• Trang Chủ
  • VẤN ĐÁP
  • Hiện Tượng Bắt Ma, Trừ Tà, Nhìn Thấy Oán Thân Trái Chủ Của Người Bệnh Có Đáng Tin Không?

Hiện Tượng Bắt Ma, Trừ Tà, Nhìn Thấy Oán Thân Trái Chủ Của Người Bệnh Có Đáng Tin Không?

Share on facebook
Share on twitter

MA HAY PHẬT ĐỀU TẠI TÂM MÌNH, ĐEM TÂM BẤT BÌNH ĐẲNG CHO HỌ LÀ MA THÌ CHÍNH MÌNH LÀ MA, CHÍNH MÌNH LÀ MA CHO NÊN THƯỜNG THƯỜNG GẶP NHỮNG MA SỰ LÀ NHƯ VẬY. CÒN NẾU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀ BỒ TÁT, DẪU OÁN THÂN TRÁI CHỦ MÌNH CŨNG GỌI HỌ LÀ BỒ TÁT THÌ MÌNH CÓ CÁI TÂM BỒ TÁT. TÂM BỒ TÁT GẶP AI CŨNG THẤY! HỌ LÀ BỒ TÁT, TÂM PHẬT GẶP AI CŨNG THẤY HỌ LÀ PHẬT. TÂM MA MỚI THẤY HỌ LÀ MA
Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật! Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con hỏi một câu Một người gọi là trưởng ban hộ niệm khi nhận ca người trưởng Ban hộ niệm này có khả năng nhận biết được oan gia trái chủ của người bệnh cần gì? Người trưởng ban này còn có khả năng bắt được cả ma và khi đi hộ niệm thường nhìn thấy có nhiều vong linh đang ở đó và có cả vong linh đang đeo bám vào người bệnh. Kính xin lão cư sĩ từ bi chỉ dạy cho chúng con hiện tượng này là như thế nào ạ? Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trả lời: Chư vị ơi theo như Diệu Âm nghiên cứu trong tài liệu hộ niệm và cũng nhận thấy những lời khai thị của chư Tổ thấm thía vô cùng. Chư Tổ không bao giờ tuyên dương những điều mà chư vị đang có đâu và trong rất nhiều chuyện khi một người có hiện tượng này chư Tổ đều khuyên rằng hãy mau mau thành tâm sám hối để mà trở về trạng thái bình thường của một người đi. Những hiện tượng mà thấy được nào là oán thân trái chủ, thấy được vong linh khả năng bắt ma trừ quỷ hoàn toàn Phật không cho phép một người Phật tử làm như vậy đâu. Không biết là vị trưởng ban này có ở tại đây không? Diệu Âm nên nói thẳng là nếu thực sự chư vị đi hộ niệm thì phải đem những tài liệu, những lời dạy dỗ của chư Tổ ra mà làm đi chư vị. Chư Tổ Tịnh Độ Tông trước sau hoàn toàn không làm những chuyện này. Và tài liệu của hộ niệm chư Tổ hoàn toàn không chủ trương điều này. Chư Tổ từ trước tới sau hoàn toàn không bao giờ đem một cái năng lực gì của mình mà bắt quỷ trừ ma để đi hộ niệm và chư Tổ cũng thành tâm khuyên những người bệnh nên phát tâm sám hối lỗi lầm chứ không bao giờ các ngài khoe ra là:” Tôi Hộ Niệm thấy được vong linh này làm cái gì, vong linh kia làm cái gì, rồi oan gia trái chủ làm cái gì, cái gì đâu chư vị Nếu chư vị có những cái năng lực này thì xin thưa với chư vị coi chừng! Diệu Âm xin thẳng thắn mà nói rằng không nên ứng dụng những cái năng lực này vào pháp hộ niệm tại vì thực sự chư vị nên nhớ chỉ có người nào mà có cái thiên nhãn thông rồi mới thấy được thần linh. Nếu chư vị đã có được cái năng lực này rồi thì chư vị không phải là người bình thường, mà nếu người bình thường mà có được cái này thì thường thường đó là những ảo giác sai lầm do vọng tưởng hiện ra mà làm cho vọng cảnh ứng hiện mãi mãi gạt ta vào trong những cảnh khổ nạn về sau. Trong quá khứ Diệu Âm thường thấy những người ứng dụng phương pháp này sau cùng thường thường bị đại nạn, đại nạn không cách nào có thể kể ra được. Có những người đã áp dụng phương pháp trừ ma yếm quỷ gì sau cùng toàn gia đình không còn một mạng người ở yên. Đây là sự thật đấy chư vị! Nếu chư vị mà ứng dụng những phương pháp này vào hộ niệm thì chư vị đem cái tài liệu nào của chư Tổ nói về điều này ra đi. Nếu chư Tổ răn đe thì mình cũng thành tâm sám hối đi. Ngài Ngu Thuần Hy từ đời Minh cũng tách riêng đại chúng tu hành tinh tấn tự nhiên có những năng lực vĩ đại còn hơn chư vị nữa, nhìn một người còn biết được bao nhiêu oán thân trái chủ, nhìn một người còn biết được đời trước làm cái gì, nợ trước, nợ sau còn biết nữa. Những người đến gặp vị này không cần khai trước người này cũng biết được tên tuổi nữa, còn biết được gia sự của người đó nữa. Nhưng khi Ngài Liên Trì hay được Ngài viết thư cảnh cáo, nói người này mau mau thành tâm sám hối để giải đại nạn. Nếu còn tiếp tục vinh hạnh với điều này coi chừng nạn đến chữa không kịp. Người này khi nghe Tổ Sư la rầy giật mình ngỡ ngàng tại sao mình tu hành tốt mà Ngài còn la như vậy? Thì vừa khi ngỡ ngàng như vậy thì tất cả mọi cảnh giới đó đều tan biến. Thật may mắn cho ông Ngu Thuần Hy biết nghe lời Tổ mà tự ông giải nạn, Nếu ông tiếp tục ngoan cường không chịu nghe lời Tổ thì cũng đành phải thọ nạn như biết bao nhiêu người khác, chính vì thế mà mong cho chư vị người đi hộ niệm không được phép dùng năng lực gì của mình mà trấn áp oán thân trái chủ, không thể nào trừ ma yến quỷ được, người niệm Phật chúng ta nên nhớ không ai là ma là quỷ, Ma hay Quỷ, Ma hay Phật đều ở tại tâm mình, đem tâm bất bình đẳng cho họ là ma thì chính mình là Ma, chính mình là ma cho nên thường thường gặp những ma sự là như vậy. Còn nếu cho tất cả mọi người là bồ tát, dẫu oán thân trái chủ mình cũng gọi họ là bồ tát thì mình có cái tâm bồ tát. Tâm bồ tát gặp ai cũng thấy họ là bồ tát, tâm Phật gặp ai cũng thấy họ là Phật, tâm ma mới thấy họ là ma. Mong chư vị hiểu được như vậy phải cẩn thận nhé! Không phải Diệu Âm cấm chư vị mà tổ dạy sao thì Diệu Âm nói vậy.
Mong chư vị phải cẩn thận hết sức điều này.
A Di Đà Phật!
Lão Cư Sĩ Diệu Âm – Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới (162)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –