Diệu Âm kính cẩn thông báo.

Share on facebook
Share on twitter
Thông Báo:
Kính bạch trên chư Tôn Giáo Phẩm, Tăng Ni.
Kính thưa chư Liên Hữu Đồng Tu, chư Thiện Trí Thức hữu duyên…
Diệu Âm xin thành thật sám hối cùng chư vị rằng, vì Diệu Âm vẫn còn là phàm phu, trí mê, nghiệp nặng, phước mỏng, lại đang quá bận bịu, công phu niệm Phật cũng khá chật vật, nên trong khoảng thời gian này không thể trả lời riêng rẽ qua email được…
Vậy thì, thay vì điện thoại hỏi riêng hay hỏi qua Email, xin chư vị hãy tham gia thẳng vào đường zoom: “THẾ GIỚI HỘ NIỆM”, chi tiết chương trình như sau:
– Sáng thứ hai từ…. 4:30-6:00 (giờ Việt Nam)
– Chiều thứ tư từ…. 18:00-19:30 (giờ Việt Nam)
– Chiều thứ sáu từ… 18:00-19:30 (giờ Việt Nam)
Trên hệ thống Zoom trực tuyến:
– Zoom số (1) ID: 696 696 6789
– Zoom số (2) ID: 336 336 3456
– Zoom số (3) ID: 225 225 2345
– Password (mật mã): 1234 (cho cả 3 đường zoom)
(Nên vào sớm khoảng 15-30 phút trước để nghe thêm các sự dẫn giải khác về Pháp Hộ-Niệm. Nếu chư vị vào trễ, đôi khi zoom chính (1) bị kẹt vì có số lượng máy đã vượt qua mức giới hạn 1.000, xin chư vị chuyển qua zoom số (2 h 3)).
Chương trình này cũng có phát trực tiếp qua livestream, youtube, v.v… để cùng nhau học hỏi, vấn đáp, khai thị cho người bệnh, và trực tiếp trao đổi nhiều ý kiến liên qua đến Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh.
Một lần nữa, Diệu Âm xin thành tâm cầu mong chư vị hoan hỷ và thông cảm cho sự việc bất như ý này. Rất mong gặp thẳng chư vị trên mạn trực tuyến, hy vọng nơi đây sẽ đáp ứng được phần nào những thắc mắc của chư vị.
A-Di-Đà Phật.
Diệu Âm kính cẩn thông báo.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –