Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Hộ Niệm

Share on facebook
Share on twitter
A Di Đà Phật!
“Theo kinh nghiệm của những ban Hộ Niệm trong nước Việt Nam cho biết, là trong một trăm người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì có đến chín mươi người thuộc dạng người…HIỀN. Còn mười người thuộc dạng biết tu. Cho nên chúng ta tập ăn ở hiền lành, vui vẻ thoải mái, tập tha thứ cho nhau , không đố kỵ, không giận hờn, tập đoàn kết với nhau, ngày ngày niệm Phật ngày ngày nguyện vãng sanh, rồi chúng ta kết bè hộ niệm cho nhau. Thì chắc chắn trong một đời này, tất cả chúng ta đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.”
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Si ̃ Diệu Âm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –