TẤT CẢ DO TÂM TẠO, PHÁP HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN NGƯỜI KHI RA ĐI QUYẾT LÒNG NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH VỀ TÂY – PHƯƠNG CỰC – LẠC NÊN HỌ ĐƯỢC VÃNG SANH
Chư vị nắm được nguyên tắc này để nhắc nhở cho người bệnh phải làm cho được những gì phải làm. Có thể cười, có thể vỗ tay, có thể hoan hô… chư vị có thể dùng những phương tiện khéo léo, miễn sao động viên cho được người bệnh buông xả hết: không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ đau, không nhớ nhà, không nhớ của, không nhớ con, không buồn phiền, v.v… cứ một lòng một dạ niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh. Nhắc nhở họ theo A-Di-Đà Phật mà đi về Tây-Phương Cực-Lạc, quyết định vững vàng, rõ ràng. Nếu người bệnh mà quyết định kiên dũng niệm Phật cầu vãng sanh được trong lúc sắp sửa xả bỏ báo thân thì nhất định được vãng sanh. Đơn giản!… Chỉ như vậy mà thôi!… Chỉ đơn giản vậy thôi mà rất nhiều người được vãng sanh, thành tựu đường tu hành rồi đấy.
Chính vì thế, xin thưa với chư vị, công phu niệm Phật mỗi đêm rất cần, rất cần!… Công phu niệm Phật cho cao, cho giỏi rất cần, rất cần!… Công phu niệm Phật miên-mật không thể gián đoạn rất cần, rất cần!… Nhưng giả sử có công phu niệm Phật được vậy rồi, mà mình nghĩ rằng không cần đến người hộ niệm, thì coi chừng lại là một quyết định quá ư vội vã, nông cạn!… Trong lúc bình thường như thế này, ai cũng được quyền nghĩ rằng nghiệp chướng của mình không đến nỗi nặng, không đến nỗi tệ hại giống như những người mà mình đã từng thấy qua. Nhưng xin thành tâm báo trước với chư vị biết rằng, bây giờ nghiệp chướng của mình chưa có duyên hiện ra đó thôi, nhưng khi mà nó có cơ duyên hiện ra rồi, thì chưa chắc gì nghiệp chướng của mình nhẹ hơn nghiệp chướng của người khác đó nhé!…
Hiểu được như vậy, mong chư vị hết sức quí trọng Pháp Hộ-Niệm này. Pháp Hộ-Niệm hỗ trợ cho đường vãng sanh. Công phu niệm Phật tốt cũng hỗ trợ cho đường vãng sanh. Hai chuyện này hỗ trợ cho nhau, không bao giờ chống trái nhau. Nếu nghĩ rằng, niệm Phật cho tốt là điều quan trọng, còn hộ niệm là thứ yếu, đến lúc nghiệp chướng ứng hiện rồi, ta đối diện với những cảnh quá ư là bàng hoàng, quá ư là kinh khủng, lúc đó có ngỡ ngàng ngộ ra một sự thực thì cũng bằng thừa, không cách nào cứu vãn được nữa đâu!…
Vậy thì, hãy hết sức cẩn thận nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm đi chư vị ơi!… Rất nhiều người nhờ Pháp Hộ-Niệm này mà vãng sanh bất khả tư nghì đó. Hôm trước mình thường khen bà Cụ bán bánh ú, bà Cụ đó chỉ có niệm Phật bên cạnh người bệnh rồi về bán bánh ú, công phu của bà hoàn toàn chỉ là như vậy suốt mười mấy năm trường, sau cùng bà vẫy tay chào mọi người ra đi vãng sanh rồi. Lại mới vừa rồi đây thôi, có người Dì Út của Phi, là một người bệnh nặng nằm tê liệt trên giường, chân trái và tay trái không cử động được hơn 20 năm trường và trở nên cứng đơ như que củi, ấy thế mà sau khi được hộ niệm ra đi xong rồi, tự nhiên toàn thân mềm mại như cộng bún tươi. Tuyệt vời vô cùng!… Nhờ đâu vậy? Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm thực sự đã cứu người Dì của Phi đó. Nếu lúc đó mà gia đình không tin Phật Pháp, không biết hộ niệm… thì chắc chắn người Dì này bị đại nạn!… Một người bị bệnh khổ rất lâu, trước lúc ra đi còn bị thêm chướng nạn của oán thân trái chủ rất nặng nề, ấy thế mà nhờ gia đình quyết lòng tin Phật, quyết hộ niệm mà Cụ được vãng sanh viên mãn.
Rõ ràng, Pháp Hộ-Niệm là đại cứu tinh cho chúng ta trong thời này. Mong chư vị phải cố gắng nghiên cứu thật kỹ để chúng ta cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 26)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Zobrazit překlad

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –