• Trang Chủ
  • Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là sự kết hợp giữa pháp Siêu-Độ vong linh của Việt Nam và pháp Tam-Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong. Đúng không chư vị? (19)

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là sự kết hợp giữa pháp Siêu-Độ vong linh của Việt Nam và pháp Tam-Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong. Đúng không chư vị? (19)

Đáp án (J): Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là sự kết hợp giữa pháp Siêu-Độ vong linh của Việt Nam và pháp Tam-Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Cũng sai luôn. Siêu độ vong linh là giúp cho những vong hồn, những vong linh, những thần thức của người chết đang lang thang trong cảnh giới trung-ấm được siêu thoát. Cầu mong cho họ được phần siêu thoát, chứ dễ gì cầu siêu là được siêu sanh. Người Việt Nam chúng ta thường nôm na gọi những vong linh này là “Ma”, là “Quỉ”… Gọi họ bằng những danh từ mỉa mai chua xót, chứ thực ra thì không phải ma quỉ gì đâu. Đó chính thực là những người chết mà chưa đầu thai chuyển thế, mê muội không biết đường giải thoát. Người lúc chết mà tham đắm thế gian, thương con nhớ cháu, tham tiếc gia tài, sợ chết, sợ bệnh… vì tâm ý hoang man nên theo sự hoang man đó mà rơi vào cảnh giới không nơi nương tựa. Vì cứ tham tiếc gia tài, điền sản, sự nghiệp, con cái, vợ chồng gì đó nên cứ lảng vảng chung quanh, nhất là những người sợ chết cứ bám theo cái thân xác không nỡ rời xa… Vì sự mê mờ này mà luống qua 49 ngày không đầu thai chuyển thế được, đành phải lang thang chỗ này, chỗ nọ chịu lấy cảnh trạng khổ đau vậy thôi.

Những người chết rồi thường hay về báo mộng cho con cái nhiều lần chính là những người bị vướng nạn này đây… Hiểu được điều này thì xin chư vị hãy sớm ngộ đạo đi, đừng tham chấp nữa mà bị nạn, bị nạn quá khổ rồi mới ân hận mà tìm cách báo mộng này mộng nọ, nhưng rốt cuộc có giải quyết được gì đâu! Mộng mị, mộng mị riết rồi cũng có ngày đành ngán ngẫm, thôi thì lặng lẽ tìm đến những cây nho nhỏ nấp vào đó mà sống tạm, chịu qua những năm tháng dài vất vưởng lạnh lẽo, cô liêu!… Đã chịu cảnh thương tâm như vậy mà còn bị chúng sanh cho là ma là quỉ nữa chứ. Ôi!…Thật sự quá tủi thân!…

Người biết đạo, chúng ta khi đi đường nếu gặp được những cảnh ngộ đáng thương tương tự, như chợt nghe tiếng khóc than từ trong lùm cây quạnh quẽ, từ trong những bãi tha ma lạnh lẽo… xin chư vị đừng nên sợ hãi mà bỏ chạy nhé. Đó là trường hợp những người lỡ mê mờ, trong lúc chết không chịu niệm Phật, không chịu định hướng tương lai đành rơi vào cảnh giới đau khổ đáng thương đó thôi. Vì quá tủi thân mà họ khóc đến nỗi bật lên thành tiếng đấy!… Hãy thương họ mà khai thị vài lời giúp cho họ phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh đi. Trong cảnh khổ, nhiều khi một lời khai thị chánh pháp cũng có thể dễ làm cho họ tỉnh ngộ ra niệm Phật mà vãng sanh Tịnh-Độ đấy. Đây chính là pháp siêu độ vong linh vậy.

Vi thế, pháp cứu độ thân-trung-ấm gọi là “Siêu-Độ” vong linh, chứ không thể gọi là “Hộ-Niệm” được. Hộ niệm là thực hiện cho người còn sống, khuyên người ta niệm Phật, khuyên người ta buông xả, khuyên người ta không sợ chết, khuyên người ta không sợ bệnh để cho họ an tâm, vững vàng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh tự nhiên nhân duyên kết hợp lại, khi xả bỏ báo thân họ đi qua ách nạn của nghiệp chướng, theo nguyện lực vãng sanh đó đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy, rõ ràng hộ niệm là giúp người sống đi vãng sanh, chứ không phải là pháp siêu độ cho vong linh.

Tam Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong là pháp cầu siêu, nhưng đặc biệt pháp này có những nghi thức rất trang nghiêm, tán tụng với pháp khí rất mạnh, có tụng kinh A-Di-Đà, niệm chú, có khai thị tạo nên cảm ứng rất tốt. Chính vì vậy có nhiều nơi người ta ứng dụng để vừa cầu siêu vừa làm công khóa tu hành, mong cầu âm siêu dương thới, âm dương lưỡng lợi. Còn Pháp Hộ-Niệm là sự hướng dẫn người còn sống phương thức tu hành cụ thể, xác đáng để chủ động đi vãng sanh. Điểm mạnh của Pháp Hộ-Niệm là trợ duyên cho người sắp sửa buông xả báo thân buông xả vạn duyên, giữ vững chánh niệm để đi thẳng về Tây Phương thành đạo, chứ không phải là pháp siêu độ cho người đã chết hay pháp Tam-Thời Hệ-Niệm. Xin nhớ cho kỹ điều này. Nhiều người sơ ý đem pháp Tam-Thời Hệ-Niệm ra để hộ niệm cho người bệnh là không đúng pháp. Ở những phần sau chúng ta sẽ nói rõ hơn.

Tất cả đều do tâm tạo. Hành trình đi về tương lai của mình do chính cái tâm nguyện của mình thực hiện lấy. Lúc xả bỏ báo thân mà mình không sợ chết thì mình vượt qua cảnh chết, mình không sợ bệnh thì mình vượt qua cảnh bệnh, mình không chấp thế gian này thì mình vượt qua thế gian này, mình chấp về Tây-Phương Cực-Lạc thì mình có thể trở về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Như vậy, vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc cũng do chính cái nguyện vãng sanh tha thiết mà được. Tất cả đều do chính cái tâm của người bệnh đó thực hiện lấy. Nếu lúc đó người ta không buồn, không lo, không nhớ nhà, không thương con, không nhớ vợ, không nhớ cháu… người ta quyết lòng nhớ A-Di-Đà Phật, niệm A-Di-Đà Phật, cầu A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn vãng sanh, mà người ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc vậy.

Cho nên tất cả những thời khóa tu tập tại đây nhằm chuẩn bị cho chúng ta thực hiện được cái đạo lý vãng sanh trong lúc buông xả báo thân đấy. Nếu vị nào nghĩ rằng: “À!… Mười niệm vãng sanh thì dễ quá, ta ở nhà ngủ cho đã đi, đến chừng đó ta niệm 10 niệm là xong chứ cần gì phải lo lắng!…”.

Xin thưa với chư vị, không dễ như vậy đâu, nếu sơ ý coi chừng một niệm thôi mà niệm không được đấy!… Một câu “A-Di-Đà Phật” coi chừng không biết chữ nào trước chữ nào sau đấy!… Lúc đó tâm ý điên đảo, thể lực kiệt tận, đầu óc quay cuồng… nhất định không dễ dàng như ta tưởng đâu nhé.

Cho nên tập công phu cho nhiều là điều rất quan trọng. Hãy cố gắng tinh tấn công phu, ngày ngày đem công đức tu hành hồi hướng cho chư vị pháp giới chúng sanh hữu duyên, nhất là oán thân trái chủ, để hóa gỡ bớt cái mối nạn oán hận truyền kiếp, giúp cho chúng ta khi lâm chung được bớt thù thêm bạn, chư vị oán thân cảm thông xóa bỏ hận thù, được chư Thiên-Long Hộ-Pháp yểm trợ, cảm ứng được Phật lực gia trì phóng quang tiếp độ thì chúng ta mới dễ được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 19)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –