Share on facebook
Share on twitter

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC LẬP THỜI KHÓA CÔNG PHU HÀNG NGÀY
Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Con hiểu mục đích của các thời khoá niệm Phật là để nhắc nhở chúng ta ngày đêm nhớ niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy chúng ta nên ấn định một thời gian phù hợp. Ví dụ 30’ một thời khoá, một ngày hai thời. Và bên cạnh đó siêng năng ngày đêm làm gì cũng niệm Phật hay là nên cố gắng để tăng thêm thời gian trong các thời khoá niệm Phật của mình ạ? Các thời khoá niệm Phật hay bị thay đổi thì có bị sai phạm không ạ? Con kính xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm khai thị để con hiểu thấu hành cho đúng pháp ạ. Con xin thành kính tri Ân Công Đức của Lão Cư Si Diệu Âm ạ.
Trả lời: A Di Đà Phật! Ngoài thời khoá ra lúc nào mình cố gắng niệm Phật, thái rau, bửa củi niệm Phật, gọi là niệm mót, rất là tốt, rất là tốt. Nhưng thời khoá vẫn quan trọng vô cùng.
Thời khoá, cái “thời” là thời gian. Định sẵn cái thời gian, lúc đó tất cả mọi việc buông xuống, phải lo niệm Phật thì mới gọi là “thời”. “Khoá” là cái công phu. Thời gian và công phu. Nhớ là cái thời khoá nó tạo cho mình cái công phu. Lúc đó bao nhiêu chuyện buồn rầu gì đó của thế gian mình buông xuống hết, quyết lòng nhiếp tâm niệm Phật. Cho nên trong cái thời khoá đó mình tạo được công đức nhiều hơn. Một lần mà thời khoá có thể nó tăng, nó có thể cao hơn là lúc niệm ở ngoài tới 10 lần.
Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng là: “À! Thời khoá như vậy là đủ rồi” thì mình là người giải đãi, là người tự chủ quá, là người coi như là chủ quan quá.
Mong cho chư vị cố gắng là lúc nào cũng niệm thì rất là tốt. Còn thời khoá thì phải dự định sẵn sàng, sáng chiều từ mấy giờ mấy giờ đó nhất định bao nhiêu công chuyện hãy bỏ ra, mau mau niệm Phật. Chứ đừng lợi dụng thời khoá đó mà làm chuyện khác. Thành ra thời cũng không có thời mà khoá cũng không có khoá thì không tốt lắm nghe chư vị. Nhớ là mình là phàm phu đấy chứ không phải là Bồ Tát đâu.
Có nhiều người nói: “Tôi ra ngoài vườn cũng niệm Phật, đường tôi đi đâu tôi cũng niệm Phật rồi”. Nhưng mà niệm Phật bên cái loạn đấy, niệm Phật bên cái nghĩ lung tung đấy, niệm Phật không nhiếp tâm được. Tốt thì tốt đó nhưng mà không tốt bằng thời khoá đâu.
Mong chư vị phải có cái định khoá đàng hoàng để chúng ta cố gắng bao nhiêu chuyện bỏ ra, dồn tâm trí vào câu A Di Đà Phật thì công đức của chúng ta mạnh hơn. Và sau cùng chúng ta niệm Phật dễ hơn, tốt hơn nhé! A Di Đà Phật.
Lão Cư Sĩ Diệu Âm trả lời câu hỏi trong Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới (172)
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ | RỘNG KẾT PHÁP DUYÊN | CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏
Zobrazit překlad
Může jít o obrázek one or more people , stojícím lidem a indoor
44
9 sdílení
To se mi líbí

 

Okomentovat
Sdílet

 

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –