Hãy hiểu cho thấu thì mới thấy cái ách nạn của chúng sanh vô cùng kinh khủng!…

Người sống thường hi vọng ở sự tu hành để tương lai bớt khổ, nhưng thực tế khi chết rồi thì hầu hết bị đọa vào những cảnh giới vô cùng tối tăm mà họ không hay! Tại sao vậy? Tại vì đường tu không vững, không biết đường giải thoát, đến lúc lâm chung lại không có người biết hộ niệm đến dìu dắt, giúp đỡ, thành ra bị vướng nạn trùng trùng.

Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm đơn giản vô cùng, dễ dàng ứng dụng để cứu người thoát vòng nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn chưa có duyên để tin tưởng. Vì không tin nên lơ là. Vì lơ là chánh pháp nên mờ mịt đường giải thoát, rồi khi thấy người thân của mình ra đi với sắc tướng u ám, thân xác cứng đơ thì tự an ủi rằng đó chỉ là điều bình thường, Sau đó rồi mặc sức mà nghĩ lên, nghĩ xuống, nghĩ đủ cách để dựng lên một mơ tưởng gì đó, hi vọng rằng người thân được giải thoát?… Nhưng thực ra, biết Pháp Hộ-Niệm là đã có chỗ ấn chứng cụ thể rồi, đó là, người nào ra đi mà thân tướng mềm mại, tươi hồng thì người đó mới có khả năng trở lại làm người. Còn nếu ra đi mà thân tướng cứng đơ, mặt mày xanh tái, sắc tướng hãi kinh… thì nhất định đời sau lấy lại thân người không được. Đúng là: “Nhơn Thân Nan Đắc”, lời Phật dạy không sai.

Chỉ vì không biết đường tu, không biết hộ niệm mà người chết đi không dễ gì lấy lại thân người đó thôi!… Cho nên, xin thưa chư vị, Pháp Hộ-Niệm chư Tổ đã nhắc đến hàng ngàn năm qua rồi, trong kinh điển Phật đã dạy hàng ngàn năm qua rồi mà đến nay nhiều người vẫn chưa biết, nay biết rồi có người vẫn lơ là, vì lơ là nên sự cứu độ chúng sanh vẫn còn gian nan. Thực sự đáng tiếc!…

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 26)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –