• Trang Chủ
  • Khi nào người bệnh muốn chết sớm thì nên cần đến hộ niệm?(11)

Khi nào người bệnh muốn chết sớm thì nên cần đến hộ niệm?(11)

Share on facebook
Share on twitter

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Nếu vị nào có sách, xin mở ra trang 13, phần tổng quát về hộ niệm.

Câu e) Khi nào người bệnh muốn chết sớm thì nên cần đến hộ niệm.

Câu này đúng hay sai chư vị? – (Sai!). Sai quá!… Mỗi ngày ở đây chúng ta học tập về Pháp Hộ-Niệm, thì ở nhiều nước trên thế giới người ta cũng đang hàng ngày học hỏi về Pháp Hộ-Niệm. Trước đây, nói về hộ niệm chúng ta cứ nói chung chung, nay may mắn nhờ có tập sách này giống như một cái khóa trình. Chúng ta hãy cố gắng theo suốt khóa trình này thì hi vọng tất cả ai cũng rõ ràng, không còn có sự lầm lẫn buồn cười như câu này nữa.

Có người nghĩ rằng vì hộ niệm đã làm cho người bệnh chết sớm, nên họ sợ hộ niệm. Người ta nói rằng, kêu ban hộ niệm tới để họ cầu cho chết sớm. Con kiến mà còn muốn sống, tại sao con người lại cứ cầu chết?!… Mắc cười quá!… Đây là một điều hết sức sai lầm! Chúng ta không được nghĩ như vậy nhé. Thôi bỏ qua chuyện ngớ ngẩn này đi.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –