Tại Sao Không Nên Ăn Ngũ Tân?

Share on facebook
Share on twitter

Tại Sao Không Nên Ăn Ngũ Tân?

 

Cần kiêng cữ ngũ tân nhé chư vị. Những thứ như: tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén đều bị cấm kị trong Pháp Hộ-Niệm, xin đừng dùng. Nếu chư vị dùng những thứ này, hoặc là cất chứa trong nhà, thì hộ niệm cho chư vị sẽ khó khăn lắm đấy!… Chư Bồ-Tát và Thiên-Long Hộ-Pháp kiêng kị mùi hôi nồng của các thứ đó. Hồi giờ mình không biết nên mặc nhiên dùng, nay biết rồi xin kiêng cữ đi, để được chư Thiên-Long Hộ-Pháp hoan hỉ đến gia trì bảo vệ cho chư vị. Nếu biết các Ngài kiêng kị những thứ ngũ tân này, mà mình cứ tiếp tục dùng tức là tỏ ý bất kính hoặc khinh thường các Ngài. Không có tâm cung kính thì các Ngài không thể giúp mình được đâu. Thân phận phàm phu nghiệp chướng nặng quá rồi, nạn oán thân trái chủ không dễ gì giải quyết nổi, vậy mà không chịu thành tâm cầu khẩn các Ngài trợ giúp, còn tỏ ra thượng mạn nữa, thì kẹt cho chính mình lắm đấy chư vị nhé.

Chư Bồ-Tát và Thiên-Long Hộ-Pháp, các vị thiện thần thì lánh xa mùi ngũ tân. Ngược lại, mùi vị này lại thích hợp với các loài ma đói, thích hợp với những vị ác thần, nếu nhà nào chất chứa nhiều thứ đó thì chiêu cảm các vị này tới nhiều lắm! Những người ăn thịt mà dùng đến tỏi-hành nhiều quá, bước vào nhà họ chính mình nhiều lúc chịu cũng không nổi, thì những nơi đó các loài ma đói vào ẩn mình trong các xó bếp, những nơi tối tăm nhiều lắm. Vô tình, chính họ tạo ra môi trường thuận lợi, để thường xuyên tiếp xúc với các cảnh giới âm mà không hay. Tiếp xúc với họ thì dương khí giảm, âm khí tăng, phước báu từ đó bị tiêu hao dần dần. Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật dạy: Một người dẫu cho giảng hết tất cả kinh điển của Phật mà còn ăn các chất ngũ tân thì chư Thiện-Thần, Long-Thiên Hộ-Pháp vẫn chê đó là đồ hôi thối, không chịu tiếp cận. Ngược lại, những mùi đó lại thích hợp với các vị ác thần, các loài ma đói, chúng chờ lúc mình ngủ say tới liếm mép và hít lấy hơi thở của mình. Vô tình những người dùng ngũ tân thường xuyên tiếp xúc với loài ma đói, ác thần nên âm khí của họ nặng lắm, phước báu từ từ giảm đi. Phước giảm thì họa tăng, nên sau cùng khi đến lúc lâm chung rơi vào tình huống thiếu phước, nhiều họa, nghiệp chướng hoành hành, oán thân trái chủ tự do đánh phá, làm cho người đó dễ bị mê man bất tỉnh, đành phải bị lôi theo con đường đọa lạc.

Người thế gian không biết nên không hề kiêng cữ. Nhưng chư vị hãy để ý coi, một ngàn, một vạn người chết, có người nào được tỉnh táo ra đi không? Phải chăng, nguyên do chính từ sự dương tiêu âm tụ, phước giảm họa tăng, thành ra tất cả đều bị ách nạn, không sót một người!… Hôm nay nhắc nhở cho nhau, hãy quyết lòng kiêng cữ những thứ đó để đường vãng sanh an toàn hơn, thuận lợi hơn, tránh nhiều điều bất trắc vậy.

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

(Tọa đàm 51)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –