Giải đãi là Ma! Giận dữ là Ma! Đố kỵ là Ma! Buồn rầu là Ma!…

Share on facebook
Share on twitter

Lời ngài Ưu-Đàm Đại Sư nói có ý nghĩa rằng:

– Con cái hỗn hào!… Ta niệm Phật…

– Chồng ta la rầy!… Ta niệm Phật…

– Vợ ta kình cãi!… Ta niệm Phật…

– Ta bị mất việc!… Ta niệm Phật…

– Ta được việc làm!… Ta niệm Phật…

Ngài nói không biết bao nhiêu thứ để cho chúng ta niệm Phật… Cứ một vế phía trước đưa ra, phía sau Ngài nói: “Ta niệm Phật”.

– Ta giàu có!… Ta niệm Phật…

– Ta nghèo nàn!… Ta niệm Phật…

Quý vị triển khai tiếp đi… triển khai cho đến bao nhiêu cũng được hết. Đó là lời dạy của ngài Ưu-Đàm. Ngài nói rằng:

Tại vì nếu mà không dính chặt vào câu A-Di-Đà Phật thì nhất định lục đạo luân hồi nó sẽ tiêm vào trong tâmchúng ta.

Chứ đâu phải tìm vài phút rảnh rỗi để niệm vài câu Phật hiệu gọi là tu!… Tu kiểu gì lạ lùng vậy?…

Cho nên mình nói về hộ niệm, nói về điều giải oan gia trái chủ, chứ thật ra thì oan gia trái chủ không phải chỉ là những người vô hình đâu à, mà là những người hữu hình nữa. Khổ vậy đó!

– Mình ra ngoài shop, ở đó người ta nói: Trời ơi!… Đời này mà tu làm chi? Thế là mình bỏ tu luôn. Đây là oan gia trái chủ!

– Mình có đứa con, đứa con nói: Trời ơi!… Con học, con biết được bây giờ người ta lên đến cung trăng rồi, má tu làm chi? Nghe con mình nói có lý, mình bỏ tu. Con mình là oan gia trái chủ!

– Mình đang tu, ông chồng mình la một tiếng: Tại sao không nấu cơm? Tu cái gì mà tu? Mình sợ làm buồn ông xã, thôi bỏ tu để theo ông xã đánh Casino. Ông xã mình là oan gia trái chủ!…

Trùng trùng điệp điệp những cái chướng ngại nó ngăn cản chúng ta mà không hay. Chính vì vậy mà chư vị Tổ Sư cứ nói rằng, Ma chính tại tâm này chứ không phải Ma ở ngoài đâu à!…

– Giải đãi là Ma!

– Giận dữ là Ma!

– Đố kỵ là Ma!

– Buồn rầu là Ma!

– ….

Khi biết được như vậy rồi, xin chư vị hãy ráng tập buông cho nhiều. Hòa Thượng dạy ta là buông cho nhiều, cứ tập buông, tập buông, tập buông đi…

Mỗi lần có điều gì khó chịu một chút là mau mau tìm cách bỏ liền, mau mau học theo ngài Ưu-Đàm Đại Sư niệm Phậtliền.

– Lúc buồn niệm Phật,

– Lúc giận niệm Phật,

– Lúc vui niệm Phật,

– Lúc sướng niệm Phật,

– Lúc khổ niệm Phật,

– Lúc tắm niệm Phật,

– Lúc ngủ niệm Phật…

Thì tự nhiên câu A-Di-Đà Phật ứng hiện trong tâm chúng ta, ta sẽ về Tây Phương thành đạo Vô Thượng.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.
HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ
(Tọa Đàm 24)

 

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –