CÓ PHẢI SAU MỖI LẦN SÂN GIẬN LÀ CÔNG PHU TU TẬP ĐỀU MẤT HẾT KHÔNG?

Share on facebook
Share on twitter

CÓ PHẢI SAU MỖI LẦN SÂN GIẬN LÀ CÔNG PHU TU TẬP ĐỀU MẤT HẾT KHÔNG?
Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Chúng con có cơ may biết đến pháp môn Niệm Phật-Hộ Niệm-Vãng Sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cũng đã phát tâm Niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Và nghe lời chỉ bảo của Lão Cư Sĩ Diệu Âm trên đường Zoom để hết báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng vì căn cơ của chúng con còn yếu kém, vẫn còn tham sân si. Chúng con biết rõ là tội mà chưa sửa được. Biết rõ là sai mà tránh cũng không được. Vậy chúng con xin hỏi tội chúng con mới phạm thì có được miễn trừ không? Hay là bao nhiêu công phu tu tập tích lũy của chúng con mà mỗi lần si mê sân giận như vậy thì lại về số 0? Kính xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm từ bi chỉ dạy cho chúng con biết, để một đời này chúng con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con thành kính tri ân công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật!
Trả lời: A Di Đà Phật! Chưa nói mà đã tri ân công đức. Không biết có công đức gì không đây…
– A Di Đà Phật…
Chư vị mới thấy rõ rệt nhé! Hàng phàm phu biết vậy mà tu khó không chư vị? Biết tham sân si mạn là sai mà vẫn cứ vướng. Biết là cống cao là không được mà tập khí nó cũng bắt mình cống cao. Chính vì thế mà chư vị thấy không? Tu ngó vậy mà khó lắm! Muốn đoạn diệt những cái tập khí này đâu phải dễ. Chư vị đã biết:
– À, cái đây là sai.
Đây là cái điểm hay rồi đấy. Làm sai mà biết mình làm sai là một cái điểm tốt rồi đấy. Biết làm sai thì cố gắng chữa. Nhưng mà tập khí nó cứ bắt mình làm sai mãi. Thôi thì mỗi lần làm sai như vậy thành tâm sám hối, niệm A Di Đà Phật cấp kỳ. Niệm liền, niệm liền đi. Cũng giống như là một cái đốm lửa nó nhén ra, nhóm lên, lấy nước tạt liền, tạt liền đừng đứng đó mà than thở nữa. Nó bùng cháy to lên không biết làm sao được. Tạt lần, tạt lần đi rồi tự răn đe mình:
– À! Tại vì tập khí nghiệp chướng của mình nhiều quá, nhiều quá đấy không phải dễ đâu.
Thì mới biết rằng là:
– À! Mình dở lắm đấy, thôi thì thành tâm sám hối, thành tâm sám hối, nghe lời Chư Tổ dạy đi. Chí thành chí kính, quyết lòng tu hành, luôn luôn nghĩ mình còn nhiều tập khí hư hại nữa. Luôn luôn nghĩ mình còn nhiều tội chướng nữa nữa nữa nữa, nhiều nhiều nhiều nữa chứ không phải như vậy đâu.
Biết được như vậy rồi thì bắt đầu từ đây cố gắng thành tâm hơn nhé! Ăn ở hiền lành hơn nhé! Mỗi lần sai phải tự mình sám hối nhé! Rồi bỏ lần, bỏ lần. Hy vọng là nó thành dấu trừ, trừ lần, trừ lần.
Bên cạnh đó mình niệm Phật là dấu cộng. Cố gắng cộng cộng nhiều hơn một chút. Ráng lên, ráng lên. Và hiểu được tự mình đã nghiệp chướng sâu nặng, tự mình tập khí rất nhiều. Cho nên cuối đời không dễ gì niệm được câu A Di Đà Phật trọn vẹn đâu. Thành ra phải biết kết hợp với đồng tu. Người trẻ người khỏe, người lớn người nhỏ cũng thành tâm kết hợp và khẩn nguyện:
– Chư vị ơi! Hãy cố gắng giúp cho tôi, nhắc nhở cho tôi. Khi tôi sai nhắc nhở cho tôi, nhắc nhở điều nào tôi xin thành tâm sửa điều đó. Tôi không có buồn phiền chư vị đâu.
Cứ làm những cái việc hết sức bình thường này thì chư vị sẽ có nhiều cái dấu trừ về nghiệp chướng. Và có nhiều cái dấu cộng về phước đức. Rồi sau đó cứ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc và quyết lòng bám lấy đại chúng. Khuyên đại chúng hãy đến hộ niệm cho mình, nhắc nhở cho mình. Chư vị cứ làm những cái việc mà bình thường như vậy đi thì từ từ được Phật lực gia trì, chư vị cũng có cơ hội vãng sanh.
Tình thực ra, người mà biết mình sai lầm, người biết mình mê mờ, người biết mình là yếu đuối là hiện tượng rất là thù thắng, là hiện tượng đáng khen. Thế gian có câu:
Lãng Tử Hồi Đầu Kim Bất Oán
Hồi trước mình làm tứ tung không biết. Nay biết hồi đầu, biết mình sai đem vàng mà đổi không được đó. Mong cho chư vị Tịnh Hoa hiểu được như vậy mà an trí đi. Quyết lòng thành tâm hơn, kính cẩn hơn. Quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé! Chịu chưa?
Ai cũng vậy hết chứ không phải mình Tịnh Hoa “được” nhiều nghiệp chướng như vậy đâu. Diệu Âm này cũng “được” nhiều nghiệp chướng lắm. Thôi bây giờ mình trừ trừ cái “được” này đi để mình niệm Phật thêm nhé. Cố gắng lên nhé thì tự nhiên Phật lực gia trì, mình cũng có cơ hội được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Nhớ không? Quyết lòng nhé!
A Di Đà Phật.
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ. RỘNG KẾT PHÁP DUYÊN. CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –