• Trang Chủ
  • 40. Gặp Trường Hợp Bị Trở Ngại, Thân Tướng Xấu… BHN Phát Tâm Hộ Niệm Thêm, Người Bệnh Có Cơ Hội Vãng Sanh Không?

40. Gặp Trường Hợp Bị Trở Ngại, Thân Tướng Xấu… BHN Phát Tâm Hộ Niệm Thêm, Người Bệnh Có Cơ Hội Vãng Sanh Không?

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi:

Nếu như những vị học tăng này niệm Phật tiếp tục khoảng 1 thời gian nữa có thể cứu cô này được vãng sanh hay không?

 Trả lời:

Trong kinh nghiệm hộ niệm, khi gặp trường hợp bị trở ngại, người đi hiện tướng xấu, hoặc không tốt lắm, nhiều BHN đã phát tâm hộ niệm thêm, thành khẩn khai thị, thành khẩn điều giải oan gia, gia đình thân nhân thành tâm lạy Phật cầu gia bị, thay người chết sám hối nghiệp chướng… Có nhiều trường hợp liền sau đó đã chuyển tướng, từ xấu thành tốt đẹp vô cùng. Thật bất khả tư nghì!

 Nhưng điểm chủ yếu, vẫn là chính người đang bị nạn đó có chịu hồi đầu hay không.

 Người niệm Phật quyết lòng vãng sanh thành đạo, thì hãy tập buông xả, mau mau buông xả thế trần xuống.

 HT Tịnh Không dạy: Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật.

 A-di-đà Phật

Diệu Âm kính bút,

(23/06/09)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –