• Trang Chủ
  • KHAI THỊ
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị CHo PT Nguyễn Thị Nhàn PD Tú Anh 26 Tuổi, Bị Vong Nhập

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị CHo PT Nguyễn Thị Nhàn PD Tú Anh 26 Tuổi, Bị Vong Nhập

Share on facebook
Share on twitter

Kính xin thầy DÂ từ bị khai thị cho: Cháu Nguyễn thị Nhàn pd Tú Anh, cháu 26 tuổi. Cháu có một con nhỏ. Cháu bị vong nhập thân 3 năm nay, khi bị vong nhập cháu gào thét chửi bới, giận tất cả mọi người. Có lúc không nói gì cả, nhưng nếu có ai hỏi tới thì cháu liền đập phá hiện vật như: điện thoại, bát đũa…vv, cháu lúc tỉnh lúc mê. Hiện nay cháu đang tụng Kinh Niệm Phật, nhưng cháu chưa phát nguyện vãng sanh. Chồng của cháu thì đã tin vào Phật Pháp. Kính xin Lão CS từ bi khai thị cho cháu để cháu phát khởi niềm tin. Để cháu quyết lòng NP cầu nguyện VS. Chúng con cũng xin Lão CS điều giải chư vị nhập thân cho cháu ạ. Chúng con thành tâm tri ơn Lão CS.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –