• Trang Chủ
  • Tất cả mọi Tôn Giáo đều có phương pháp hướng dẫn người sắp chết đi về cảnh giới tương ứng, có thể gọi đây là cách hộ niệm của họ.

Tất cả mọi Tôn Giáo đều có phương pháp hướng dẫn người sắp chết đi về cảnh giới tương ứng, có thể gọi đây là cách hộ niệm của họ.

Share on facebook
Share on twitter
  1. b) Tất cả mọi Tôn Giáo đều có phương pháp hướng dẫn người sắp chết đi về cảnh giới tương ứng, có thể gọi đây là cách hộ niệm của họ.

Thực sự đúng như vậy đấy chư vị. Hộ niệm là một pháp tu. Pháp nào cũng tu cả. Tôn Giáo nào cũng tu cả. Đã tu hành thì phải có sự hướng dẫn đường đi. Hướng dẫn người ta đi thì đây là phương pháp hộ niệm chứ không có gì khác. Ví dụ như trước đây Diệu Âm tu theo đạo Cao-Đài, một khi trong bổn đạo có một người chết, thì hầu hết tín hữu trong bổn đạo ở vùng đó tề tựu lại để tụng kinh cầu nguyện suốt mấy ngày liền. Khi một người trong bổn đạo bị bệnh hoặc bị chướng nạn gì đó, nhiều người tề tựu lại tụng kinh cứu khổ, khuyên giải, giúp đỡ, gỡ rối… cho người đó. Mục tiêu của các vị đó chính yếu là đường Hiền-Nhân Quân-Tử, một đạo hướng dẫn con người làm lành, làm thiện để hưởng cảnh Nhân-Thiên trong tương lai. Họ chỉ khác với Phật Giáo là không hướng dẫn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thôi.

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

(Tọa đàm 4) Chương 1 câu 5 a, b

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –