• Trang Chủ
  • 35. Ban Hộ Niệm Nên Làm Gì Khi Gia Đình Người Bệnh Muốn Tụng Kinh Thủy Sám?

35. Ban Hộ Niệm Nên Làm Gì Khi Gia Đình Người Bệnh Muốn Tụng Kinh Thủy Sám?

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi:

3/ Chúng tôi đang hộ niệm cho một cụ bà là mẹ của một sư cô ở tại một ngôi chùa. Một hôm đến chùa, chúng tôi được biết là hôm đó không hộ niệm mà chỉ muốn chúng tôi tụng kinh Thủy-Sám (việc này sư cô và người nhà đã không hội ý trước với chúng tôi). Xin cư sĩ cho biết, chúng tôi phải cư xử như thế nào cho hợp lẽ để cho việc hộ niệm được thành tựu?

Trả lời:

Tụng kinh Thủy-Sám cũng tốt chứ không sao. Nếu người bệnh muốn tụng kinh này để sám hối thì nên tụng cho họ, cầu sám hối nghiệp chướng. Nhưng nên tụng một vài biến rồi ngưng để nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, vì chỉ có niệm câu Phật hiệu mới dễ được vãng sanh.

  Người lo cầu sám hối nhiều quá, chú tâm vào đó thì dù có sám được nhiều nghiệp cũng chỉ hưởng phước, chứ khó mà được vãng sanh.

Diệu Âm

(05/06/2009)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –