Phật Nói Khi Ta Liệng Cái Báo Thân Này, Đời Sau Lượm Lại Cái Thân Người Không Được, Khó Lắm Đấy!

Nếu chư vị nào đã từng thấy người vãng sanh rồi thì hãy tập giật mình mà tỉnh ngộ để biết rõ đường nào vững vàng cho mình đi, đường nào giúp cho một người phàm phu tội chướng sâu nặng này có thể thành tựu đạo quả. Biết rồi thì hãy bám cho chặt chư vị ơi!… Hãy bám cho vững chư vị ơi!… Hãy bám cho sát đừng có li ra nữa. Li ra một chút, bị nạn đấy. Li ra một li, lạc luôn đấy. Li một đoạn thôi tiêu cuộc đời của mình đấy.

Chư vị nên nhớ rằng đời này chúng ta gặp được câu A-Di-Đà Phật là cũng có thiện căn, tin được câu A Di Đà Phật chứng tỏ mình cũng ngon ngon. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình hình như có niệm Phật rồi đấy, nhớ nhé, nhưng mình phải hỏi tại sao trong đời trước mình không vãng sanh đi cho rồi để lạc tới đời này? Trong đời này mình quờ quạng một chút, phân tâm một chút, so đo một chút coi chừng mình lại trả một cái giá rất đắt, là khi liệng cái báo thân này lấy lại cái thân người không được đâu đấy, coi chừng mình biến thành hàng súc sanh đấy, mình đi vào hàng ngạ quỷ đấy, mình đi về địa ngục đấy. Tại sao vậy? Tại vì đã sinh vào thời mạt pháp này thì nghiệp chướng của mình, so ra, nó nặng hơn phước báu của mình nhiều lắm đấy, cái tội ác của mình hơn cái thiện căn của mình nhiều lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Với cái nghiệp chướng này sẵn sàng đưa mình xuống tam ác đạo. Chính vì thế mà Phật dạy “Nhơn thân nan đắc”. Nhiều người nói rằng ta đã được làm người rồi, có gì đâu mà khó? Không phải đâu. Phật nói là khi ta liệng cái báo thân này, đời sau lượm lại cái thân người không được, khó lắm đấy!

Hãy nghĩ lại đi, trên đời này ta đã từng gặp những người qua đời: bà con, thân nhân, bạn bè, người quen, kẻ lạ… mình thấy thân tướng họ để lại như thế nào? Có phải là 99.9% toàn là xấu không? Toàn là cứng đơ, xám ngắt!… Khó có một thoại tướng nào đẹp cả. Không có thoại tướng đẹp hiển hiện sau khi buông báo thân ra đi, chứng tỏ rằng đời sau của họ không thể nào lấy lại được thân người, nói rõ hơn là họ đã rơi vào tam ác đạo rồi đấy…

Vì phổ biến pháp hộ niệm quá quan trọng, nên Diệu Âm xin thành tâm cảm ơn các vị đã đề nghị giảng lại tập sách này. Hôm nay là lời đầu tiên và kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục nói cho trọn vẹn tập sách này. Nói trọn vẹn tập sách này có nghĩa là nói trọn vẹn pháp hộ niệm vãng sanh một cách chi tiết vậy. Xin chư vị cố gắng kiên nhẫn lắng nghe, nếu Diệu Âm nói không được hay, xin chư vị cũng nên vỗ tay để động viên tinh thần, nếu không có sự động viên này, sợ rằng Diệu Âm không hoàn thành nổi nhiệm vụ.

Cầu mong chư vị hiểu thấu tâm can, hãy hợp sức cùng nhau đi cho tới Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

001. Tổng Quát Về Pháp Hộ Niệm – Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 01)

 

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –