• Trang Chủ
  • Một Người Cả Đời Này Không Biết Câu A Di Đà Phật Sau Khi Mất Được Hộ Niệm Để Lại Thoại Tướng Đẹp Có Phải Vãng Sanh?

Một Người Cả Đời Này Không Biết Câu A Di Đà Phật Sau Khi Mất Được Hộ Niệm Để Lại Thoại Tướng Đẹp Có Phải Vãng Sanh?

Share on facebook
Share on twitter

MỘT NGƯỜI CẢ ĐỜI KO BIẾT CÂU A DI ĐÀ PHẬT SAU KHI MẤT ĐƯỢC HN ĐỂ LẠI THOẠI TƯỚNG ĐẸP CÓ PHẢI VÃNG SANH KHÔNG?

Câu hỏi: Một người cả đời không biết niệm A Di Đà nhưng lúc lâm chung rước BHN đến HN như vậy sau khi để lại thân tướng mềm mại có xác định được vãng sanh không?
Trả lời: Không! Bảo đảm! Nhưng mà đây là một trường hợp để chư vị chư vị chứng tỏ rằng phương pháp Hộ Niệm bất khả tư nghì. Đúng ra những người này không biết tu hành gì cả lúc chết đi xuống tam ác đạo chịu nạn lưu lại ác tướng một cách thảm thương nhưng nhờ HN hướng dẫn, gỡ rối, điều giải oán thân trái chủ đã gỡ được cái tội tam đồ ác đạo cho chư vị đó, để cho chư vị đó lưu lại thân tướng tốt đẹp.
Nếu may mắn thay trong lúc HN người đó phát khởi niềm tin vững vàng, làm đúng theo lời BHN hướng dẫn tức là thành tâm niệm Phật cầu sanh TPCL ngay trong lúc xả bỏ báo thân người này đã hưởng cái lợi lạc đới nghiệp vãng sanh TPCL. Như vậy với cái thoại tướng đó mà chúng ta bảo đảm rằng là cái bà cụ này khi mà con khuyên giải tự nhiên bà cụ thành tâm tin tưởng, quyết lòng chí thành sám hối, kiệt thành sám hối, niệm A Di Đà Phật niệm cho đến hơi thở cuối cùng và quyết lòng vãng sanh tây phương thì ta có thể nói 99% bà cụ này đã vãng sanh TPCL.
Như vậy thì chư vị đã biết thế nào, cái nào gọi là bảo đảm cho người đó vãng sanh tây phương? Chính là lòng tin của người bệnh đó, tha thiết vãng sanh của người bệnh đó và quyết lòng tranh thủ từng hơi thở niệm câu A Di Đà Phật của người đó. Người đó làm được như vậy với thoại tướng ứng hiện ra ta có có thể bảo đảm tăng lên đến tới 99% người ta vãng sanh chứ không dám nói 100%. Tại vì nhiều khi người ta có những cái kẹt khác thì sao? Mà chẳng lẽ 99 % mà nó lọt vào 1% sao? Chúng ta có thể hưởng phước. Còn người đó cứ nằm dài đó khi chết rồi cũng cứng ngắc rồi nói lên nói xuống, còn cầu lên cầu xuống nhất là gia đình thành tâm niệm Phật là do cái sự thành tâm của gia đình mà cảm ứng đạo giao, cảm ứng luôn cái thần thức đó người ta định tâm lại niệm Phật rồi trong cơ may nào đó người ta vượt qua ách nạn của đường khổ, ba cảnh khổ trong tam đồ ác đạo trở về làm người có thể sanh thiên nữa là đằng khác chứ còn không dám đảm bảo là vãng sanh TPCL. Như vậy chư vị rõ ràng chưa? Nhớ là phải rõ ràng phải đâu ra đó chứ chúng ta không nên mập mờ mà đánh giá không đúng.
A DI Đà Phật!

PHÁP HỘI TẠI TORONTO CANADA, Cùng với Lão Cư Sĩ Diệu Âm, Thời 2 30 6 2019

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –