Hãy Tập Buông Xả Đi Chư Vị Ơi!…Vạn Sự Trên Thế Gian Này Đều Có “Nhân” Có “Quả” Hết.

Share on facebook
Share on twitter

 

Hôm nay chúng ta xin nói tới hai chữ “Buông Xả”. Hãy cố gắng tập buông xả đi chư vị ơi!… Ví dụ như người ta muốn chứng đắc, còn mình hãy buông xả cái chứng đắc đó đi cho rồi, thì sẽ khỏe hơn người đang mong cầu chứng đắc. Có người nói rằng, nghiệp chướng của tôi nặng quá. Còn mình hãy buông xả cái nghiệp chướng này luôn đi cho rồi, thì mình sẽ sướng hơn người đang nghĩ tới nghiệp chướng. Đơn giản. Mình có đứa con đang học, nó thi rớt… trước đây mình buồn lên, buồn xuống, buồn bỏ ăn bỏ uống. Bây giờ khỏi buồn luôn. Như vậy mình là người biết buông xả.

Tập buông xả đi. Xin thưa thực với chư vị, vạn sự trên thế gian này đều có “Nhân”, có “Quả” hết. Mình không dại gì đi tìm lấy cái quả báo xấu bằng cách bám vào những cái nhân xấu.

Làm sao mà xả được cái nhân xấu ra?… Cắt cái “Duyên”. Ví dụ như mình làm ăn bị thua lỗ, điều này chứng tỏ trong tiền kiếp, hay là trước khi biết tu mình đã tạo những cái nhân sai lầm gì đó mới khiến dẫn tới cái quả thua lỗ này… Không keo kiệt thì cũng gian lận. Không gian lận thì cũng mánh mung… Chắc chắn phải có cái nhân trong đó. Tức là mình tạo cái nhân xấu mới đưa đến sự thua lỗ này. Ấy thế mà khi làm ăn thua lỗ thì mình lại buồn làm chi?… Đúng ra sự thua lỗ đó là dịp cho mình xả cái nhân thua lỗ đi, nó mất rồi, nó trôi xuống dưới hồ cá của anh Tâm-Nhật-Thuyết rồi. Vậy mà mình không chịu để cho nó trôi luôn theo dòng suối kia, mà lại cố tình hốt lại. Mình đã chịu một cái “Quả-Thất-Bại” rồi, bây giờ lại hốt lại cả cái “Nhân-Thất-Bại” nữa. Lượm vừa “Quả” vừa “Nhân” thất bại, tạo thành một cái “Nhân-Thất-Bại” khác lớn hơn. Đây do vì chúng ta không chịu xả, nên cái nhân xấu trộn thêm với cái quả xấu làm thành một khối “Nhân Xấu” lớn hơn, để chúng ta phải chịu một cái “Quả Xấu” lớn hơn trong tương lai.

Như vậy khi đã biết tu rồi, mình phải biết thuận theo hoàn cảnh để mà sống mới tốt. Khi bị thất bại điều gì, hãy tập quán như vầy: À!… Kỳ này thất bại tức là chúng ta xả được cái nhân thất bại rồi”Xả được nhân thất bại thì ta còn cái nhân thành công, tương lai ta sẽ thành công. Vui vẻ lên”. Rõ ràng, “Nhân” cũng ở tại tâm ta, mà “Quả” cũng ở tại tâm ta. “Nhân Tốt” cũng tại tâm ta, mà “Nhân Xấu” cũng tại Tâm ta. Quý Vị nghĩ thử có đúng không?…

SƠ SUẤT CỦA NGƯỜI BỆNH

(Tọa Đàm 05)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –