• Trang Chủ
  • Phải nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông là đủ, vì chỉ có Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông mới hướng dẫn đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc.

Phải nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông là đủ, vì chỉ có Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông mới hướng dẫn đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc.

Phải nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông là đủ, vì chỉ có Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông mới hướng dẫn đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Đây là điều khá rõ ràng. Ví dụ, nếu như gia đình Phi hồi giờ thích nghiên cứu đủ thứ hết, ưa lý luận lung tung, thì nhất định bà Cụ sẽ lạc đường, khó có thể cứu vãn được. Nhưng vì gia đình một lòng một dạ quyết chí hộ niệm cho bà Cụ vãng sanh, nhờ thế mà trải qua nhiều biến chuyển sau cùng vẫn thấy được sự hiệu quả rõ rệt của Pháp Hộ-Niệm, những lời khai thị vững vàng đã vực cái tâm của người bệnh dậy. Thật là tuyệt vời! Đúng là một pháp cứu tinh giúp người thoát nạn, thay vì họ phải rơi vào những cảnh giới vô cùng hãi hùng, vô cùng khủng hoảng để chịu nạn vạn kiếp, thì giờ đây họ thoát qua những cảnh đọa lạc khổ đau, vãng sanh Tịnh-Độ thành đạo. Tất cả thành quả có được, chính do từ Pháp Hộ-Niệm này ban cho, chứ có gì khác hơn.

Xin thưa với chư vị, mục đích chính yếu chúng ta tu hành là để làm chi đây? Thoát ly sanh tử luân hồi phải không? Vậy thì khi chúng ta rời cái thân nghiệp báo này, nhớ đừng nên lượm cái thân trong lục đạo luân hồi nữa nhé. Muốn vậy, thì phương Pháp Hộ-Niệm này thực tế đang từng ngày từng ngày cứu người vãng sanh thoát vòng sanh tử đấy.

Một phàm phu như chúng ta, nếu không tu đường vững vàng, nhất định khó có hi vọng thoát nạn. Vãng sanh không phải quá đơn giản đâu, đừng nghĩ rằng mình sẽ an nhiên tự tại ngồi như thế này ra đi vãng sanh đâu nhé, một vạn người may ra có một người đấy, đừng nên vọng tưởng!… Còn biết nương theo Pháp Hộ-Niệm, một vạn người làm được như vậy coi chừng vạn người được vãng sanh đấy chư vị. Phải đi con đường rộng độ chúng sanh. Cánh cửa giải thoát mở rộng thênh thang, quyết đi thì tới. Hãy đi cho vững, đừng nên sơ ý mà tự mình làm kẹt cho mình đấy. Cho nên muốn cứu được một người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chúng ta phải nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông mới được.

Xin nhắc rõ, Tịnh-Độ-Tông, chứ không phải là Tịnh-Tông Học-Hội. Có nhiều người nhầm lẫn rằng Tịnh-Độ-Tông là Tịnh-Tông Học-Hội. Không phải!… Ví dụ như, Niệm Phật Đường của chúng ta cũng là một cái Hội, gọi là “A-Di-Đà Hội”, (A-Di-Đà Association). A-Di-Đà Hội của chúng ta lập lên hội tụ lại một số đồng tu cùng nhau quyết lòng thực hiện pháp tu của Tịnh-Độ-Tông, chứ không phải Tịnh-Độ-Tông là A-Di-Đà Hội. Còn Tịnh-Tông Học-Hội cũng là một cái Hội của người Hoa lập ra hướng dẫn đồng tu nệm Phật vãng sanh Tây-Phương Tịnh-Độ mà thôi.

Cho nên Tịnh-Tông hay Tịnh-Độ-Tông, là một tông phái trong Phật giáo, được Phật lưu lại, còn Tịnh-Tông Học-Hội là một cái hội của người Hoa, mới thành lập vào thế kỷ thứ 20 tới nay, để đồng tu niệm Phật theo tông chỉ của Tịnh-Độ-Tông. Chúng ta cần phân biệt rõ danh từ, không nên nhầm lẫn.

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 14)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –