Gương Vãng Sanh Cụ Nguễn THị Kim Ba PD Nhựt Hải 98 Tuổi (Thân Mẫu Của Lão Cư Sĩ Diệu Âm)

Share on facebook
Share on twitter
https://www.youtube.com/watch?v=7q9age0fATI&list=PL-d9H7I6vZxxvAq5wwEjSd8O8FXGbZXTe&index=52

Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Nguyễn Thị Kim Ba PD Nhựt Hải ( Thân Mẫu Của Lão Cư Sĩ Diệu Âm)

 

Nam Mô A Di Đà Phật:
Kính Bạch Đại Đức Thích Hạnh Phú,
Kính Bạch Sư Cô Thích Nữ Quảng Liên.

Con là Diệu Âm từ bên Úc mới bước chân về đây. Thân Mẫu của con đã xả bỏ báo thân, được Thầy Hạnh Phú, Sư Cô cùng tất cả chư vị đồng tu hộ niệm. Và tình thực giờ phút này Diệu Âm quá sức cảm động, thực sự là cảm động.

Khi biết được Thân Mẫu của con tắt hơi thở từ 06 giờ chiều ngày hôm qua, thì đến giờ phút này là 28 tiếng đồng hồ. Và theo như con biết là khoảng 10 tiếng đồng hồ sau khi Thân Mẫu của con ra đi, thì em gái của con là Sáu Lộc đã lén lén thăm thoại tướng và thấy tốt quá nhưng mà âm thầm không cho ai biết hết. Chính Diệu Âm này cũng không biết. Khi máy bay đến Singapore, Diệu Âm mới điện thoại về và hỏi thăm tình trạng của Cụ như thế nào? Thì Thầy Hạnh Phú mới nói là:

  • Tất cả mọi người đang chờ Diệu Âm về mới thăm đến thoại tướng của Bà Cụ.

Thì xin thưa với chư vị là chính Diệu Âm lúc đó Diệu Âm đang mong chờ cái hoàn cảnh của Bà Cụ ra đi như thế nào. Cho nên vì quá lo lắng con có xin với Thầy Hạnh Phú. Là xin Thầy không cần chờ nữa vì lúc đó đã trên 20 tiếng đồng hồ, 21 tiếng. Xin thưa thực với tất cả chư vị đồng tu cùng Bạch Thầy, khi nghe được Thầy Hạnh Phú báo là thoại tướng của Bà Cụ vô cùng viên mãn làm cho Diệu Âm vô cùng cảm động.

Đầu tiên thì Diệu Âm xin nói lên lời tri ân, cảm niệm công đức của Thầy Hạnh Phú, của chư vị Tăng Ni từ bi hộ niệm cho Thân Mẫu của Diệu Âm. Là cụ Nguyễn Thị Kim Ba pháp danh Nhựt Hải. Cái công đức của Thầy, của Sư Cô Diệu Âm xin ghi lòng tạc dạ. Và Diệu Âm cũng xin tri ân công đức của tất cả chư vị đồng tu đang hiện hữu tại đây. Có vị đã tham gia hộ niệm cho Sư Mẫu của Diệu Âm suốt mấy tháng trời, có nhiều người còn hộ niệm lâu hơn nữa.

Xin thưa thực với chư vị đồng tu, nghiệp chướng của Thân Mẫu của Diệu Âm lớn lắm. Chính Diệu Âm nhiều lúc cũng cảm thấy lo sợ. Và thực sự là chính mình nhiều lúc cũng không biết làm sao dám tin tưởng rằng khi ra đi, Mẫu Thân Diệu Âm có cái hiện tượng vãng sanh tốt đẹp như vậy. Ngay trong lúc Mẫu Thân xả bỏ báo thân ra đi, Diệu Âm cũng không ở bên cạnh và tình thực là trong lúc Mẫu Thân Diệu Âm còn sống. Chính Diệu Âm này khuyên răn, nhắc nhở nhưng mà tình thực mà nói, chính Diệu Âm này cũng không khai thị một cách hiệu quả bằng các vị đồng tu ở tại Xuân Lộc này.

Xin thưa thực với chư vị, Diệu Âm có một người em gái đấy là cô Sáu Lộc. Cô Sáu Lộc có ở đây không? Tình thực chính người con gái là cô Sáu Lộc này có cái công đức lớn hơn Diệu Âm nhiều lắm. Và tình thực bây giờ phải nói Thân Mẫu của Diệu Âm mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là nhờ người con gái này.

Cô Sáu Lộc thực sự là người đại hiếu, không quản ngại bất cứ một khó khăn nào. Cưu mang, chăm sóc, hộ niệm, ngồi bên cạnh Bà Cụ nhiều đêm. Suốt đêm như vậy để hộ niệm. (Em) Vào đây… (Cô Sáu Lộc đi vào đứng bên cạnh Lão Cư Sĩ Diệu Âm).

  • Tình thực em là người trực tiếp cứu Má đấy, anh không bao giờ quên đâu.

Và cũng mượn lời này, Diệu Âm xin chân thành tri ân tất cả chư vị Bồ Tát các nước. Có những vị từ Hà Nội, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, nhiều tỉnh thành nghe đến Thân Mẫu của Diệu Âm bị bệnh. Các Ngài từ xa xôi đã đến đây hộ niệm cho Thân Mẫu của Diệu Âm. Thực sự công ơn này Diệu Âm xin tạc dạ ghi lòng.

Và Diệu Âm cũng thành tâm nhờ cái đoạn video này gửi đến lời tri ân tới tất cả chư vị Tôn Phẩm Tăng Ni ở khắp thế giới, đã tham gia niệm Phật, cộng tu hồi hướng công đức cho Mẫu Thân Diệu Âm. Trong những năm tháng qua, có nhiều Đạo Tràng ở khắp nơi đã phát tâm phóng sanh, niệm Phật. Mỗi lần mà nghe Thân Mẫu của Diệu Âm xuống sức thì chư vị tự phát tâm, tự tổ chức tu miên mật suốt cả ngày để hồi hướng công đức.

Tình thực là cái tình cảm thì Diệu Âm không biết lấy cái gì để trả ơn. Và tâm từ bi của chư vị, Diệu Âm xin nguyện ghi lòng tạc dạ. Cầu nguyện cho chư vị đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để tự mình được vãng sanh thành đạo.

Chư vị thấy đây là cái thân tướng của người Mẹ của Diệu Âm. Trong bao thế kỷ qua chúng ta có cái quan niệm rằng: “Sống làm người, chết đi đoạ lạc”. Mặc dầu rất nhiều người Việt Nam chúng ta cũng biết qua Phật Giáo. Giáo lý của Đức Thế Tôn đã nhằm cứu chúng sanh vượt qua sáu đường luân hồi trở về Tây Phương thành đạo. Xin thưa thực với chư vị, giáo pháp của Đức Thế Tôn thực sự đã có sự chứng minh hùng hồn. Người nào quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu trước khi xả bỏ báo thân, niệm được 10 câu danh hiệu “A Di Đà Phật” cầu về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật thề rằng nếu Ngài không tiếp dẫn về Tây Phương để một đời thành đạo thì Phật sẽ rời bỏ ngôi Chánh Giác không làm Phật nữa.

Kính bạch Chư Tôn Phẩm Tăng Ni chứng minh, kính thưa chư vị đồng tu. Thực sự người Việt Nam chúng ta trong những năm tháng gần đây đã chứng minh hùng hồn rằng người niệm Phật về cảnh Tây Phương Cực Lạc thành đạo đã hiển hiện trước mắt. Và những cái hiện tượng vãng sanh trong những năm tháng gần đây dồn dập. Xin thưa với chư vị, đến nỗi bây giờ đây khó có ai đếm được bao nhiêu người đã thực hiện được con đường giải thoát. Đã thực hiện được lời dạy của Đức Thế Tôn. Niệm Phật-Vãng Sanh một đời thành Phật.

Kính mong chư vị nhìn thấy sự chứng minh hùng hồn này, tự mỗi người chúng ta hãy tỉnh giác, nhất định phải tỉnh giác. Tam Tạng Kinh Điển của Đức Thế Tôn, 12 phần Giáo, 8 vạn 4 ngàn pháp môn của Đức Thế Tôn đều về câu A Di Đà Phật để đưa chúng sanh trở về Tây Phương Cực Lạc một đời thành đạo. Chỉ vì người Việt Nam chúng ta không (biết) được sớm. Chứ nếu mà chúng ta biết được cái duyên này sớm, Diệu Âm nghĩ rằng rất nhiều, rất nhiều hàng tiền bối của chúng ta đã được vãng sanh thoát vòng sanh tử thành đạo Vô Thượng bất khả tư nghì.

Xin thưa với chư vị, người phàm phu như chúng ta sinh ra trong đời Mạt Pháp này. Nếu tự lực cánh sinh để thoát vòng sanh tử, xin thưa với tất cả chư vị cũng như chư Tăng Ni chứng minh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Hàng triệu người tu hành khó tìm ra một người thoát nạn”. Đây là lời của Đức Thế Tôn dạy. Chính vì khó tìm ra người thoát nạn từ đời này qua đời khác. Ý niệm thoát vòng sanh tử hình như biến mất trong những người học Phật của chúng ta. Thành ra mới đưa đến những quan niệm sai lầm.
Sống làm người chết làm ma, sống làm người chết đi xuống tam đồ ác đạo chịu nạn.

Chứ thực ra xin thưa với chư vị nếu chúng ta nghe lời Phật dạy. Phật dạy thời Mạt Pháp này nếu thực sự là hàng phàm phu, không còn cách nào khác hơn là nương theo pháp Niệm Phật mà thoát luân hồi. Lời Phật dạy trong kinh Đại Tập. Trong khi đó thì chính Diệu Âm này xin thưa thực với chư vị. Khi nghe chư Tổ nói:

“Niệm Phật muôn người tu muôn người vãng sanh. Vạn người tu vạn người vãng sanh.

Khi thấy lời này, Diệu Âm mừng rỡ vô cùng. Nhưng thực ra chính là một thời gian dài vằng vặc, làm cho Diệu Âm thấy bức xúc vô cùng. Vì chính Diệu Âm đi tìm hiểu mới nhận rõ ra là nhiều người vẫn niệm Phật nhưng sau cùng không được vãng sanh. Đến sau cùng gặp được pháp Hộ Niệm, Diệu Âm mạnh dạn nghiên cứu rất cặn kẽ, rất chi tiết phương pháp Hộ Niệm. Vô tình mới phát hiện được chính phương pháp Hộ Niệm đã giúp cho hàng phàm phu của chúng ta thực hiện đầy đủ tông chỉ của pháp môn Niệm Phật Vãng Sanh của Đức Thế Tôn để lại. Hàng phàm phu này mà không nhờ chư đồng tu đến hướng dẫn khai thị chỉ điểm, không nhờ những người ở sát bên cạnh năn nỉ Bà Cụ: “Má niệm Phật đi, Má niệm Phật đi…”. Thì xin thưa với chư vị, hàng phàm phu chúng ta dẫu có niệm Phật thì coi chừng ức triệu người tu hành mới tìm ra một vài người vãng sanh là nhiều. Còn tất cả đi theo con đường nạn tai hiểm nghèo vì thực sự nghiệp duyên quá lớn.

Chính vì thế mà hôm nay đứng trước cái hiện tượng này. Diệu Âm xin cúi đầu mong chư vị người nào đã tin pháp Niệm Phật, tự mình củng cố vững mạnh pháp Niệm Phật hơn nữa. Người nào chưa tin phải mau mau tin đi, để kịp thời trong một đời này mình hưởng lợi lạc. Lợi lạc này không phải là cái phước báu hữu lậu cho đời sau, mà lợi lạc là một đời này chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Diệu Âm xin thành tâm kêu gọi tất cả mọi người mau mau tin tưởng và kịp thời nghiên cứu pháp Hộ Niệm. Mong chư vị chư Tăng Ni, xin các Ngài đem lòng từ bi quán đảnh của các Ngài xiển dương phương pháp Hộ Niệm. Xin chư vị đồng tu, xin chư vị đồng tu cố gắng nghiên cứu pháp Hộ Niệm. Và cố gắng y giáo lời Tổ mà đừng nên thêm, đừng nên bớt. Để cho phương pháp Hộ Niệm này lưu truyền thế gian lâu dài, tiếp tục cứu độ những người phàm phu như chúng ta. Lời nói của Diệu Âm nó có nhiều sự hạn hẹp nhưng mà cái tâm ý của Diệu Âm, cái lòng chí thành của Diệu Âm nguyện làm sao cho người Việt Nam chúng ta hưởng thêm nhiều lợi lạc. Tương lai người Việt Nam chúng ta tiếp tục vãng sanh. Mong chư vị nương theo Đại nguyện của Đức A Di Đà để mình một đời này quyết lòng đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc.

Không biết Diệu Âm nói như thế này chư vị có đồng ý không? A Di Đà Phật!

Xin thưa với chư vị, tại vì trước khi mà thăm thì đã có Đại Đức thăm rồi. Và lần này để chứng minh cho chư vị biết, một người khi xả bỏ báo thân thường thường thân xác cứng đơ, sắc tướng vô cùng ảm đạm. Đó là cái tiên triệu báo cho chúng ta biết người đó đi theo con đường khổ nạn. Khi một người niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà được chư vị đồng tu khắp nơi đến Hộ Niệm. Chư vị ơi, chỉ cần một cái cơ duyên này mà mình giúp cho người phàm phu lột bỏ cái thân phận phàm phu trở về Tây Phương thành Bồ Tát Bất Thối, một đời thành đạo đấy chư vị. Mong chư vị lấy đây làm niềm tin để chúng ta cùng nhau thấy rõ con đường giải thoát. Mong chư vị quyết lòng tin tưởng, quyết lòng đi về tới Tây Phương Cực Lạc đúng không chư vị.

A Di Đà Phật! Xin thưa với chư vị, khi một người ra đi mà có cái thoại tướng này, đầu tiên chúng ta bảo đảm rằng người này chắc chắn không thể nào rơi vào Tam Ác Đạo. Cái giá chót của vị này nhất định là Tam Thiện Đạo. Cảnh Trời, cảnh A-Tu-La, cảnh người. Cái đó là cái điểm chắc chắn chúng ta xác định. Và cũng lấy theo cái ấn chứng này chúng ta mới thấy là ông bà tổ tiên, những người tiền bối của chúng ta vì không biết Hộ Niệm để mà kịp thời cứu một người thoát nạn. Thành ra những vị tiền bối của chúng ta khi ra đi thân tướng ảm đạm, cứng đơ, trông rất là khó coi.

Xin thưa thực với chư vị, dẫu tu hay không tu không biết. Nhưng mà đã bị vướng như vậy tức là bị vướng vào Tam Ác Đạo. Một cái cảnh khổ vô cùng kinh hoàng mà chúng ta không hay. Trước khi trở về đây Diệu Âm có nghe Thầy Hạnh Phú nói trong những ngày cuối cùng Mẹ Diệu Âm được các vị nhắc nhở niệm Phật. Nhắc nhở niệm Phật thì Cụ niệm Phật. Riêng chính Diệu Âm này nhắc nhở Bà Cụ hình như 20 năm trời.

Xin thưa thực với chư vị, Diệu Âm đã chủ tâm Hộ Niệm cho Cụ từ 20 năm trước. Ngay những lời thư “Khuyên Người Niệm Phật”. Bây giờ chư vị cứ nghe một lần viết thư là Diệu Âm:

  • Kính Cha Má… kính Cha Má…

Diệu Âm nói mãi, nói mãi như vậy… Từ 20 năm qua Diệu Âm đã âm thầm Hộ Niệm cho Bà Cụ. Nhiều khi Diệu Âm phải năn nỉ từng đứa em, từng đứa cháu, năn nỉ những người đồng tu tới khuyên can. Khuyên mãi, khuyên mãi như vậy đến sau cùng mới giúp được một người buông được những tình chấp thế gian ra niệm câu A Di Đà Phật.

Bà Cụ đã niệm được câu A Di Đà Phật trước khi buông báo thân ra đi. Chư vị ơi, tất cả chúng ta hãy quyết thề rằng trước khi xả bỏ báo thân phải niệm, phải thành tâm niệm cho được câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc.

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chỉ cần chư vị niệm được 10 câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc rồi buông báo thân ra đi. Dẫu cho nghiệp chướng chúng ta nặng như núi Tu Di, oán nạn của chúng ta trùng trùng không đếm hết. Thì một lòng chân thành niệm câu A Di Đà Phật liền cảm ứng được với Đại nguyện của Đức A Di Đà Phật phóng quang gia trì, 25 vị Bồ Tát phóng quang gia trì, chư Thiên Long bảo vệ. Tất cả phàm phu chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chính nhờ cái lực lượng này đây.

Mong tất cả chư vị nhìn thấy những chứng minh này. Những người nào chưa tin xin chư vị hãy lo tin đi để cứu đời mình. Những người nào tin quyết lòng tin tưởng mạnh mẽ hơn nữa. Xin thành tâm cúi đầu tri ân tất cả chư vị đồng tu đã nhóm họp tại đây để hộ niệm cho Cụ những ngày qua. Chư Tổ dạy:
“Giúp cho một người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc công đức vô lượng vô biên. Giúp cho hai người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chính mỗi người chúng ta đã dư phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta cố gắng giúp được trên 10 người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho thân phận là phàm phu, chư vị cũng lập được cái hạnh nguyện của một vị Đại Bồ Tát. Hãy đem tất cả những Đại nguyện này, cái hạnh nguyện này, công đức này gửi về Tây Phương chắc chắn đạo nghiệp của mỗi chúng ta tự nhiên thành tựu”.

Mong chư vị chú ý, “Tự nhiên thành tựu” có nghĩa là, từ giờ phút này cho đến ngày mình lâm chung. Niềm tin không được chao đảo, sức nguyện vãng sanh mỗi ngày mỗi tha thiết. Và đường tu,… Phật dạy nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật tròn đủ con đường giải thoát thành đạo của chúng ta.

Nguyện những lời nói thật là chân thành này, mong chư vị phát lòng tin tưởng để chúng ta cùng nhau từng người, từng người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
A Di Đà Phật!

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –