Tag: de-hieu-thau-hanh-dung-phap-ho-niem

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 07)

  KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 7) Nam Mô A-Di-Đà Phật Tu hành cần phải “Khế Lý – Khế Cơ”. Người phàm phu tục tử chúng ta, ráng cố gắng tránh những hiếu kỳ ngoài