• Trang Chủ
  • Phải nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông, nhưng cần nên bổ túc thêm những sáng kiến mới. Đúng không chư vị? (14)

Phải nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông, nhưng cần nên bổ túc thêm những sáng kiến mới. Đúng không chư vị? (14)

Câu (e): Phải nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông, nhưng cần nên bổ túc thêm những sáng kiến mới.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Pháp Hộ-Niệm nguyên gốc đơn giản, nhiều người lại muốn làm cho phong phú hơn, nên thích bổ túc thêm những sáng kiến mới làm cho sai lệch pháp Phật. Diệu Âm thường nhắc nhở rằng, chúng ta phải y giáo phụng hành lời Tổ, lời Phật, không được tự ý xen tạp, thêm vào, bớt ra. Ngài Ấn-Quang rất cứng rắn về vấn đề này. Nếu anh xen tạp được thì người kia xen tạp cũng được, anh thêm được thì tôi thêm cũng được, tôi thêm được thì chị thêm cũng được, đến sau cùng không biết đâu là chánh pháp, đâu là sự xen tạp, đưa đến tính trạng gọi là “Mạt-Pháp”, Pháp Hộ-Niệm sẽ mai một đi. Mình ứng dụng sự xen tạp nơi này thấy tốt, nhưng qua tới chỗ khác ứng dụng không được thì sao? Tốt ở đây nhiều khi chỉ là một sự may mắn, nhưng sau đó những nơi khác bị trở ngại thì sao đây?

Cho nên xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm là pháp của Phật, của chư Tổ để lại, chúng ta không được tự quyền thêm vào bớt ra mà làm cho chánh pháp của Phật bị lai tạp. Khi có vấn đề cần phải uyển chuyển, ví dụ tình trạng đặc biệt gia đình yêu cầu, người bệnh khó khăn cần phải đáp ứng… người hộ niệm có thể uyển chuyển giải quyết, nhưng một khi uyển chuyển thì người hộ niệm cần giải thích rõ ràng lý do để tránh sự hiểu lầm, tránh cho chánh pháp bị tam sao thất bổn, tránh cho đại chúng bị mất niềm tin sau này…

Chúng ta ngày ngày nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm ở đây, mong rằng qua khóa trình học tập này chúng ta ai ai cũng sẽ vững tâm, vững chí. Tự mình vững chí mà đi, thì tự mình có thể cứu mình, và cứu được người thân yêu, người có duyên với mình đi về Tây-Phương thành đạo. Cứu một người thành đạo công đức vô lượng vô biên.

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 14)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –