• Trang Chủ
  • KHAI THỊ
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Phật Tử Hoàng Viết Hình Đang Chờ Xả Bỏ Báo Thân

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Phật Tử Hoàng Viết Hình Đang Chờ Xả Bỏ Báo Thân

Share on facebook
Share on twitter

A Di Đà Phật! Xin Thầy khai thị một lần nữa cho PT Hoàng Viết Hình, PD Tâm Đạo. PT hôm nay thấy tỉnh táo hơn nhưng rất yếu. Thân thể bồn chồn không yên, phát hoả mạnh hơn từ đêm đến giờ, tự cởi phanh hết cúc áo. PT còn luyến ái tình thân vì còn mẹ già 90T. Còn có cô em gái và cháu gọi bằng chú ruột đến, vì chưa hiểu đạo nên hai người này đến bên chăm sóc hay mủi lòng, rơi nước mắt trước mặt PT. Anh còn lo lắng cho con gái út đang học cấp hai. Kính xin Thầy khai thị và điều giải chư vị pháp giới hữu duyên với anh để anh có phước phần VSTPCL. Chúng con thành tâm tri ân công đức của Thầy! A Di Đà Phật!

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –