Đừng bao giờ nói rằng ta niệm Phật nhiều năm, nhiều ngày mà vẫn còn bệnh.

Share on facebook
Share on twitter

ĐỪNG BAO GIỜ NÓI RẰNG TA NIỆM PHẬT NHIỀU NĂM, NHIỀU NGÀY MÀ TA VẪN CÒN BỆNH. MÀ HÃY TRÁCH RẰNG TẠI SAO TRONG NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP TA VỤNG DẠI MÊ MỜ GÂY BAO NHIÊU KHỔ NẠN CHO CHÚNG SANH
Nam Mô A Di Đà Phật! Chị MC Mai Trâm giới thiệu hay quá nhắc nhở cho Diệu Âm nhớ cái danh từ thiện cảm, hiểu được. Và cũng xin tiếp theo lời của Mai Trâm Diệu Âm cũng mong cầu tất cả chư vị có duyên trên đường zoom này hãy đem lòng chí thành, chí kính của mình mà niệm Phật. Khi mà chí thành, chí kính thì nói theo ngài Vĩnh Minh Diên Thọ: “Chí thành chí kính niệm câu A Di Đà Phật, cầu sanh TPCL thì vạn nhân tu vạn nhân khứ. Nhược đắc kiến Di Đà. Hà sầu bất khai ngộ” ngài là một vị thiền sư lỗi lạc trong đời nhà Tống mà ngài khuyên hàng đệ tử là hãy niệm Phật, không tu thiền thì vạn nhân tu vạn nhân khứ. Chính cái lời nói này làm cho bao nhiêu người ngỡ ngàng vì ngài là một thiền sư dạy cách tọa thiền cho đại chúng đến sau cùng ngài ngộ ra câu A Di Đà Phật và ngài cảnh cáo hàng đệ tử rằng nếu tu thiền mà không kiêm vào niệm Phật thì mười tu chín người bị lạc đến cái lúc lâm chung chỉ cần một ý niệm phân vân do dự liền bị ấm cảnh hiện tiền mà theo đó đi luân hồi đọa lạc. Khi mà đọc những cái giai thoại này này những lời khuyên nhắc của ngài chúng ta phải giật mình, phải giật mình tỉnh ngộ. Ngài là một vị đại thiền sư minh tâm kiến tánh mà nói lên những lời này chứng tỏ ngài đã biết trước rằng đi vào cái thời mạt pháp rồi căn cơ của chúng ta quá yếu, căn cơ thực sự quá yếu. Căn cơ quá yếu mà tìm con đường thực sự tu chứng thực sự gian nan vô cùng, gian nan vô cùng. Chính vì thế mà ngài nói mười người tu chín người bị lạc. Khi ngài Ấn Quang đại sư giảng giải cái đoạn này thì ngài nói những vị tu hành tinh tấn như ngài Vĩnh Minh đã đạt được cái cảnh giới minh tâm kiến tánh đã ngộ ra chân tâm tự tánh mà còn có sự cẩn thận dè dặt như vậy. Có những sự bảo vệ vững chắc thì cái lúc ra đi mới giữ được cái tâm thanh tịnh mà thành đạo. Còn nếu như hàng phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp này, những vị cư sĩ tại gia bân bịu vô cùng mà nghĩ tự mình chứng đắc thì thực sự là một điều vô cùng nguy hiểm. Ngài nói với cái hàng phàm phu chúng ta thì không nên nói là mười người tu chín người bị lạc mà ngài nói 100 người tu, 99 người bị lạc. Và đức Thế Tôn còn nói mạnh hơn nữa thời mạt pháp này phàm phu mà tu các nẻo tự lực như các vị tổ thì Phật nói:” Ức ức triệu người tu tìm ra một người chứng đắc minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thành tựu trong một đời là cả một vấn đề khó” Chính vì nghe lời Phật dạy cho nên chúng ta hội tụ về đây niệm Phật. Mong các ba, các má, các chú, các bác hãy cố gắng niệm Phật, thành tâm niệm Phật. Niệm Phật như vậy rồi nhưng xin thưa thực là nên nghĩ rằng là Phật dạy niệm Phật là được thoát vòng sanh tử luân hồi. Đừng nghe ngài Vĩnh Minh nói là niệm Phật vạn nhân tu, vạn nhân khứ lại vội vã nghĩ rằng: À! mình niệm Phật như vậy là đủ. Xin thưa với các ba, các má, các chú các bác khi đi hộ niệm cho người vãng sanh ta lại thêm những lần giật mình khác. Giúp cho một người khi xả bỏ báo thân lưu lại thân tướng mềm mại cũng không phải là đơn giản đâu? Nhất là những người phàm phu như chúng ta bình thời niệm Phật nhưng khi bệnh xuống một câu A Di Đà Phật mà không nhờ bạn đồng tu niệm trước cho mình thực sự chính mình cũng khó khăn vô cùng, khó khăn vô cùng. Chính vì thế mà xin thưa với các ba, các má hãy quyết tâm, quyết tâm mà đi cho đến cùng. Sự quyết tâm này không phải là phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn vì khả năng của chúng ta không có. Mà cái sự quyết tâm này Diệu Âm thấy nó nằm ở cái lòng chí thành, chí kính ở từng người chúng ta. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho đồng tu chúng ta gọi là hiện ứng đấy. Nhờ cái lòng chí thành chí kính này quyết lòng niệm Phật mà chúng ta được A Di Đà Phật chư thánh chúng phóng quang gia trì nhờ cái lòng trí thành chí kính mà quằn quại chỉ cần cái lòng thành của mình ứng hiện trong tâm tự nhiên cơn đau tự nhiên biến mất. Đây là những hiện trạng rất rõ ràng trong những ca hộ niệm. Nếu mà lúc đó ta nghĩ ta tu hai ba chục năm là đã đủ vốn đủ lời đi về tây phương rồi thì chỉ cần trong tâm nổi ra một chút xíu như vậy thôi chư vị tự nhiên sự hiện ứng ko có. Sở dĩ sự hiện ứng không có , sự cảm ứng rõ rệt, sự gia trì rõ rệt là tại vì trong tâm chúng ta không có gọi là sự hiện cảm, sự thành tâm mà vô tình khởi lên một cái tâm thượng mạn, bao nhiêu công đức của mình theo cái sự thượng mạn đó mà nó tản mạn ra khắp nơi làm cho chư thiên long hộ pháp cũng thấy buồn lòng. Xin thưa thực với chư vị cho nên vị MC Mai Trâm nhắc đến một vấn đề vô cùng hay chúng ta là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng nếu không nhờ câu A Di Đà Phật này thì chúng ta sẽ đi con đường đọa lạc đớn đau, dẫu cho có tu, dẫu rằng có đôi lúc niệm Phật, dẫu rằng chúng ta học được lời dạy của ngài Vĩnh Minh là vạn người tu vạn người chứng, vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân tu vạn nhân khứ, nhược kiến đắc di đà hà sầu bất khai ngộ. ấy thế mà chỉ cần trong tâm của mình khởi lên ý tưởng đủ, thượng mạn chỉ cần sơ ý một chút thôi mà tất cả đều tiêu tan. Chính vì thế mà cúi xin tất cả nghe những lời nói hết sức bình thường này mà hãy cùng nhau nghe với lòng thành, lòng kính cẩn. Cơn đau nổ ra đừng bao giờ nghĩ rằng ta niệm phật bao nhiêu năm như vậy mà còn đau hãy tự trách là nhiều năm tháng qua chúng ta làm những điều sơ xuất. Ta niệm phật bao nhiêu năm mà vẫn bị ung thư, bị bệnh khổ hành hạ. Đừng bao giờ nói rằng ta niệm Phật nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày mà ta vẫn còn bệnh mà hãy trách rằng tại sao trong nhiều đời nhiều kiếp ta vụng dại mê mờ gây bao nhiêu khổ nạn cho chúng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy phải nhìn thấu vào cái sự sơ xuất của chính mình mà tu thì đường tu của chúng ta càng ngày càng vững. Nếu sơ ý chạy theo những cái gì bên ngoài thì theo như Mai Trâm nói ưa lý ưa luận, ưa nghĩ điều cao siêu, ưa nghĩ mình là hàng trí huệ coi chừng chì nổi lên một ý niệm như vậy thì sự chí thành chí kính của chúng ta đã mất hết. Mà cái dạng phàm phu chúng ta vãng sanh TPCL nói qua nói lại, nói lên nói xuống vẫn là cái sự thành tâm này. Khẩn cầu mà được Phật cảm ứng, khẩn cầu càng tha thiết Phật cảm ứng càng rõ rệt, khẩn cầu càng thiết tha nhất định Phật càng thương chúng ta. Nhờ lòng thương của A Di Đà Phật mà chúng ta giữ được phần trở về TPCL, tham dự với chư thượng thiện nhơn trên cõi tây phương ở ao liên trì mà chúng ta thành đạo đấy chư vị. Nguyện mong cho các ba các má mỗi ngày mỗi thành tâm hơn, mỗi ngày mỗi thiết tha hơn định tâm lại trong câu A Di Đà Phật niềm tin càng sắt son để chúng ta sau chùng được vãng sanh TPCL. Nam Mô A Di Đà Phật
(85) CƯ SĨ DIỆU ÂM TRÍCH ĐOẠN KHAI THỊ THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 16/12/2019

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –