Khi Phóng Sanh Nên Nguyện Như Thế Nào Cho Đúng? Đọc Chú Đại Bi Có Được Không?

Share on facebook
Share on twitter

KHI PHÓNG SANH NÊN NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Câu hỏi: Thưa sư huynh khi phóng sanh thả cá mình nguyện như thế nào? Đọc chú đại bi có được không?

Trả lời: Được! Đọc chú Đại Bi cũng được, tụng kinh cũng được nhưng mà Diệu Âm nghĩ là để nhanh nhất là cứ niệm A Di Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Rồi thả, là nhanh. Nếu mà chư vị tam quy cho chúng sanh rồi thả cũng được nhưng mà hay nhất là thả trước rồi tam quy sau hay hơn, chứ đừng có mà để nó nằm trong cái bồn nó vừa sợ, nó vừa chết, mình tam quy nó cũng không nghe được đâu mà nhiều khi nó khổ sở. Thì theo Diệu Âm thấy khi một việc làm nó có chủ đích của nó. Phóng sanh là thả cái mạng sống của người ta, đừng để chết, chết thì tội nghiệp cho nó lắm, nó sợ sệt kinh hoàng muốn chết. Cho nên khi mà đi Hộ Niệm rồi Diệu Âm mới nghĩ ra cái vấn đề này. Mình là người có trí huệ hơn con vật, là vật thường gọi là trí linh trong vạn vật mà mình giảng lên, giảng xuống, khuyên lên, khuyên xuống, nhắn nhủ đủ điều mà nhiều khi cái con người đó nhiều khi cũng không làm được. Nói niệm Phật cũng không niệm, sợ chết thì cũng sợ, khuyên lên, khuyên xuống nói đủ điều mà cũng sợ chết, lạ lùng. Thì cái con vật đó mình khuyên lên, khuyên xuống nó nghe tiếng o e, o e nó nghe mình nói nó sợ, nó không có thích. Cho nên không biết trong cái a lại da thức nó có tìm được chủng tử A Di Đà Phật, có thể, mình cũng không biết. Thấy nó sợ chết quá, nó khổ sở quá nhiều khi nó đau đến chết luôn nên thành ra Diệu Âm nói là có làm gì thì làm ngắn gọn thôi tụng chú cũng được, tụng kinh cũng được không sao hết nhưng niệm Phật hay hơn, cứ thành tâm A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Rồi thả đi. Thả xong rồi chúng ta có thể làm lễ tam quy tức là đứng trước sông mình làm lễ tam quy rồi mình niệm, mình nguyện cái lời nguyện của mình nó xuyên qua nước nó tới những con vật mình thả thì hay hơn. Chứ để mình thọ tam quy xong nhiều khi nó cũng buồn, nhiều khi nó cũng giận những người làm nó chết, nó cũng kẹt. Thôi chư vị tự nghĩ lấy nghe, đơn giản là làm sao cho nó khỏi chết, phóng sanh chứ làm sao phóng tử được…

LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM GIẢNG GIẢI TẠI PHÁP HỘI CHÂU ÂU PHẦN CUỐI 25/ 7/ 2019

A DI ĐÀ PHẬT
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
LÀM NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –