• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • NGƯỜI TA NÓI ĐI VÃNG SANH LÀM CHI, Ở ĐÂU CÓ MÀ VÃNG SANH, TPCL ĐÂU MÀ XA VỜI. TỨC LÀ NGƯỜI TA ĐANG LÀM TỘI…TỨC LÀ NGƯỜI TA ĐANG LÀM NGHIỆP PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÚNG ĐÂU

NGƯỜI TA NÓI ĐI VÃNG SANH LÀM CHI, Ở ĐÂU CÓ MÀ VÃNG SANH, TPCL ĐÂU MÀ XA VỜI. TỨC LÀ NGƯỜI TA ĐANG LÀM TỘI…TỨC LÀ NGƯỜI TA ĐANG LÀM NGHIỆP PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÚNG ĐÂU

Share on facebook
Share on twitter
NGƯỜI TA NÓI ĐI VÃNG SANH LÀM CHI, Ở ĐÂU CÓ MÀ VÃNG SANH, TPCL ĐÂU MÀ XA VỜI. TỨC LÀ NGƯỜI TA ĐANG LÀM TỘI…TỨC LÀ NGƯỜI TA ĐANG LÀM NGHIỆP PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÚNG ĐÂU
Đường thành đạo chính mình còn mơ hồ, việc thoát ly sanh tử luân hồi chính mình còn chưa vững, thì làm sao có thể cứu độ được chúng sanh? Nên phải lo tu hành và cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc trước. Đúng không chư vị? Đúng quá rồi. Như vậy thì mình lo một lòng một dạ nhé. Đi thẳng về Tây Phương để thành đạo trước nhé. Đừng có lo ở đây mà mơ hồ cứu độ chúng sanh.
Nói đi đâu? Nói đi lên đó làm chi, nói như vậy là sai pháp Phật, là kéo người ta trong lục đạo luân hồi. Chính vì thế mình biết được đường vãng sanh rồi đi chỗ nào, người ta nói đi vãng sanh làm chi, ở đâu có mà vãng sanh, Tây Phương Cực Lạc đâu mà xa vời. Tức là người ta đang làm tội chứ không phải người ta làm phước. Tức là người ta đang làm nghiệp phỉ báng chánh Pháp chứ không phải đúng đâu chính là người ta muốn kéo mình lại trong lục đạo luân hồi chứ không có gì hay ho đâu. Mong chư vị nắm vững như vậy mà đi cho vững, đừng nghe những lời bàn ra tán vào mong lung, sai lầm thiếu chánh pháp mà chính mình bị nạn không cứu được ai. Mong chư vị cố gắng giác ngộ để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
Diệu Âm (Minh Trị)
Trích Toạ Đàm 93 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –