• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • Giải quyết thế nào khi người bệnh nói là là tôi niệm Phật ít quá không đủ công đức, lại tội chướng nhiều không biết có được vãng sanh không?

Giải quyết thế nào khi người bệnh nói là là tôi niệm Phật ít quá không đủ công đức, lại tội chướng nhiều không biết có được vãng sanh không?

Cư Sĩ Diệu Âm:
Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là là tôi niệm Phật ít quá không đủ công đức, lại tội chướng nhiều không biết có được vãng sanh không?
– Bác phải tin tưởng vững vàng mới được vãng sanh. Vì sao? Vì Ngài Ngẫu Ích dạy rằng: “Được vãng sanh hay không hoàn toàn do Tín và Nguyện, phẩm vị cao thấp là do trì danh sâu hay cạn; dẫu cho niệm Phật loạn tâm cũng được vãng sanh”. Niệm Phật nhiều hay ít chỉ ảnh hưởng phẩm vị cao thấp thôi. Thế thì Bác còn gì mà nghi ngờ nữa chứ! Vậy thì Bác biết mình cần làm những gì rồi phải không? Phải buông, trong tâm rỗng rang niệm Phật cầu sanh TPCL thì ai ai cũng được vãng sanh. Chắc chắn và nhất định như vậy. Còn nghiệp chướng Bác đừng để tâm tới, vì sao?… Vì pháp môn này là mang cái nghiệp để đi vãng sanh chứ không phải diệt nghiệp chứng đắc, nhưng Bác nên chú ý là Phật chỉ cho Bác mang theo nghiệp cũ chứ không mang theo cái tập khí thị phi, đố kỵ, ganh ghét, thù hận, tham sống, sợ chết, sợ bệnh, lo lắng cái nhà, tài sản, con cái… Nếu Bác còn dính mắc những thứ này thì hãy buông xuống liền mà niệm A-Di- Đà-Phật cầu về TPCL thì việc vãng sanh mới an toàn được. Chúng con luôn yểm trợ cho Bác để thêm phần chắc chắn. Dũng mãnh tin tưởng lên nghen Bác.
Trích từ: ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –