Tag: cu-si-dieu-am-khe-ly-khe-co

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa đàm 07)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 7) Nam Mô A-Di-Đà Phật Tu hành cần phải “Khế Lý – Khế Cơ”. Người phàm phu tục tử chúng ta, ráng cố gắng tránh những hiếu kỳ ngoài khả

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 07)

  KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 7) Nam Mô A-Di-Đà Phật Tu hành cần phải “Khế Lý – Khế Cơ”. Người phàm phu tục tử chúng ta, ráng cố gắng tránh những hiếu kỳ ngoài

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 06)

Khế Lý- Khế Cơ: Tọa Đàm 06   KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 6) Nam Mô A-Di-Đà Phật, Chúng ta đang triển khai vấn đề “Khế Lý – Khế Cơ”,

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa đàm 05)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 5) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Nhân tiện trong những giờ nói về tu hành cần phải “Khế Lý – Khế Cơ”, Diệu Âm xin nêu

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 04)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 4) Nam Mô A-Di-Đà Phật Trong khoảng thời gian gần đây, có quá nhiều biến cố cũng khá trầm trọng chung quanh sự tu hành. Trong những

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 03)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 3) Nam Mô A-Di-Đà Phật Tu hành trong thời đại mạt pháp này có nhiều chướng ngại lắm, nếu chúng ta sơ ý thì nhiều khi mình tưởng là

Khế lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 02)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 2) Nam Mô A-Di-Đà Phật Với lòng chân thành, Diệu Âm xin nói lên những điều này, là tha thiết muốn cho tất

Khế Lý – Khế Cơ ( Tọa Đàm 01)

  KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 1) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Trong thời gian qua, ở tại Niệm Phật Đường chúng ta, thường nhắc nhở về vấn đề tu học. Hôm nay Diệu