• Trang Chủ
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Bé Nguyễn Bảo Hân 17 Tuổi Bị Vong Nhập Thân(147)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Bé Nguyễn Bảo Hân 17 Tuổi Bị Vong Nhập Thân(147)

Nam mô A Di Đà Phật! Con xin đăng ký Lão CS Diệu Âm khai thị cho bé Phạm Bảo Hân, 17T. Mấy năm trước bé thấy một cụ già giúp cho bé không bị điện giật, sau đó lại thấy một người phụ nữ trạc 40T rất là hung dữ làm bé sợ hãi vô cùng, sau này bé lại thấy một vong nữ xưng tên và nói là chị gái của bé. Bé có hỏi mẹ về việc này, mẹ bé nói là đúng vì trước đây có bỏ 2 thai nhi, và đặt tên đúng như vậy. Sau này bé thấy rất nhiều người đến, hiền có, dữ có, đặc biệt là trước tết khoảng một tháng, bé thấy một vong nam bắt kéo bé đi, bé không đi, trong lúc hoảng kinh tột độ, bé la hét vùng vẫy, trợn mắt, trợn mày, chân tay vùng vẫy. Ai nhìn thấy cũng sợ vô cùng. Gần đây nhất bé đi học về được một lúc thì hét lên mẹ ơi cứu con. Bé nói là có nhiều người ở cửa, họ nói với bé là xoay hình tượng Phật vào trong, để họ vào nhà. Trong lúc hỏang loạn mẹ bé có nhờ mấy người Phật tử ở gần nhà đến niệm Phật bé trở lại bình thường, một lúc sau lại bị một vong nhỏ nhập vào, nói cảm ơn vì niệm Phật cho họ, và họ xin ăn, họ nói là họ khổ lắm, đói lắm, cúng cho họ, họ sẽ không phá nữa. Chúng con kính xin Lão CS Diệu Âm từ bi hướng dẫn cho bé và gia đình làm cách nào để không còn bị như vậy nữa. Chúng con thành kính tri ân Thầy cùng BTC! A Di Đà Phật!

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –