• Trang Chủ
  • Vợ chồng còn trẻ, có con nhỏ…ở nhà có thờ Phật, do công việc bận nên không có thời khóa, lúc nào rảnh mới tới niệm Phật, nên nếu để được vãng sanh, cháu xin nhờ Bác chỉ điểm

Vợ chồng còn trẻ, có con nhỏ…ở nhà có thờ Phật, do công việc bận nên không có thời khóa, lúc nào rảnh mới tới niệm Phật, nên nếu để được vãng sanh, cháu xin nhờ Bác chỉ điểm

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi: Vợ chồng còn trẻ, có con nhỏ…ở nhà có thờ Phật, do công việc bận nên không có thời khóa, lúc nào rảnh mới tới niệm Phật, nên nếu để được vãng sanh, cháu xin nhờ Bác chỉ điểm

Trả lời:

Quý vị đòi hỏi lắm vậy. Ráng cố gắng vãng sanh, phải cố gắng thêm chút chút công phu lên, tăng thời gian công phu lên. Nếu không có thời khóa, thì ráng cố gắng tạo chút thời khóa. Ít đi tới niệm Phật đường, ráng cố gắng giảm chút thời gian đi Cine, tới niệm Phật đường tu, nhờ tu như vậy mà phước thiên của mình tăng dần, tích dần tích dần, tạo cơ hội, cho mình tu hành nhiều hơn. Tăng thêm công phu, nhờ công phu, lần lần tạo thêm công đức cho chính mình.

Chứ giờ thời giờ thì cũng không có, bàn thờ cũng không có, rồi công việc thì bận bịu quá mình tu giãi đãi quá, sợ tới lúc cuối cùng mình không vượt qua được ách nạn của nghiệp chướng, oan gia trái chủ chướng. Nên bây giờ còn trẻ, cứ lo làm việc bình thường đi, nhưng mà có được thời gian thì cố gắng sắp xếp thời gian, nêu sắp xếp được, cố gắng thì vẫn được. mình biết là cuộc đời của mình bận bịu quá, chưa biết gì, tức là căn cơ của mình yếu, thì đừng nên tìm những pháp khó quá, lý đạo cao siêu quá, huyền diệu, rắc rối quá, nó sẽ không hợp không tốt cho quý vị, cứ thành tâm niệm Phật là được rồi. niệm Phật nhất tâm bất loạn, thôi mình quên luôn đi, niệm Phật càng nhiều càng tốt. “con niệm Phật như vậy mà tại sao cứ nghĩ này nghĩ nọ?”, cũng không sao đâu, nghĩ này nghĩ nọ kệ nó, ráng niệm đi, niệm càng nhiều càng tốt. cứ lấy số lượng nhiều, từ cái số lượng nhiều đó, nó tạo công phu, từ cái công phu đó nó tạo cái mở đầu cho công đức đấy. mình quên đi, à giờ mình niệm một tiếng đồng hồ mà nó lộn xộn quá, cố gắng niệm một tiếng rưỡi đi, chính cái cố gắng đó, tạo cái công đức, chính cái cố gắng đó chính là sự chân thành của quý vị. chứ đừng có nghĩ tại sao con niệm như vậy mà không thanh tịnh cái tâm, có nhiều người nói “tại sao con niệm hoài mà tâm không thanh tịnh”, tôi nói ham chi giữ vậy, từ từ nó tịnh đi chứ, mà nhiều khi nó tịnh rồi mà không hay, tại sao vậy, tại vì nhiều khi mình đi vào cine, ầm ầm, nhảy còn hơn người ta mà mình có nhảy đâu ạ, tới chỗ nhảy đầm mà mình có thấy mình nhảy đâu. Mình ngồi xuống mình niệm tự nhiên thấy trong cảnh tịnh đó lồi cái động ra, mình tưởng động nhiều, chứ thật ra, mình niệm càng nhiều, nó thay lần thay lần cái động vọng của mình. Chư vị cứ yên chí đi, các cháu nhỏ nhỏ cũng không sao, tự nhiện một chút, mà ráng cố gắng chút đi, tự mình sẽ giảm bớt, chứ đừng có nên niệm có vài bữa là tự niệm, không có đâu.

Cư Sĩ Diệu Âm (Úc Châu)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –