Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 – Mục Lục

Share on facebook
Share on twitter

01 – Lời khuyên song thân – Quyết lòng niệm Phật!

 • “. . . Mỗi pháp môn trị một căn bệnh phiền não. Tám mươi bốn ngàn pháp môn trị tám mươi bốn ngàn thứ phiền não trong tâm. Kinh tạng ví như nhà thuốc tây, pháp môn là vị thuốc. Cứ vào nhà thuốc tây thấy thuốc nào cũng uống đại thì chết ráng chịu chứ không thể đổ thừa cho thuốc dở được. Tu hành giống như vậy, tu đúng pháp môn thì mình giải thoát trong một đời. Tu pháp môn không hợp căn cơ mình sẽ lăn lộn trong cõi ác trược này vô lượng kiếp mà chưa chắc sẽ thoát khỏi khổ nạn….”

 • 02 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật để thành Phật!
 • “….Phàm hễ mình thân với ai thì nợ với người đó, nợ với họ thì phải theo họ để trả nợ, thành ra thân cận với Phật thì theo Phật để thành Phật, không thân cận với Phật thì làm sao được về với Phật mà viên mãn đạo quả, cho nên đành phải trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi hàng ngàn hàng vạn kiếp!… “
 • 03 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao!
 • “….tất cả mọi tôn giáo đều nhằm cứu độ chúng sanh. Tôn giáo nào cũng tốt cả, nhưng mỗi một tôn giáo có một cảnh giới nhất định để cứu người…. Tu để làm người, vẫn trở lại thành người, thì làm sao quý bằng tu hành trở thành Phật, một đời giải thoát tất cả trầm luân! “
 • 04 – Lời khuyên song thân -Tu Tịnh nghiệp chứ không phải Thiện nghiệp!
 • “…. làm lành thì tốt, nhưng làm lành để cầu hưởng cái phước hữu lậu thì lại triệu triệu kiếp không làm sao thoát khỏi sinh tử luân hồi, không bao giờ được bén mảng đến cảnh Tây-Phương Thế-giới Cực-lạc được. Vì sao? Vì làm lành có một chút không bằng người ta làm ráng, mà đã tìm cách thâu lợi rồi thì làm lành đó là vì lòng tham chứ không phải là làm lành đâu…. “
 • 05 – Lời khuyên song thân-Chết không phải là hết!
 • “… Người không hiểu đạo họ cứ lo công danh, điạ vị, tiền bạc, cứ lo ăn nhậu rồi buông lời hủy báng pháp Phật. Người hiểu đạo rồi họ âm thầm tu niệm mặc cho người đời nói gì thì nói. Cái hơn thua hãy chờ mà coi, 70-80 năm trong đời đâu có nghĩa lý gì so với ngàn vạn ức triệu năm sau đó. Ðó là cảnh giới mình sẽ sống….
 • 06 – Lời khuyên song thân -Khuyên người niệm Phật!
 • “…thành tâm khuyên tất cả anh chị em hãy mau mau giác ngộ, đừng đứng đó dùng cái trí hạn hẹp của mình mà suy lường cái vi diệu siêu tuyệt của chư Phật mà mang tội khó gỡ nổi. Còn tu thì phải biết minh mẫn, phải biết giựt mình, phải biết thấy rõ giữa liễu và bất liễu giáo, chứ không thì dễ bị mê trong cái kiến chấp sai lầm mà mất đường giải thoát….”
 • 07 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật: khai mở trí huệ!
 • “…càng niệm Phật con càng thấm sâu vào lời Phật dạy. Ngủ một đêm sáng ra con hiểu sâu vào một cảnh giới…. Lạ thật! Càng ngày con càng thấy vi diệu, càng lúc hình như con càng rõ hơn cái cực kỳ vi linh của âm thanh “Nam-mô Adi-đà Phật”.”
 • 08 – Lời khuyên song thân-Đới nghiệp vãng sanh!
 • “… Nghĩa là nghiệp chướng vẫn còn nhưng nhờ gia lực của Phật mà được vãng sanh. Ðây là một điều kiện di dân vô cùng thù thắng, mà đức Phật A-di-đà đã phát nguyện ra. Ðây là phương tiện độ sanh cực kỳ vi diệu, cực kỳ rốt ráo, nên tất cả chư Phật mười phương đã đồng thanh hộ niệm. Chính vì thế mà câu Phật hiệu “Nam-mô A-di-đà Phật” đã trở thành một siêu lực lượng, không thể nghĩ bàn, có thể cứu độ tất cả mọi chúng sanh trong cửu pháp giới, từ đẳng giác Bồ-tát cho đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh, một đời bình đẳng thành Phật….”
 • 09 – Lời khuyên song thân- Nhìn cho thấu, Buông cho trót!
 • Tuổi già chờ từng ngày để chết mà họ còn lo cho cháu, cho con chưa thành danh, sợ người ta chê điều này, mất được khen điều nọ. Họ còn ham cái tiếng tăm danh vọng hão huyền, lo mình chết sau này ai sẽ cúng giỗ, cái vườn chưa cày, tiền chưa đòi hết, nợ chưa trả xong… những thứ tơ vò đó quyện chặt lấy thân tâm thì làm sao thoát ly được. Tất cả những điều đó là những sợi dây cáp bằng thép trói chặt mình lại trong sinh tử luân hồi….
 • 11 – Lời khuyên song thân- Buông xả thì tự tại!
 • … Khổ kinh khủng lắm chứ có sướng gì đâu! Sống lên trong một thế giới hận thù nhiều hơn tình thương, giành giựt thay cho lòng bác ái. Từng người từng người qua mấy chục năm bù đầu kiếm ăn, sau cùng chui xuống mồ hoang, sự nghiệp tự phủi sạch, một cắc cũng không mang theo được, lại còn âm thầm theo nghiệp thọ báo. Thật là quá khổ! Ấy vậy mà ít ai chú ý tới….
 • 12 – Lời khuyên song thân- Chuyện cụ Triệu Vinh Phương Vãng sanh!
 • … Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm đã buông xả thì tự nhiên hoàn cảnh sinh hoạt cũng phải chuyển biến theo. Tất cả đều do tâm mình định đoạt, mình quyết tâm thì tâm mình chuyển đổi hoàn cảnh, mình không quyết tâm thì hoàn cảnh nó quay mình như chong chóng, không bao giờ thoát ly được đâu…
 • Vãng sanh về với Phật là chuyện có thật một trăm phần trăm. Kinh Phật nói ra đúng thật một trăm phần trăm. Tu hành đúng cách đúng pháp môn trong một đời này được về sống trong thế giới của Phật là chuyện thực tế một trăm phần trăm, nhất thiết không phải hão huyền viển vông. “Niệm Phật thành Phật” thực sự đã có bằng chứng rõ ràng cụ thể, từng việc từng việc đều đúng y như Phật nói trong kinh, không sai chút nào cả.
 • 13 – Lời khuyên song thân-Hộ niệm!
 • 14 – Lời khuyên song thân-Tự chọn cảnh giới tương lai!
 • 15 – Lời khuyên song thân-Cần cẩn thận lúc lâm chung!
 • …. muốn vãng sanh thì phải quyết chí giải trừ những cái nạn mê man, bất tỉnh, nạn oan gia trái chủ, nếu không thì khó bề thành tựu! Nên nhớ, cái hiểm nạn này nó đến một cách bất ngờ không báo trước. Mình không biết các thế lực đó nó đến lúc nào, nó bất chợt hành động để lôi mình trở về trong lục đạo hoặc ba đường ác….
 • 16 – Lời khuyên song thân-Sân-Giận: đường về Địa-Ngục!
 • Tu hành phải lấy ngay cái chỗ tối nguy kịch của mình mà hạ thủ thì mới mong cứu mạng mình trong đời, còn lo tu sửa những lỗi nho nhỏ vụn vặt chỉ là hành động bòn mót phước báu bình thường, không được lợi ích lớn đâu. Ví dụ, như ở đời có người cứ lo chấp những lỗi lầm li ti mà lại đi phạm tội tử hình thì những cái tốt nho nhỏ có cứu mạng mình được chăng?
 • 17 – Lời khuyên song thân- Địa ngục ở đâu!
 • …. Nó là sự chiêu cảm hằng ngày bằng cách sống, cách suy nghĩ, cách ăn ở, cách tiếp vật đối người… của mình chứ không đâu xa cả. Khi không biết mình cứ tưởng nó là chuyện huyền hoặc, xa vời, phi thực… đâu ngờ nó là một thực thể núp sẵn sát bên cạnh mình, ở sâu trong tâm mình, ở ngay trước mặt mình mà mình không hay. Ðó chính là đâu? Sân giận!
 • 18 – Lời khuyên song thân -Tu hành ví như thi cử!
 • ….muốn vượt qua biển khổ hãy tìm chọn chiếc bè nào vững chắc nhất để đi, đừng nên tham lam đèo bồng, đứng trên một bè còn đề phòng kéo theo thêm năm bảy bè khác. Mới nhìn thì thấy dường như chắc ăn, nhưng kết quả thì chính những chiếc bè kia nó lôi mình trở lại không thể vượt đi được, dù ráng sức thì giữa giòng cũng phải ngã quỵ….
 • 19 – Lời khuyên song thân -Thiện căn, Phúc đức, Nhân duyên!
 • ….nhiều người cứ nghĩ rằng mình không đủ phước báu thì làm sao đây? Hãy nói với họ đừng suy nghĩ nữa, cứ phát tâm niệm Phật cho nhiều đi, phát nguyện mỗi ngày niệm năm ngàn câu, rồi mười ngàn câu Phật hiệu, nếu cũng chưa thấy thì niệm hai mươi ngàn, ba chục ngàn… cứ làm đi rồi họ sẽ tự thấy cái phước của họ lớn tới cỡ nào, có đủ tiêu chuẩn hay không sẽ biết liền.
 • 20 – Lời khuyên song thân-Hiểm họa của tiền bạc!
 • Tài, sắc, danh, thực, thùy là cái rễ của địa ngục. Người nào cứ tham đắm những thứ đó, sau khi chết khó có thể tái sanh làm người.
 • 21 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật có 10 đại thiện lợi!
 • Thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên hưởng được mười điều lợi này… Niệm Phật chỉ để cầu nguyện vãng sanh Tây-Phương Tịnh-Ðộ. Nguyện vãng sanh Tịnh-Ðộ không phải là lòng tham mà là cái tâm nguyện Bồ-đề, cái nguyện VôThượng Bồ-đề để thành Phật cứu độ chúng sanh.
 • 22 – Lời khuyên song thân-Cần thanh tịnh,không vọng cầu!
 • … Phật Ma, Ma Phật ở tại tâm. Cha thường dạy, tâm chánh là Phật, tâm tà là Ma. Như vậy Phật là đâu? Phật là tâm. Ma là đâu? Ma cũng là tâm. Tâm là đâu? Tâm là ta đây chứ còn đâu nữa. Như vậy, rõ ràng chính ta vừa là Phật vừa là Ma. Giác thành Phật, mê thành Ma. Phật dạy, bất cứ lúc nào ta biết quay đầu thì thành Phật liền, đạo lý chính là ở chỗ này…………
 • 23 – Lời khuyên song thân -Định-mệnh, Nhân-quả, Danh-vọng!
 • .. “định mệnh” là nhân quả, mà “đổi định mệnh” cũng là nhân quả. Người xuôi theo định mệnh thì sống trọn vẹn trong cái quả báo của đời trước, người không xuôi theo định mệnh thì có thể tự cải tạo được định mệnh của mình bằng sự giúp người, làm thiện….. Cái danh hiện tại nó xác định cái nhân phẩm của mình trong quá khứ. Vậy thì, cứ làm thiện làm lành, lo tu bồi tài đức thì dù có chạy trốn cái danh thơm nó cũng tìm tới, chứ đâu cần phải khổ nhọc đổ mồ hôi, sôi nước mắt để mua cái tiếng hão huyền hư vọng làm chi?………
 • 24 – Lời khuyên song thân – Phật ở trong nhà,có cầu có ứng!
 • …. Phật ở ngay trong nhà, có cầu các Ngài có ứng. Người thành tâm cầu nguyện thì cầu gì cũng được, người thành kính tu hành thì khổ nạn nào cũng được cứu thoát. Sở dĩ cầu không được cảm ứng là vì cầu không như lý như pháp, khổ nạn mà không được cứu là vì ta quay lưng lại với Phật để tự mình rước lấy khổ đau….
 • 25 – Lời khuyên song thân-Sự gia trì!
 • Người chân thành niệm Phật thì tự nhiên hưởng được một đại phước báu, và cái đại lợi sau cùng là sự vãng sanh. Sự gia trì của chư Phật, chư Bồ-tát vô hình nhưng có thực, đa dạng nhưng cụ thể. Chỉ cần có lòng tin, có thành tâm, thanh tịnh, thì sự gia trì hiện ra trong từng hơi thở, nâng đỡ từng bước chân đi

Mục Lục

01 – Lời khuyên song thân – Quyết lòng niệm Phật!

02 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật để thành Phật!

03 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao!

04 – Lời khuyên song thân -Tu Tịnh nghiệp chứ không phải Thiện nghiệp!

05 – Lời khuyên song thân-Chết không phải là hết!

06 – Lời khuyên song thân -Khuyên người niệm Phật!

07 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật: khai mở trí huệ!

08 – Lời khuyên song thân-Đới nghiệp vãng sanh!

09 – Lời khuyên song thân- Nhìn cho thấu, Buông cho trót!

10 – Lời khuyên song thân-Ta-bà khổ, Ta-bà khổ!

11 – Lời khuyên song thân- Buông xả thì tự tại!

12 – Lời khuyên song thân- Chuyện cụ Triệu Vinh Phương Vãng sanh!

13 – Lời khuyên song thân-Hộ niệm!

14 – Lời khuyên song thân-Tự chọn cảnh giới tương lai!

15 – Lời khuyên song thân-Cần cẩn thận lúc lâm chung!

16 – Lời khuyên song thân-Sân-Giận: đường về Địa-Ngục!

17 – Lời khuyên song thân- Địa ngục ở đâu!

18 – Lời khuyên song thân -Tu hành ví như thi cử!

19 – Lời khuyên song thân -Thiện căn, Phúc đức, Nhân duyên!

20 – Lời khuyên song thân-Hiểm họa của tiền bạc!

21 – Lời khuyên song thân-Niệm Phật có 10 đại thiện lợi!

22 – Lời khuyên song thân-Cần thanh tịnh,không vọng cầu!

23 – Lời khuyên song thân -Định-mệnh, Nhân-quả, Danh-vọng!

24 – Lời khuyên song thân – Phật ở trong nhà,có cầu có ứng!

25 – Lời khuyên song thân-Sự gia trì!

26 – Lời khuyên chị Hai-Cứu người như cứu lửa! (Trả lời thư người chị).

27 – Lời khuyên cháu gái -An Lạc và Hiếu Nghĩa!

28 – Lời khuyên người bác -Đời: như một giấc mộng!

29 – Lời khuyên em gái-Niệm Phật: Con đường cứu mẹ!

30 – Lời khuyên cô Bốn-Niệm Phật: Phương pháp giải nạn!

31 – Lời khuyên em gái-Niệm Phật: Với lời Phát Nguyện!

32 – Lời khuyên em gái – Con đường thành Phật!

33 – Lời khuyên em gái Niệm Phật: Một lòng tin Phật!

34 – Lời khuyên em gái Niệm Phật: Cần giữ tâm thanh tịnh!

35 – Lời khuyên em gái -Đời là mộng, nhân quả là thực!

36 – Lời khuyên em gái -Phải tu theo lời Phật dạy!

37 – Lời khuyên em gái -Tổng quát về sự Hộ Niệm!

38 – Lời khuyên quý bác Dồng tu -Hộ Niệm và Gia Đình!

39 – Lời khuyên em gái -Tu hành: Cần hợp căn, hợp thời!

40 – Lời khuyên em gái – Chuyên Tu: Thành tựu cao!

41 – Lời khuyên em gái- Buông xả – Niệm Phật -Vãng sanh!

42 – Lời khuyên người Cô-Làm lành để chuyển nghiệp!

43 – Lời khuyên người Cô -Sám hối – Hồi hướng!

44 – Lời khuyên người cháu -Cảnh giới Trung-Ấm!

45 – Lời khuyên người em -Khổ: Tứ Diệu Thánh Đế!

46 – Lời khuyên người em- Đọc Tụng kinh điển theo: Tín-Giải-Hành-Chứng!

47 – Lời khuyên người em -Quyết tâm cứu độ chúng sanh!

48 – Lời khuyên người bạn -Đừng tu lòng vòng nữa!

Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ – Thiệt Hiền Đại Sư

49 – Lời khuyên Dồng Tu ở An Thái-Tâm chí thành chí kính!

50 – Lời khuyên người em trai-Cảnh giới!

51 – Lời khuyên vợ chồng người em-Cảnh giới người!

52 – Lời khuyên người em trai-Lý-Sự-Cơ!

53 – Lời khuyên người em trai- Mơ về Tiên Cảnh! (viết tiếp thư trước)

54 – Lời khuyên người bạn ở Paris-Một đường thẳng tiến!

55 – Lời khuyên người em gái-Phải giữ hạnh “Khiêm-Cung”!

56 – Lời khuyên cha mẹ -Tập trung năng lực về một hướng!

57 – Lời khuyên người cháu trai-Đạo lý duy tâm!

(Tiếp theo lời thư 44 nói về “Cảnh giới Trung ấm”, Khuyên người niệm Phật, tập 2).

58 – Lời khuyên một số bạn đạo-Ban Hộ Niệm!

59 – Lời khuyên một đạo hữu ở Pháp-Đừng tự đoạn mất đường giải thoát!

60 – Lời khuyên người bạn ở Paris-Phát Tâm Bồ-đề!

61 – Lời khuyên song thân-Làm thiện tích phước để hỗ trợ vãng sanh!

62 – Lời khuyên song thân-Địa-Ngục và vấn đề Nhân-Quả!

63 – Lời khuyên chung-Nói chung về cách tu hành!

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –