• Trang Chủ
  • KHAI THỊ
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Và Điều Giải Oán Thân Trái Chủ Cho Cụ Vũ Thị Thư PD Hoa Tâm Đang Bị Mê Man

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Và Điều Giải Oán Thân Trái Chủ Cho Cụ Vũ Thị Thư PD Hoa Tâm Đang Bị Mê Man

Share on facebook
Share on twitter

CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ VÀ ĐIỀU GIẢI OÁN THÂN TRÁI CHỦ CHO CỤ VŨ THỊ THƯ PD HOA TÂM BỊ MÊ MAN (75)

Cụ Vũ Thị Thư PD Hoa Tâm hiện tại đã bị mê man, không nói được nữa , ăn qua mũi , hiện tại có BHN Tâm Hoan hộ niệm cho cụ, Cụ có một người con gái duy nhất thì không tin vào HN, chỉ cầu cho mẹ khỏe mạnh sống lâu, không hợp tác với BHN, BHN đến HN nhưng chị không tham gia cùng vì bận, vẫn nghĩ là khi mẹ chết thì có các chư tăng tới cầu siêu là ổn, chị làm chủ một trường học, chuyên chăn nuôi lợn gà, cá để cung cấp thức ăn cho cả trường, kế nhà chị vẫn dùng hành tỏi khi BHN tới mùi rất nặng, nhưng hỏi thì chị bảo đã kiên cữ hết không sát sanh không ăn hành tỏi. Kính xin Sư Phụ khai thị cho cụ và chư vị pháp giới hữu duyên với cụ. A Di Đà Phật

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –