• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • Nếu mình niệm Phật, mình tu theo Phật mà mình không đủ niềm tin, xin thưa thật với chư vị hiện tượng vãng sanh người ta thì có mà chính mình thì thất bại đau đớn vô cùng!

Nếu mình niệm Phật, mình tu theo Phật mà mình không đủ niềm tin, xin thưa thật với chư vị hiện tượng vãng sanh người ta thì có mà chính mình thì thất bại đau đớn vô cùng!

Share on facebook
Share on twitter
NIỀM TIN
Nhưng mà cái họa hại của thế giới này không hết đâu, Diệu Âm biết tất cả đều do chính cái nghiệp ác của chúng sanh đã kết tụ như vậy. Sống trong một cái thế giới gọi là “Ngũ trược ác thế” chúng ta không cách nào có thể thoát được.
Những cái ác nghiệp này nó chi phối, chính vì thế mà Diệu Âm xin cầu mong cho các ba các má, các cụ hãy khởi phát niềm tin vững vàng niệm Phật để chúng ta quyết định một đời này vãng sanh về Tây Phương.
Một là thoát cái cảnh khổ kinh hoàng của cái thế giới Ta Bà này đi. Hai là để chúng ta thành tựu đạo quả. Xin thưa với chư vị là một vị Bồ Tát trên cõi Tây Phương thì không bao giờ có thể sợ sệt những cái cơn bệnh, cái cơn dịch này đâu.
Trên cảnh Tây Phương Cực Lạc đến tiếng khổ cũng không có, chư vị đừng có lo. Trước khi về TPCL thân tướng của các cụ nó cũng đẹp, nó cũng mềm mại tươi hồng mà Diệu Âm nói rằng là nếu chư vị thí nghiệm thử coi một cái tướng đẹp tươi hồng như vậy chư vị để hai chục ngày niệm Phật chư vị sẽ thấy bất khả tư nghì nếu thực sự đã vãng sanh rồi.
….
Nếu mình niệm Phật, mình tu theo Phật mà mình không đủ niềm tin, xin thưa thật với chư vị hiện tượng vãng sanh người ta thì có mà chính mình thì thất bại đau đớn vô cùng! Niềm tin, niềm tin, niềm tin, 20 năm qua Diệu Âm cũng cứ nhắc niềm tin, niềm tin, chính cái niềm tin này là cái ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi.
Một người tại sao nguyện vãng sanh ưỡm ờ? chỉ vì niềm tin không vững, tại sao người ta niệm Phật mà không đoạn đành niệm Phật trọn câu? Tại vì niềm tin không vững. Tại sao mình tu niệm Phật mà mất vãng sanh chỉ vì niềm tin không vững.
Niềm tin vững thì tự nhiên lời nguyện tha thiết, chư vị ơi, niềm tin và sự phát nguyện tha thiết này không tốn kém gì cả, không đòi hỏi cái năng lực gì cao, không đòi hỏi trí huệ gì tốt mà đòi hỏi cái lòng chí thành tận trong đáy tim mình mà niệm câu A Di Đà Phật.
Một lòng mà nguyện vãng sanh nguyện tha thiết nếu mà một người nguyện tha thiết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì gặp những bệnh dịch này hình như người ta thì hoang mang lo sợ còn mình thì thấy tự tự nhiên nhiên.
Hòa thượng Tịnh Không nói:”Nếu tâm chư vị thanh tịnh niệm câu A Di Đà Phật thì những chúng sanh có duyên đi vào trong cơ thể của mình, không biến thành là kẻ phá hoại mà lại là biến thành những người đồng hành với mình, hỗ trợ cho mình trở về Tây Phương Cực Lạc.”
Diệu Âm thường hay nhắc nhở cái chỗ này, thân nghiệp này phải chịu sự chi phối của nghiệp lực mà nghiệp lực thì phải có số mệnh. Chư vị phải nhớ cho kỹ cái điều này: nghiệp lực có số mệnh, thân này theo nghiệp mà sinh ra thọ nạn tại cõi Ta Bà ngũ nghịch ác thế này tám mươi mốt năm, năm ngày thì phải đợi tám mươi mốt năm, năm ngày rồi mới ra đi, nhất định không thể nào đi trước được nếu mình không phải là người tự tử.
Thực sự như vậy nếu một người sinh ra cái thân nghiệp này chịu nạn tại cõi này chỉ có hai chục năm thôi, mà trong khi cái gia tài điền sản của mình lớn quá, trí huệ vững vàng quá, mình muốn ở thêm vài năm nữa cũng không được. Khi mà nắm vững như vậy rồi, thì tự nhiên các bác, các chú, các thím an tâm vững vàng.
Nhất định cái tâm mình tịnh thì tự nhiên cái thân mình tịnh gọi là tâm tịnh, quốc độ tịnh, tâm tịnh hoàn cảnh tịnh, tự nhiên trước những cái biến chuyển của cơn dịch này, cơn dịch nọ chúng ta tự nhiên vững vàng, thì cái tâm vững vàng như vậy thì cái hệ miễn nhiễm trong cơ thể của ta nó mạnh vô cùng.
Chư vị ơi, một con vi trùng, một cái kẻ phá hoại vào trong cái cơ thể mà với cái sức mạnh, đề kháng mạnh thì nó cũng chịu thua thôi chư vị có đồng ý chỗ này không? Thật sự đấy chư vị, nếu mà mình lo sợ mình kinh hoàng thì mình làm cho cái hệ mà coi như miễn dịch sức đề kháng của mình nó yếu đi, vô tình con vi trùng vốn nó yếu chứ không mạnh nhưng mà vô tình mình tạo cái điều kiện cho nó mạnh lên thành ra mình bị nạn.
Chính vì thế mà Phật dạy: “Tất cả đều do chính tâm mình tạo”, tất cả đều do chính tâm mình nó thể hiện ra tất cả những hình tướng chung quanh. Vì thế, cho nên mong chư vị trước những cái cơn dịch kinh hoàng này ngừa thì chúng ta vẫn ngừa, nhưng mà niệm Phật thì chúng ta vẫn càng niệm Phật tha thiết hơn, tâm lực của ta càng mạnh mẽ hơn.
Nếu trong đợt này ta bị vướng nhất định niệm một câu A Di Đà Phật theo cái cơ hội này đi thẳng về Tây Phương thành đạo. Khi thành đạo rồi thì cái năng lực vĩ đại của một vị đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương cho phép chư vị trở lại đây tiếp tục cứu độ chúng sanh, rồi khi chúng ta thành Phật cũng tiếp tục cứu độ chúng sanh, mong các cụ, các ba các má nhớ cho kỹ vấn đề này!
Quyết lòng vững vàng để mà chúng ta đi thành đạo. Đời phàm phu này ngoài câu A Di Đà Phật phận nghiệp chướng nặng này không còn cách nào khác là dùng lòng [chí thành chí kính] niệm A Di Đà Phật cầu sanh TPCL. Nhất định một đời này các ba, các má, các anh chị em đều được vãng sanh Tây Phương thành đạo
A Di Đà Phật
Trích Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới
Ngày 20/03/2020
Cư Sĩ Diệu Âm (Minh Trị)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –