• Trang Chủ
  • 36. Cư Sĩ Có Cái Nhìn Như Thế Nào Về Cuốn Sách “Tây Phương Du Ký” Của Pháp Sư Khoan Tịnh? Chúng Ta Có Nên Lưu Hành Hay Không?

36. Cư Sĩ Có Cái Nhìn Như Thế Nào Về Cuốn Sách “Tây Phương Du Ký” Của Pháp Sư Khoan Tịnh? Chúng Ta Có Nên Lưu Hành Hay Không?

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi:

2) Cư sĩ có cái nhìn như thế nào về cuốn sách “Tây Phương Du Ký” của pháp sư Khoan Tịnh? Chúng ta có nên lưu hành hay không?

Trả lời:

Về sách “Tây Phương Du Ký” của Pháp Sư Khoan Tịnh, có chỗ hợp, có chỗ không được hợp mấy. Về việc lưu hành, Diệu Âm không dám quyết định. Có lẽ rằng khi Ngài giảng, không có máy ghi âm, chỉ được ông Lưu Thế Hoa ghi chép lại. Ghi chép muốn được đầy đủ chỉ có người đã học qua tốc ký, viết như chớp, nói đâu viết đó mới có khả năng ghi hết đầy đủ bài giảng ký. Nếu không thì cũng dễ ghi lầm. Như vậy, có lẽ do khả năng ghi chép yếu mà gây ra sự sơ suất chăng?

Cảnh giới mông huân, cảnh giới mà ngài Khoan Tịnh thấy được cũng khá vi diệu, chỉ đáng tiếc là lời thuật lại có chỗ thiếu sót. Trước đây Diêu Âm cũng đọc qua sách đó, có nhắc tới để khuyến tấn cha già, nhưng chỉ trích dẫn những chỗ hợp kinh thôi, còn các chỗ khác thì làm lơ. Chỉ thế thôi, chứ không dám ý kiến nhiều hơn.

 A-di-đà Phật

Diệu Âm kính bút,

(23/06/09)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –