KHINH CHÊ PHƯƠNG PHÁP HỘ NIỆM LẶNG LẼ ĐI LỦI THỦI MỘT MÌNH KHÔNG AI BẢO VỆ HẾT

Share on facebook
Share on twitter
KHINH CHÊ PHƯƠNG PHÁP HỘ NIỆM LẶNG LẼ ĐI LỦI THỦI MỘT MÌNH KHÔNG AI BẢO VỆ HẾT
Phật dạy tâm tưởng sự hiện tưởng cái gì đây? Tưởng mình đã chứng đắc rồi, bị trở ngại liền. Lâu lắm rồi cả tháng trời Diệu Âm không vào email. Ngày hôm kia mới vào một cái gặp một vị bị liền. Nói: bây giờ thưa chú con bị oán thân trái chủ nó quậy quá chừng đi con chịu không được, bây giờ làm sao chú giải dùm.
Mở ra một cái đầu tiên là gặp liền bây giờ nhiều quá rồi không giải được. Tôi mới hỏi là bây giờ tu như thế nào, tu ở đạo tràng nào? Kể cái chuyện mà oán thân trái chủ cho chú nghe coi. Kể ra biết liền.
Con luôn luôn lên internet nghiên cứu rồi về tự tu lấy, không có tu với đạo tràng. Một câu vậy là phát hiện được. Con lúc mà tu nhiếp tâm một cái là quậy liền. Nhất tâm một cái là quậy liền. Hỏi nhất tâm như thế nào? Kể ra đấy gọi là ngủ gục chứ không phải nhất tâm, lúc nghĩ nhiều quá gọi là trạo cử. Lúc gọi nhất tầm đó thực sự ra là ngủ gục trạo cử mệt mỏi mà gọi là nhất tâm. Tôi vẫn chưa trả lời, những hiện tượng này bị nhiều quá. Đây là gì? Oán thân trái chủ cài bẩy. Chắc chắn là tôi trả lời những người này mau mau cháu hãy tìm một cái đạo tràng mà cháu vui cháu thích, một ngôi chùa nào tới tu với người ta là tự nhiên giải quyết.
Trong cái thời Mạt pháp này xin thưa với chư vị. Chư tổ nói: Niệm Phật là pháp môn an toàn nhất. Các Ngài chỉ chấp nhận cho chúng ta một là quán tưởng niệm Phật, nhìn hình tượng để niệm Phật. Hai là trì danh niệm Phật là mở miệng ra niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật với người ta, đừng có dùng pháp quán tưởng niệm Phật tức là tưởng nghĩ nhớ nhiều quá. Cái sức của mình không đủ, không đủ…
Đừng nên khởi vọng tưởng, dẫu rằng chúng ta đang niệm Phật đừng có nghĩ là Niệm Phật thì có chư long hộ pháp ẩn thân gia trì, chư Bồ Tát bảo vệ, hai mươi lăm vị Bồ Tát bảo vệ. Rồi Phật phóng quang tới, chúng ta không bị nắng nước nạn lửa gì đó. Nhưng mà cái căn bản là cái căn cơ chúng ta như thế nào? Chúng ta thực hiện có đúng hay không, trong lúc niệm Phật tâm chúng ta có thành hay không? Hay là vọng tưởng ngạo mạn gì nổi lên. Oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chỉ nương vào một chút như vậy là gạt chúng ta liền.
Mà xin thưa với chư vị gạt một người tu không bao giờ người ta thè lưỡi phù gì đó, phù lửa phù đồ gì cho chúng ta sợ đâu, gạt bằng một hình thức vô cùng tuyệt vời…
Một người niệm Phật tự xưng là nhất tâm bất loạn và định được ngày giờ ra đi. Đùng một cái một buổi trưa không vào ăn cơm, mà giữa một đạo tràng đang an cư kiết hạ. Vị đó ra sau vườn treo cổ trên cây ổi tự tử chết. May mà để lại hai lá thư chứ không thì đạo tràng đó cũng chết luôn. Hai lá thư là nói tôi đi về Tây Phương Cực Lạc, một cái nữa diễn tả cảnh nhất tâm bất loạn của mình. Xin thưa với chư vị đây là do cái tâm vọng tưởng ứng hiện mà nó gạt mình, hiểu được như vậy chúng ta mới thấy.
Dẫu là một người tu hành lâu năm nhưng mà không được hộ niệm, khinh chê phương pháp hộ niệm, thấy không hay, không cần những người hộ niệm. Vô tình chúng ta âm thầm lặng lẽ đi lủi thủi một mình không ai bảo vệ hết. Chính vì thế mà trưa hôm nay chúng ta ăn cơm, cơm thì có canh, tu hành cần có bạn. Chính bạn đồng tu ở chung với ta, tu chung với chúng ta chính năm mười người tự nhiên gỡ cho chúng ta không biết bao nhiêu là cảnh khổ.
Giống như một người mà đang mở ra, mở ra rồi hỏi rồi thì bây giờ lo trả lời. Rõ ràng là tự động tách rời đại chúng ra. Tự nghiên cứu trên internet mà nghiên cứu trên internet thì tràng lan đại hải, nào lý này lý nọ lung tung beng sau cùng rồi bị oán thân trái chủ. Cho nên mong chư vị phải cố gắng là: Pháp hộ niệm ngó vậy nhưng mà đại cứu tinh giúp cho chúng ta an toàn tu hành, an toàn vãng sanh một đời thành tựu đấy.
Diệu Âm Mình Trị
Nam Mô A Di Đà Phật
Toạ đàm 040 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
Zobrazit překlad
Může jít o obrázek 1 osobě a květině

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –