Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

Share on facebook
Share on twitter

DE-HIEU-THAU-HANH-DUNG-PHAP-HN

 

Duyên khởi!…
Lần đầu tiên Diệu Âm tận mắt chứng kiến một người
được hộ niệm vãng sanh mà giựt mình tỉnh ngộ, đứng nhìn
hiện tượng vi diệu mà vui mừng đến rơi nước mắt, cảm động
đến nghẹn ngào!…
Hàng sanh tử phàm phu trong thời mạt pháp này dẫu có
tu hành mà không được hộ niệm thì mấy ai thoát vòng đọa
lạc!… Pháp hộ niệm vãng sanh thật quí hóa thay.
Trong tháng 8/2016, tại pháp hội niệm Phật ở Âu Châu,
Diệu Âm có cơ duyên được bái kiến Thượng Tọa Thích Đức
Thiện, Tổng Thư Ký GHPGVN. Thượng Tọa tuyên dương
pháp môn Niệm Phật, coi trọng pháp Hộ Niệm Vãng Sanh.
Tuy nhiên, trong việc thực hành hộ niệm có nơi làm rất tốt,
có nơi đã xảy ra nhiều điều sơ suất, làm cho pháp hộ niệm bị
hiểu lầm một cách đáng tiếc!… Thượng Tọa khai thị rằng,
chúng ta hãy cố gắng cùng nhau hoàn thiện pháp hộ niệm
vãng sanh, mong cho chánh pháp được lưu trụ dài lâu, đem
lại lợi lạc to lớn cho đại chúng.
Tâm nguyện cao quý của Thượng Tọa Thích Đức Thiện
đã trở thành nhân duyên sinh ra tập sách nhỏ “Để Hiểu Thấu
Hành Đúng Pháp Hộ Niệm” đang ở trên tay chư vị. Trong
tập sách nhỏ này, Diệu Âm xin nêu ra những điểm chính yếu
của pháp hộ niệm, và cố gắng kết tập nhiều vấn đề thường
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
4
xảy ra đó đây rồi lập ra đáp án, nghĩa là viết dưới dạng “Trắc
Nghiệm Có Đáp Án”, mọi vấn đề nêu ra đều được trả lời
[Đúng] hoặc [Sai] một cách rõ ràng, cụ thể.
Đáp án [Đúng]: Xin hãy an tâm thực hiện. Đáp án [Sai]:
Có hàm nghĩa rộng như: không thích hợp lắm, không cần
thiết, kinh Phật không nói đến, chư Tổ không khuyên dùng,
không thấy nhắc đến trong các tài liệu hộ niệm… nếu áp dụng
có thể dẫn đến sơ suất, hoặc sai pháp v.v… Xin cẩn thận.
Mong sao nhiều người hiểu thấu pháp hộ niệm, thực
hành chính xác, chánh pháp được phát huy để cứu nhiều
người vãng sanh Tịnh-Độ.
Hoàn thành được tập sách này, Diệu Âm xin thành tâm
tri ân đến:
– Tiến Sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ Trường Vụ Phật Giáo Việt
Nam, Vị tri thức uyên bác về Phật học, nhiệt tâm ủng hộ
pháp hộ niệm.
– Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư Ký
GHPGVN, đã tin tưởng, khuyến tấn và gợi ý tạo nên nhân
duyên hình thành tập sách.
– Tất cả chư Liên Hữu Đồng Tu, Ban Hộ Niệm trong
nước cũng như trên thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, sốt sắng
cộng tác biên soạn câu trắc nghiệm, cung cấp thông tin về
tình hình hộ niệm khắp nơi giúp cho dữ liệu thêm phần
chính xác.
– Tất cả chư vị phát tâm ấn tống, gieo rộng duyên lành
vãng sanh Tịnh-Độ.
Dù đã hết sức cẩn trọng biên soạn, nhưng chắc chắn
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
5
cũng khó tránh khỏi điều thiếu sót. Ngưỡng mong chư Tôn
Phẩm, Thiện Hữu Tri Thức, Liên Hữu, Phật Tử, Đồng Tu…
góp ý xây dựng.
Nếu tập tài liệu này có chút công đức nào, xin thành tâm
hồi hướng đến tất cả chư vị thân tâm được an lạc, TínNguyện-Hạnh vững vàng để một báo thân này vãng sanh
thành tựu đạo quả. Hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, sau
cùng đều được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, trọn thành
Phật đạo.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Diệu Âm (Minh Trị)
(Brisbane, Úc Châu tháng 3 năm 2017)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –