• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • GIÚP CHA NẸ NIỆM ĐƯỢC CÂU A DI ĐÀ PHẬT TRỞ VỀ TÂY PHƯƠNG….NẾU THỰC SỰ CHƯ VỊ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN NÀY LÀ CHƯ VỊ TRẢ ĐƯỢC ĐẠI HIẾU

GIÚP CHA NẸ NIỆM ĐƯỢC CÂU A DI ĐÀ PHẬT TRỞ VỀ TÂY PHƯƠNG….NẾU THỰC SỰ CHƯ VỊ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN NÀY LÀ CHƯ VỊ TRẢ ĐƯỢC ĐẠI HIẾU

Share on facebook
Share on twitter
GIÚP CHA NẸ NIỆM ĐƯỢC CÂU A DI ĐÀ PHẬT TRỞ VỀ TÂY PHƯƠNG….NẾU THỰC SỰ CHƯ VỊ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN NÀY LÀ CHƯ VỊ TRẢ ĐƯỢC ĐẠI HIẾU
“Mùa Vu Lan là cái mùa báo hiếu. Nếu chúng ta thật sự muốn báo hiếu với song thân thì Diệu Âm cũng lấy lời Phật dạy ra mà khuyên chư vị. Hãy làm sao giúp cha mẹ mình, được phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chúng ta hoàn mãn đạo hiếu làm con, và thật sự chúng ta đã báo hiếu được với cha mẹ một cách viên mãn.
Tất cả những hình thức khác dù có hay, có đẹp, dù có tốt đến đâu nhưng nếu chúng ta thực sự không làm hoàn mãn công việc giúp cho thân phụ của mình, giúp cho nhạc, giúp cho thân mẫu của mình một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì, dẫu có báo hiếu đến đâu vẫn chưa thể viên mãn.
Chư vị ơi! Phương pháp hộ niệm vãng sanh có thể giúp cho mẹ cha của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Chư vị hãy cố gắng tin tưởng lên, quyết lòng mà làm nhé. Nếu mình có khả năng thành tựu sự viên mãn vãng sanh cho cha mẹ mình thì công đức này vô lượng vô biên. Và sau này Diệu Âm nghĩ rằng chư vị dùng cái phương pháp niệm Phật này mà chính mình đi về Tây Phương Cực Lạc.
Chính vì thế mà trong đạo Phật chúng ta… Kinh Báo Hiếu không phải là Kinh Vu Lan mà chính là kinh Địa Tạng đấy chư vị. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đem kinh Địa Tạng ra tụng, đọc để báo hiếu cho cha mẹ mình đâu.
Mà thưa với chư vị: hãy đọc kỹ Kinh Địa Tạng Phật dạy làm gì ta cứ làm đúng theo kinh Địa Tạng, là chúng ta báo hiếu cho cha mẹ đấy.
Khi cha mẹ mình không tin, thì mình giúp cho cha mẹ mình tin. Khi cha mẹ mình làm điều ác thì mình cố gắng phóng sanh làm điều thiện, để mà hồi hướng công đức cho cha mẹ.
Rồi cái điều quan trọng nhất chính là cái hành động mà Quan Mục nữ cứu mẹ, Bà Là Môn nữ cứu mẹ chính là cái lời dạy trọng yếu nhất trong Kinh Địa Tạng. Các vị này là tiền thân của đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Ngài là một vị Bồ Tát tiền thân của một vị Bồ Tát, Ngài hiền từ vô cùng nhưng mà mẹ của Ngài không tin, mẹ của Ngài lại chống đối Phật pháp. Sau cùng rồi bị đọa đày trong những cảnh khổ. Quan Mục nữ cũng niệm Phật để cứu mẹ, Bà La Môn nữ cũng niệm Phật để cứu mẹ. Chư vị hãy đọc cho kỹ kinh Địa Tạng rồi thấy.
Nếu bây giờ đây chúng ta gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát thì Ngài không niệm Liên Hoa Mục Như Lai, Ngài không niệm Giác Hoa Tự Tại Vương Như Lai mà Ngài đang niệm A Di Đà Phật Như Lai. A Di Đà Như Lai là vị Phật đương kim cứu độ chúng sanh trong thời này.
Cho nên, đến cái thời nào mà Phật độ sanh thì Địa Tạng Vương niệm Ngài. Niệm đức Như Lai đang hiện tiền cứu độ chúng sanh. Thì A Di Đà Phật là vị Phật kim hiện tại thuyết pháp tại cõi Tây Phương để cứu độ chúng sanh trong mười phương pháp giới đưa vào đó.
Như vậy, thì nếu mà chư vị hành theo cái hạnh độ sanh cứu độ thân mẫu trả hiếu của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì xin chư vị phải thành tâm niệm A Di Đà Phật khuyên mẹ, khuyên cha niệm A Di Đà Phật, làm tất cả điều công đức, hồi hướng công đức cho cha mẹ, khuyên cha mẹ niệm Phật, tổ chức hộ niệm cho cha mẹ, nghiên cứu hộ niệm cho kỹ để mà kịp thời gỡ rối cho cha mẹ, điều giải oán thân trái chủ cho cha mẹ, niệm Phật bên cha mẹ, giúp cho cha mẹ niệm được câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương.
Nếu thực sự chư vị làm được chuyện này, là chư vị trả được đại hiếu.”
– Cư Sĩ Diệu Âm (Minh Trị)
Trích: (120) Cư Sĩ Diệu Âm Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới . Ngày 02/09/2020
Není k dispozici žádný popis fotky.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –