“Niệm Phật vạn người tu vạn người vãng sanh, muôn người tu muôn người đắc”

Share on facebook
Share on twitter

TẠI SAO CHƯ TỔ NÓI:” NIỆM PHẬT VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH, MUÔN NGƯỜI TU MUÔN NGƯỜI ĐẮC.”?

Xin thưa chư vị, có một khoảng thời gian khá lâu Diệu Âm rất hoang man về câu nói của chư Tổ: “Niệm Phật vạn người tu vạn người vãng sanh, muôn người tu muôn người đắc”, vì chính Diệu Âm tìm hiểu trong nhiều năm trường, không thấy người niệm Phật dễ dàng vãng sanh như vậy. Nghĩa là, nhiều người tu niệm Phật vẫn ra đi trong mê mê hồ hồ, cũng không có gì bảo đảm được vãng sanh. Sự thật này đã làm cho Diệu Âm nhiều lúc cảm thấy thất vọng vô cùng!… Đến khi gặp Pháp Hộ-Niệm, tự mình đứng trước người bệnh nhắc nhở, hướng dẫn cho người đó niệm Phật, rồi người bệnh xả bỏ báo thân ra đi lưu lại tướng lành vi diệu bất khả tư nghì… Xin thưa chư vị, chính mắt chứng kiến hiện tượng này, khiến cho Diệu Âm quá xúc động, đến nỗi bàng hoàng, ngẩn ngơ, một cảm giác không thể nói lên thành lời được. Diệu Âm đứng sững sờ nhìn một người sau khi ra đi đã 12 tiếng đồng hồ mà môi đỏ như thoa son, sắc mặt thì càng lúc càng hồng lên chứ không bị tái xanh như thường thấy, toàn thân thì mềm nhũn. Thật lạ lùng!… Rồi chúng tôi niệm thêm đến sáng hôm sau, tổng cộng đến 26-27 tiếng đồng hồ, nhưng thân xác càng đẹp càng tươi lên. Thật bất khả tư nghì!
Đến lúc đó Diệu Âm mới thực sự giựt mình và ngộ ra lời của Phật: “Mười niệm tất sanh”. Lúc đó mới hiểu thấu được lời nói của chư Tổ: “Niệm Phật, vạn người tu vạn người vãng sanh, muôn người tu muôn người đắc”. Và đến lúc đó mới chấm dứt tình trạng hoang mang khó xử trải qua nhiều năm tháng. Câu trả lời chính là, người niệm Phật phải thực hiện cho đúng tông chỉ của Pháp Niệm-Phật trước giây phút xả bỏ báo thân, chứ không phải hễ niệm Phật là được vãng sanh. Người thế gian quá hững hờ trước đường giải thoát, không chịu nghiên cứu kỹ pháp đại cứu tinh, cứ tưởng rằng thỉnh thoảng tới chùa niệm vài câu Phật hiệu là đủ, dự vài khóa Phật thất thì cho mình đã tu Tịnh-Độ rồi. Sai lầm quá! Oan uổng quá! Đâu biết rằng, hôm nay mình niệm Phật nhưng ngày mai không còn niệm nữa, mình niệm Phật với mục đích gì khác chứ không phải để cầu vãng sanh… Rồi đến lúc lâm chung mình không thể nào niệm được một câu A-Di-Đà Phật trong tâm. Xin nhắc lại, trong tâm chứ không phải trên miệng. Trong tâm của chúng ta phải thực hiện cho được Tín-Nguyện-Hạnh trước lúc xả bỏ báo thân. Người nào làm được chuyện này chắc chắn được vãng sanh, lưu lại thoại tướng bất khả tư nghì và người đó đã đoạn tuyệt thân phận phàm phu để đi làm Bồ-Tát vậy.
Cho nên, tu hành mà không hiểu rõ con đường vượt thoát sanh tử luân hồi, thành ra cứ bị vướng mãi. Sự sơ suất này chính là không biết phương pháp hỗ trợ tích cực cho nhau, giúp cho một người khi nằm xuống thực hiện cho được tông chỉ Tín-Nguyện-Hạnh của Pháp Niệm-Phật. Niềm tin không thay đổi, ý nguyện vãng sanh phải tha thiết, phải bừng lên niệm Phật. Rất nhiều trường hợp người bệnh không niệm Phật nổi, ta phải niệm Phật bên tai, nhắc nhở người đó nương theo đại chúng mà niệm Phật: “Bác Sáu ơi! Niệm Phật theo chúng con, quyết cầu xin A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn vãng sanh nhé”. Dẫu cho bác Sáu này không nhép môi niệm theo được, nhưng trong tâm thầm niệm theo, thầm nguyện vãng sanh, Bác Sáu vẫn có thể được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Một pháp môn quá tuyệt vời, quá vi diệu, phổ độ khắp cả ba căn. Một pháp đại cứu tinh cứu độ chúng sanh thực sự đã ứng hiện khắp nơi trên thế giới, và may mắn thay cho người Việt Nam chúng ta cũng đã thọ hưởng cái ơn huệ này rồi, phải không chư vị?
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

(Tọa đàm 147)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –