• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • 39. Dùng Nội Lực Của Mình Để Vận Chưởng Đẩy Hơi Nóng Từ Lòng Bàn Chân Lên Trên Ngực Người Lâm Chung. Vậy Có Đúng Với Luật Nhân Quả Không?

39. Dùng Nội Lực Của Mình Để Vận Chưởng Đẩy Hơi Nóng Từ Lòng Bàn Chân Lên Trên Ngực Người Lâm Chung. Vậy Có Đúng Với Luật Nhân Quả Không?

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi:

Sư phụ của vị … này đã dùng nội lực của mình đề vận chưởng đẩy hơi nóng từ lòng bàn chân lên trên ngực của người lâm chung. Vậy có đúng với luật nhân quả không?

Trả lời:

Phương pháp hộ niệm này lạ quá. Trong pháp hộ niệm của chư Tổ sư Tịnh độ tông Trung Quốc truyền lại không có nói đến cách vận chưởng này. Hơn nữa trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở chưa thể xác quyết đường tái sanh. Diệu Âm không biết, nên không dám bàn đến.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –