NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN KHI NHẬN CA HỘ NIỆM

NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN KHI NHẬN CA HỘ NIỆM
Khi tiếp nhận một trường hợp để hộ niệm, ban Hộ-Niệm (BHN) cần thực hiện như sau:
1. Đối tượng được nhận hộ niệm:
– Người cần đến hộ niệm phải liên hệ BHN càng sớm càng tốt. Không nên chờ đến khi bệnh quá nặng hay đã đến lúc mê man bất tỉnh. Trễ rồi! BHN không đủ khả năng giúp ích.
– Tất cả mọi người đều có thể được hộ niệm. Thành viên và người thân của thành viên BHN được ưu tiên trước.
2. Gặp gia đình làm việc về các nội quy thật kỹ:
– Cần gặp tất cả thành viên trong gia đình, quan trọng nhất là người có toàn quyền quyết định trong gia đình để trao đổi về nội quy.
– Gia đình phải chấp nhận thực hiện nội quy của BHN thì mới được hộ niệm.
3. Chính thức nhận ca hộ niệm:
– Chuẩn bị hình Phật.
– Nhang, đèn, lư hương (Nếu gia đình không có).
– Mền Quang Minh.
– Các thông báo, văn phát nguyện, văn hồi hướng, tờ căn dặn dự bị cho người lâm chung (Di chúc). Băng keo hai mặt, kéo.
4. Chuẩn bị sắp xếp phòng hộ niệm:
– Gọn, thoáng, trang nghiêm. Phòng hộ niệm chỉ treo duy nhất hình Phật A-Di-Đà và hình tiếp dẫn của TâyPhương Tam Thánh cùng chư Thánh Chúng.
– Lập một bàn thờ Phật, đơn giản (nếu có thể được).
– Tôn trí hình Phật A-Di-Đà tại vị trí nào mà người bệnh dễ nhìn thấy Phật.
– Giường người bệnh cần cách xa tường ít nhất là 10cm (tránh kiến lên giường).
– Cột dây vải có thấm nhớt xe hay nhớt máy may vào các chân giường người bệnh (Xin lưu ý là không được dùng dầu ăn kiến sẽ lên nhiều hơn còn dầu hôi thì rất nồng sẽ gây khó chịu).
– Dán các thông báo ở phía ngoài.
– Dán văn Phát Nguyện, văn Hồi Hướng ngay chỗ nằm của người được hộ niệm.
5. Chính Thức hộ niệm:
– Hướng dẫn người bệnh làm tờ căn dặn dự bị cho người lâm chung (Di chúc).
– Hướng dẫn người bệnh niệm Phật và phát nguyện vãng sanh.
– Hướng dẫn gia đình niệm Phật, lạy Phật hộ niệm cho người bệnh theo thời khóa mỗi ngày khi không có BHN.
– Khuyến khích và hướng dẫn gia đình làm các việc thiện lành như phóng sanh, ăn chay, ấn tống kinh sách, hình Phật để hồi hướng cho người bệnh, (Nếu gia đình có khả năng).
– Hướng dẫn gia đình hộ niệm cho người bệnh lúc lâm chung mà BHN chưa đến kịp.
6. Định ngày hộ niệm trong tuần hay trong tháng tùy theo tình hình của người bệnh.
7. Xin Lưu ý: Mặc dù BHN đã hướng dẫn đầy đủ nhưng người trưởng ban hay trưởng ca hộ niệm cũng cần phải theo dõi tình hình người được hộ niệm và gia đình để bổ sung, hướng dẫn kịp thời những hiện tượng phát sinh có thể ảnh hưởng đến việc hộ niệm.
Nguồn (NiệmPhật HộNiệm VãngSanh)
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
A Di Đà Phật 🙏
Zobrazit překlad
Není k dispozici žádný popis fotky.
7

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –