• Trang Chủ
  • KHAI THỊ
  • NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO BẤT KHẢ TƯ NGHÌ. TÂM LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHÌ, CHƯ PHẬT THÁNH CHÚNG BẤT KHẢ TƯ NGHÌ.

NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO BẤT KHẢ TƯ NGHÌ. TÂM LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHÌ, CHƯ PHẬT THÁNH CHÚNG BẤT KHẢ TƯ NGHÌ.

Share on facebook
Share on twitter

NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO BẤT KHẢ TƯ NGHÌ. TÂM LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHÌ, CHƯ PHẬT THÁNH CHÚNG BẤT KHẢ TƯ NGHÌ.
Trong những người bạn mà mình mới liên lạc ở Việt Nam. Có một gia đình, trong mấy tuần qua chết tám người, phải không Nhuận Thành? Tám người một lúc, chết một thời gian rất là gần với nhau, có lẽ là do cái đại dịch Covid này chăng?…
Ấy thế mà tám người ra đi đành đoạn chịu khổ ải. Chúng sanh thì nghĩ rằng cái đại dịch này vô cùng nguy hiểm. Còn thực sự người biết học đạo thì sau khi chết rồi, cái đại họa vô cùng kinh hoàng, kinh hoàng hơn cả cái đại dịch Covid này mà người ta không hay!…
Xin thưa với chư vị, con virus Covid nó chỉ làm cho mình mất cái phần đoạn sanh tử này. Nó không cách nào có thể đầy đọa cái thần thức của một người đi vào cảnh giới khổ nạn. Nếu một người biết tu hành, biết niệm Phật, trong cái phần đoạn tức là trong cuộc đời này mình chấm dứt, mình đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Vô tình cái con Covid đó là Đại Bồ Tát giúp cho mình thoát khỏi tất cả những cảnh khổ nạn trên đời để đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, nhận lấy cái thân thanh hư vô cực của một vị Đại Bồ Tát để chúng ta thành Phật mà không hay.
Trước khi lên đường Zoom này, Diệu Âm mới vô trong Thế Giới Hộ Niệm. Mới thấy được một bà cụ là người mẹ nuôi của một vị nào đó mà Diệu Âm cũng quên tên rồi, hình như là Diệu An hay sao đó không biết?… Bị ung thư ngay tại lồng ngực này mà cái mụt ung thư nó tràn ra ngoài, cái tay của cụ sưng to bằng cái chân vậy. Thế mà cụ vẫy vui vẻ nói lời khai thị cho tất cả mọi người biết. Ngài đó nói:
– Đó là do tất nhân quả mà, tôi chấp nhận những chuyện này mà.
Bà cụ đó vẫn cười và nói tôi sẽ niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà không hề có một tiếng than thở nào cả.
Chư vị ơi! Cái mụt ung thư nó đã giết hại hàng tỷ người rồi chứ không phải hàng triệu người như bệnh Covid đâu. Mà tại vì lâu rồi chúng ta không thấy, thành ra mình thấy nó thường đi. Chính tại Việt Nam chúng ta, bệnh ung thư hàng ngày giết không biết bao nhiêu người Việt Nam chúng ta. Ấy thế mà có người nhờ cái bệnh ung thư đó mỉm cười, vui vẻ nói lời khai thị cho tất cả đại chúng biết. Không biết là bà cụ đó tên gì mà Diệu Âm lại quên mất tiêu rồi. Đó chính là những lời khai thị.
Cũng trong đại dịch Covid này, nhiều người sợ vô cùng. Càng sợ con vi trùng càng làm dữ. Nếu chúng ta không sợ, chúng ta giữ thân thể tráng kiện, chúng ta giữ cái tinh thần của chúng ta mạnh mẽ, con vi trùng nó hình như chịu thua chúng ta rồi chư vị ơi. Thực sự!
À! Diệu Âm mới nhớ lại là hình như Quốc Tuấn đã đưa lên cái clip video đó, nói rằng là nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghì. Tâm lực bất khả tư nghì, chư Phật Thánh Chúng bất khả tư nghì.
Chư vị ơi! Chư vị hãy hiểu ba cái điểm tư nghì này mà chúng ta thoát nạn nhé. Không những thoát nạn khỏi cái Covid, không những thoát khỏi cái ách nạn của nghiệp chướng, không những thoát khỏi cái ách nạn của lục đạo luân hồi mà chúng ta thoát tất cả thập đạo giới để đi về Tây Phương thành đạo đấy chư vị.
Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Niệm Phật – Thực Tập – Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 23/08/2021)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –